Kent u ze nog... de Huizers

Kent u ze nog... de Huizers

Auteur
:   K. Wouda
Gemeente
:   Huizen
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2781-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Huizers'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

41. Een man die heel veel voor de financiele belangen van de vissers in Huizen heeft gedaan was burgemeester Jan Willem Egberts. Hier zien we hem met zijn vrouw en de leden van de plaatselijke commissie Zuiderzeesteunwet, ter gelegenheid van het uitstapje naar Schiphol, waar afscheid werd genomen van de secretaris van de commissie, de heer C.L. Schreuders, die benoemd was tot burgemeester van Benschop, Polsbroek en Hoenkoop (uiterst rechts). Verder zien we onder anderen de opvolger van de heer Schreuders, K. Wouda, Jan Schaap, Jac. Kos Lzn., H. Bos en P. Veerman Azn.

KONWKIY/(£ LUCHTVAARr .1 'I

. . -- '. f1~AT SCHAPP

42. In 1932 werd het vijfentwintigjarig bestaan gevierd van de woningbouwvereniging "Huizen". Deze vereniging was opgericht met het doel woningen te bouwen voor de minder draagkrachtigen. Deze vereniging wist van aanpakken. Ondanks de rnoeilijke omstandigheden die een gevolg waren van de mobilisatietijd 1914/18, kwamen reeds in 1915 de eerste 44 woningen gereed. De huur varieerde van f. 0,75 tat f. 1,25 per week. De eerste 44 woningen waren gegund aan de inschrijver die de kapitale sam van f. 77.806,- oftewel f. 1313,- per waning vroeg. Momenteel zou de grand voor een waning al meer kosten. In 1963 kon deze vereniging haar vijftigjarig bestaan vieren. In dat jaar was de duizendste waning reeds in gebruik genomen.

Op deze fota de bestuursleden met hun vrouwen in 1932: Op de voorgrond de dames G. van Wessel, Ph. Molenaar, P. Vas, D. Kriek, K. Westland, J. van Wessel, Schaap, G. Jongerden en W.v.d. Barn. Daarboven: de dames J. Haafkens, Schaap, Mall en Visser; de Heren D. Lustig, v.d. Born, D. Kriek, voorzitter K. Westland, Jan van Wessel en Jan Schaap, mevrouw J. Vos, mevrouw Veerman, Klaas Moll, Piet Vos, Geb. Jongerden, Ph. Molenaar, Jan Vos, Tijmen Visser, W.H. Roos en J. Haafkens jr.

43. In 1938 werd ter gelegenheid van de geboorte van prinses Beatrix op de Linden1aan een boom geplant in aanwezigheid van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. We zien hier burgemeester Egberts, gemeentesecretaris J. Groenestein, M. Wiesenekker, Kl. Moll, Jan Vos, J.R. Staalman, gemeentewerkman E. van Wessel en gemeentearchitect Brummel,

44. De Huizer brand weer werd in 1920 in behoorlijke k1eding gestoken. Voordien trad men aan in aIle mogelijke en onmogelijke k1edingstukken. Deze be1angrijke gebeurtenis moest dan ook vereeuwigd worden. Van links naar reehts: Jan Kok, Japie Brasser, Toon Teeuwissen, Dirk Brasser, Henk Baas, Harmen Baas, Peter Rebel, Pieter Rebel, Cornelis Visser, Hendrik Vos, Jaap Vlaanderen en Kees Brasser. Deze vrijwilligers hebben er vee1 toe bijgedragen dat de in het dorp en op de heide uitgebroken branden tot het minimum werden beperkt.

45. Op 2 maart 1939 werd de nieuwe burgemeester, de heer H. Vlug, geiristalleerd. Deze opname werd gemaakt voor de ingang van het oude raadhuis aan de Lindenlaan. Van links naar reehts: raadslid P. Veerman Azn., wethouder D. Boerhout, raadslid P. Kos, burgemeester H. Vlug, mevrouw J. Groenestein-van Dam, twee dochters van de burgemeester, mevrouw V1ug, gemeenteseeretaris J. Groenestein, een zoon van de burgemeester, wethouder J. Staalman en direeteur W.H. Roos van de gasfabriek. Op de voorgrond staan nog drie kinderen van de burgemeester.

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2018 Uitgeverij Europese Bibliotheek