Kent u ze nog... de Hulstenaars

Kent u ze nog... de Hulstenaars

Auteur
:   P.J. Brand
Gemeente
:   Hulst
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4283-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Hulstenaars'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

"Kent u ze nog ... de Hulstenaars? " Hoe vaak zal deze vraag, met varianten zoals "Ken ie die nog? ", of "Weet je het nog wel van hem of haar? ", enzovoort, na het verschijnen van dit boekje in vele Hulsterse gezinnen, zowel binnen als buiten de stad, gesteld worden? Schone verhalen zullen ongetwijfeld ter tafel komen, terwijl minder prettige, ja droeve herinneringen ook stof tot conversatie zullen bieden. Hopelijk zal door het bekijken van het boekje bij somrnigen oud leed wat verzacht worden. Dit vooral is de reden geweest waarom ik graag mijn medewerking aan het tot stand komen van het boekje heb verleend. Ik heb getracht de Hulsterse samenleving tussen 1890 en 1940 weer tot leven te brengen en heb de foto's, om de revue zo overzichtelijk mogelijk te maken, gerubriceerd als volgt: verenigingsleven, onderwijs, sportbeoefening, muziekbeoefening, toneelleven en enkele feestelijke gebeurtenissen. Daartussen zijn enkele bekende figuren geplaatst. De samenstelling was een moeilijke opgave, die ik niet geheel naar mijn zin heb kunnen volbrengen. Van enkele facetten uit het Hulsterse leven, zoals de brandweer, bijzondere feesten en andere waren geen foto's voorhanden.

Al degenen die mii bij het verzamelen van materiaal behulpzaam zijn geweest en mij spontaan hun dierbare herinneringen in bruikleen hebben afgestaan, ben ik zeer dankbaar.

Moge het boekje een gul onthaal vinden en aan velen genoegen verschaffen.

1. Hier poseert om te beginnen de in 1916 opgerich te societeit "De Vriendschap", zetelend in "Het Bonte Hert". Zittend: Th. Fassaert, G. Maas, H.J. Maertens, mr. Ant. van Rijckevorsel, L. v.d. Bogaert, Burm en Jos Seydlitz. Daarachter staand: C. van den Heuvel, Rob Wauters, dr. J.A. van Lierop, R. Adriaenssens, A. Bastaenen, P.A. Koene, J os Willems, Lamb. Lockefeer, L. Baert, P. Kongs, P. v.d. Velde, Ls. Wauters en een onbekende. Bovenste rij: Th. van der Biest, C. Verkerk, Van 't Westeinde, P. Bosch, Jos van Heuckelom, L.J. Brand en P. Dhert.

2. In de periode tussen de eerste en tweede wereldoorlog was de rooms-katholieke politiebond "St.Michael" te Hulst een bloeiende vereniging van hoofdzakelijk gemeente-.veldwachters". Hier zien we de "oude garde". Zittend: J. Aernoutse, kapelaan Modde, mr. De Kerf, D.F. Ferket, C. Martinet en A.J. Raes. Staand: Nagelkerke, Ivens, De Klerck, Karner, Vos, Wijnacker, Waatjes, Franckevylle, Schelfhout en een onbekende.

3. Belangrijke instellingen waren de boerenleenbanken. Zij stonden onder controle van een bestuur en een raad van toezicht, Staand de heren: A. de Blieck, raad van toezicht; J. Boel, bestuurslid en J. v.d. Walle, raad van toezicht, Zittend: J.F. Boone, bestuurslid; A. Baart, bestuurslid; notaris H.A. van Dalsum, kassier; F. Voet, voorzitter raad van toezicht en J. v.d. Walle, raad van toezich 1.

4. Meisjespatronaat "St. Martha". Zittend: Pissoort, Anna Wauters, Marie v.d. Walle, kapelaan E. Doets, rector Scheerders, Marie Wentzler, Martha v.d. Walle en EI. Adriaanse. Staand daarachter:

AI. Verwer, A. de Kort, Van Giesen, M. Biesbroeck, R. Blommaert, N. Dubois, Marie de Rijck en M. Picavet. Derde rij: J. de Windt, B. de Silva, M. Schauwaert, Em. de Nijs, Agn, Buysse, M. Penneman en M. Taalman. Bovenste rij: PI. Buysse, J. Rodrigo, M. Pleunis, Anna Burm, Paula Seghers en M. Buysse.

5. De K.J.V. (Katholieke Jeugd Vereniging) in Nieuw-Namen liet zich in de breigoederenfabriek van Louis van Broeck fotograferen. Zittend: G. van Roeyen, Em. Roegiers, Rom. Blommaerts, kapelaan Mouwen, Anna Wauters, Jos. Moorthamer, Eug, Blommaert. Staand: Elv. van Roeyen, M. Blommaert, St. van Ombergen, A. van Ruymbeke, B. van Roeyen, AI. Lippens, Iv. Kindt, M. Goedemond, A. Everaert en CI. de Rijck. Derde rij: E. de Wilde, R. de Rijck, onbekend, M. Lippens, J.v.d. Heyden, Em. Blommaert, Em.v.d. Walle en G. Moorthamer.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek