Kent u ze nog... de Hoornsen

Kent u ze nog... de Hoornsen

Auteur
:   J.M. Ridderikhof
Gemeente
:   Hoorn
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1468-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Hoornsen'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

41, Deze foto herinnert aan het zilveren jubileum van dokter G.J. de Boer. Dit gesehiedde met een officiele ontvangst op het stadhuis. Hier poseren de genodigden met de jubilaris, omhangen met een krans, voor het stadhuis. Van links naar reehts: De Ridder, gemeenteseeretaris H.J. Room, J. van Petten, aehter hen J. Kuin, A. Weiling, Ham (Sehellinkhout), F.M. de Leur, E.J.M. Stumpe1, onbekend, even zichtbaar mr. Fruin, mevrouw Scholten-Graafland, mevrouw KeizerLens, de jubilaris, Bernard S. de Vries, aehter hem dr. v.d. Wal, burgemeester Bissehop, dr. G.C. van Balen Blanken (aehter dr. Keizer), dr. H.L.E. v.d. Berg, een onbekende dame, zuster Wesseling, A. Bakker, P. Pijper, H.J. Cramer en Alb. Sindram.Op de stoep kunt u van links naar reehts onder anderen onderseheiden: Lieshout, Rhode, Kieftenburg, Ruyterman (Hauwert), G. Veldhuysen, G. Heinstman, mr. Thomas, dr. Kortebos, burgemeester Zijp van Venhuizen, J.C.C. Dell, T. Trompet met strohoed, D.C. Nijdam, Stultiens en P. Meyer.

42. Er vormde zich in de jaren twintig een commissie tot oprichting van een Montessorischool. In 1924 stelden de gemeente enige lokalen van de kazerne ter beschikking van de commissie. Dit is een klas van de Montessorischool. In het midden zit het hoofd van de school, mevrouw Gruenhoff.

43. Op 1 december 1921 nam de heer A.A. de Jongh afscheid als burgerneester van Room en installeerde hij zijn opvolger, mr. G.J. Bisschop, De raadsleden links zijn: S. Hidma, N.J. Plomper, J.J. Bekaar, rnejuffrouw K.F.S. Sundermann, J. Batema, E.J.M. Stumpel en G. Veldhuysen. De raadsleden rechts: J.F. Bakker, D. Pijper en B. Schermer. Afwezig waren mevrouw S.C.C. Bronsveld-Vitringa, Joh. Wilson en W.Th. de Flart. Het college wordt gevormd door wethouder F. de Jonge, wethouder A. Spaander, burgerneester A.A. de Jongh, de nieuwe burgemeester mr. G.J. Bisschop en gemeentesecretaris H.J. Room. Links staan de gemeenteambtenaren: mevrouw Pieters-Beek, rnejuffrouw Ludwig (later mevrouw Van Berkel), S. de Vries, Groen, Sipkes, Doornbos, K. de Boer, P.H. Bakker en Doudart de la Gree. Achter de tafel kunnen wij nog onderscheiden: mr. W. Bisschop in uniform, mevrouw De Jongh en haar zuster en mevrouw Bisschop. Rechts staan: de heer Dokter (commissaris van politie), een onbekende dame, gemeentearchitect Jb. Faber, majoor James (bataljonscommandant) en enkele dames genodigden, Op de openbare tribune herkennen wij H. Verwijs, J.H. Sindram en staande: M. Storm, David Trompetter, P. Meyer, R. v.d. Zaag en de journalisten H. Prins, S. Esser en Van Oorschot.

44. 1922 herdacht de heer J.e. Kerkmeyer zijn vijfentwintigjarig jubileum als leraar aan de R.H.B.S. te Hoorn, Op de eerste rij, van links naar rechts: mejuffrouw B. Kaiser (later mevrouw Huitems-Kaiser; natuurlijke historie), rnejuffrouw K. van Munster (Duits), H.W.F. Hetterschij (gymnastiek en schoonschrijven), dr. w.e.L. Bronsveld (geschiedenis; directeur), J.e. Kerkmeyer (hand- en lijntekenen), mr. G.J. Bisschop, dominee A. Klaver, W. Kaag, M. Storm, G. van Gulik, 1eden van de commissie van toezicht. Tweede rij: H. Nieuwenhuyse (Frans), dr. H.A. Naber (wisen natuurkunde, werktuigkunde, kosmografie), ir. P. Spruit (scheikunde), J.H. Roog (wis- en werktuigkunde), F.H. Holzmuller (geschiedenis en aardrijkskunde), dr. J. de Vries (wiskunde), W.N. Francken (staatsinrichting), J.F. Schultink (Nederlands en geschiedenis), J. Lamberts (amanuensis) en S. Bakker (concierge).

45. Een zeer grote gebeurtenis voor de H.V.V. "Hollandia" was in 1922 het in gebruik nemen van het sportpark aan de Geldelozeweg. Het terrein lag niet in Hoorn, maar aan de grens van de gemeente Zwaag. Het was een geweldige verbetering na ongeveer vijfentwintig jaar op het terrein aan de Buitenluiendijk gespeeld te hebben. Doordat het aan de Zuiderzee grensde, stond bij hoog water het terrein onder water. Nu kon men beschikken over een sportpark met tribune en kleedkamers. Hierbij een foto van de officiele opening. Zittend van links naar rechts: een onbekende wethouder uit Zwaag, H.J. Room (gemeentesecretaris van Hoorn), A. Spaander (wethouder van Hoorn), de heer Dibbits (burgemeester van Zwaag), mr. G.J. Bisschop (burgemeester van Hoorn), scheidsrechter H. Boekman (echtgenoot van de actrice Caro van Eyk), M. Lieshout (penningmeester van Hollandia), voorzitter Ant. Dijk, secretaris M. Weiling en de bestuursleden Jb. Bakker en Chr. Holman. Staande: F.P. Schoof, M. Thies en een onbekende.

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek