Kent u ze nog... de Hoornsen

Kent u ze nog... de Hoornsen

Auteur
:   J.M. Ridderikhof
Gemeente
:   Hoorn
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1468-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Hoornsen'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

31. In dit boek mag zeker niet het draaiorge1 van Gerrit van Wieringen ontbreken. Hij staat hier voor het diaconiehuis op het Achterom. Men ziet verder ook nog postbode Van Russen Groen.

32. Een bekend figuur was zeker de man met de gerookte paling J. Gerver. Op vele kermissen was hij een populaire figuur. Ook zijn winkel op het Kleine Noord was zeer bekend. Niet minder populair was zijn broer Thomas, die niet alleen met vis, maar ook met citroenen en sinaasappelen ventte en dit allemaal met een juk waaraan twee manden hingen,

33. Een echt tijdsbeeld van de gezelligheidsvereniging "Nut en Genoegen", opgericht rond 1850 en opgeheven in 1925. Het was een vereniging ontstaan in het tijdperk van de dominees literatuur en men had zich bijzonder op dec1ameren toegelegd, Dit was de tijd van ernst en 1uim. Door eigen leden werden de maandelijkse avonden verzorgd. Later, onder invloed van de komieken Solser en Hesse, ging men tot voordrachten over. Het was beslist uitermate gezellig, zoals u op deze foto uit 1918 ziet. Een heel bijzondere sfeer, de dames en de heren zaten apart. Toen de radio haar intrede deed, was het lot van .Jiet Nutje", zoa1s het werd genoemd, bepaa1d. De foto is genomen in hotel "De Roskam". Achter het buffet staan onder anderen de heer en mevrouw v.d. Sand en ober Jo Krop en aan de tafel tegen de wand de heren Sietsma, Van Schoten, Roodzant, De Vries, Best, Appel en Kroon. Aan de tweede tafel: de heren Scherpenhuizen, Boorsma, Smit, Weidema, Volkers, Schagen voor hem Scherpenhuizen, Fred de Vried en Jb. Blokker. Verder kunt u onderscheiden de dames Sietsma, Kroon, Over, Over de Linden, Boorsma, G. Groot en P. Groot. De rest is wel wat onduidelijk, maar met goed kijken kunt u nog vee1 echte Hoornse burgers ontdekken.

34. De Noorder Kerk vereiste een grondige restauratie, Deze kerk, daterend van het eind van de vijftiende eeuw, was door verzuim van geregeld onderhoud in een staat komen te verkeren waarin het ergste gevreesd kon worden. Een comite ter voorbereiding van de restauratie werd gevormd. Reeds in 1918 werd een bazar georganiseerd ten bate van de restauratie. Deze foto toont de opening van de bazar. Hierbij waren tegenwoordig van links naar rechts: J.C. van de Blocquery, dr. W.C.L. Bronsveld (directeur van de R.H.B.S.), gemeentearchitect Jb. Faber, onbekend, meester T. Trompet, gemeenteontvanger H.J. Clarion, J.e. Kerkmeyer (conservator van het West Fries Museum), dominee Th.H.Ph. van Papenrecht, B. Schermer, mr. A.A. Huizinga, L. Roodzant en mejuffrouw Van Buren Lensink. De anderen zijn onbekend. Het werd echter 23 mei 1938 eer de restauratie gereed kwam en de kerk in haar volle schoonheid onze stad weer kwam sieren, zoals de kunstschilder Bosboom het interieur op het doek heeft gebracht.

35. Toen de paardetram verdwenen was, begon men in de Streek dit intieme vervoermiddel te rnissen. Trouwens, de Hoornse middenstand meende ook schade te ondervinden van het uitvallen van de tram. Spoedig werd een cornite gevormd tot oprichting van een autobusdienst tussen Hoorn en Enkhuizen via de Streek. De Kamer van Koophandel steunde deze aktie in 1919 kwam de dienst met een grote gele bus op gang. Doch nu kwamen er vreemde reakties. De gemeenteraden van Grootebroek en Bovenkarspel kwamen met protesten. "Dat gele onwaise ding maakte dat de koppies en de theeskuttels rammelden". Trouwens, alle huizen stonden te sidderen en te schudden en men was bang dat alles in elkaar zou storten, als dat gele gevaar, zoals het werd genoemd, voorbij snorde. Door de tegenwerking en de anti-reclame was deze dienst geen lang leven beschoren. Dit is het begin van de eerste rit op de Rode Steen te Hoorn. Voor de bus ziet u de secretaris van de Kamer van Koophandel, de heer S.H.A. Esser, en als conducteur de heer Jager.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek