Kent u ze nog... de Ilpendammers

Kent u ze nog... de Ilpendammers

Auteur
:   H.P. Moelker
Gemeente
:   Waterland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4284-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Ilpendammers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING.

In het door mij samengestelde boekwerkje .Jlpendam in oude ansichten" heb ik in vogelvlucht een beschrijving gegeven van de gerneente Ilpendam, bestaande uit de dorpen Ilpendam, Purmerland en Den Ilp, waarin naast een terugblik op het dorpsbeeld rond de eeuwwisseling aandacht is besteed aan de opbouw, structurele wijziging en aanpassing van deze dorpen aan hun leef- en bestaanspatroon. Een aantal foto's getuigt hoe de dorpen er uitzagen in die tijd en welk een rust er heerste. Deze rust manifesteerde zich ook in het gemeenschapsleven. Immers, v66r deze tijd waren de dorpelingen geheel op zichzelf aangewezen daar de communicatiemiddelen, uitgezonderd de trekschuit, ontbraken. Met buurgemeenten had de doorsnee dorpeling geen enkel contact. De inwoners van het rustige dorp verlangden allengs naar een doorbreking van de dagelijkse sleur en zo - wellicht ter navolging van de in de steden opgerichte en weer verdwenen kamers van rhetorica, beter bekend als rederijkerskamers - verrezen er, zij het aanvankelijk schoorvoetend, plaatselijke verenigingen die ten doel hadden enige ontspanning te brengen bij oud en jong, Ieder dorp kreeg zijn eigen verenigingen en de oude fete's in dit boekwerkje vertellen ons er veel van en laten de gemeenschap herleven zoals die vroeger was.

We zien dat veel van het oude is verdwenen en menigeen zal wel eens de verzuchting slaken dat alle vernieuwingen geen verbeteringen zijn geweest. De saamhorigheid van de dorpelingen was hecht, wat een bloeiend verenigingsleven met zich meebracht. Voor de een zal het de sportvereniging, voor de ander de kaartclub, de zangvereniging of biljartclub geweest zijn, maar een ieder in het dorp was wel lid van een of andere vereniging, Heiaas is het nu niet meer zo dat we alles opzij willen zetten om de vereniging te activeren, We hebben het immers allemaal veel te druk en als de avond is gevallen sluiten we de deur voor de gemeenschap en nestelen we ons in de Iuie stoel voor de televisie om ons op die manier te verpozen.

Zet nu die televisie eens niet aan, doch beleef met mij nag eens al die hoogtij-dagen van vroeger die toen voor uw dorp zo belangrijk waren. Met een korte toelichting bij elke foto leid ik u door grootvaders tijd. Aan allen, die mij hebben geholpen bij de samenstelling van dit boekwerkje betuig ik mijn dank.

1. De kerkbuurt te Purmerland met rechts het in de zeventiende eeuw reeds bekende cafe "De Rustplaets", later genaamd "De Goede Hoop", thans bewoond door de weduwe Frans Bakker. Voor dit cafe (rechts) zien we cafehouder J. van der Meer met zijn vrouw (Trijntje Olie) , daarvoor staat vermoedelijk de vrouw van de hoofdonderwijzer Brandenburg. Op de achtergrond en voor zijn winkel staat slager Kronenburg met vrouw en kind. Links, voor zijn werkplaats staat timmerman Luit Kat met zijn kleinzoon, eveneens Luit Kat. Van de schooljongens herkennen we Gerard Eggers, Anton Bolleman, Piet Eggers, Maurits Bolleman en Daatje Kronenburg. Deze foto dateert van omstreeks 1905.

2. Deze schoolfoto dateert van rond het jaar 1900. Vele op deze toto voorkomende leerlingen zijn reeds overleden, doch een aantal van hen woont nog in Den lip en vo oral zij zullen aan deze foto herinneringen hebben. Onder leiding van de onderwijzers Hoogeveen en Lancester stelden zich op: Henk Ruiter, Jan Bas, Antje Blees, Neeltje Bruin, P. Broers, R. Bruin, Tr. Bas, Gr. Bos, Marie Vet, Teuntje Stroo, Femmetje Blees, Stijntje Wals, J. Bruin, Jacob Bakker, K. Bunschoten, Arie Stroo, Klaas Boeve, P. Brouwer, Klaas Lelie, J. Lelie , M. Broers, Trijntje Buis, Antje Brouwer, Tr. Wals, Johanna Goede, Grietje Dobber, J. Wiltenburg, Neeltje Blees, P. Dobber, Piet Brouwer, M. Brouwer, P. Bunschoten,? Bunschoten, C. Hoogeveen, P. Bierdrager, J. Blees en Jb. Stroo.

3. Deze unieke foto van het bekende cafe "De Drie Zwanen" te Den IIp werd gemaakt v66r het jaar 1910. Rond het jaar 1930 brand de dit gebouw af. In de deuropening staat de hospita Toos Geugjes, links van haar Paul Wals (paul van Stien). Rechts staan onder meer: Aaltje van de Koning, Trijn de Vries, Trien Leguit, Jans Geugjes, Henk Wals (Scheeve Hein) en Sijmen Wals (Sijmen Let).

4. De dansclub "Door Oefening Beter" te Den IIp poseerde op 27 maart 1910 voor de fotograaf. De club staat opgesteld naast de openbare lagere school te Den IIp en bestond uit: Jan Schaap, Dick Bosschieter, G. Blees (Lonis), Jaap Stroo, Jan Bierdrager, Piet Broers, Gerrit Bunschoten, A. Bierdrager (Nap), Paul Bunschoten, Jan Roele, Gerrit Stroo, Paul Geugjes, A. Wals, Cornelis Bunschoten, Jan Leguit, P. Wals, G. Schaap, Henk Wals, Klaas Wals, Roelof Bierdrager en Piet Bierdrager. Dansmeester was A. Bierdrager (Nap) en de muzikant Paul Geugjes. 's Avonds van zeven tot tien waren zij met de danslessen bezig en verdienden daarmede respectievelijk f 1,- en f 1,50. De leden betaalden tien cent contributie per week en eenmaal per jaar ging men potverteren in cafe .Dud Holland" van Jan Leguit, waar ook gedanst werd.

5. Tijdens een door de muziekvereniging "De Eendracht " te Den IIp gehouden feest verlieten deze jongens voor een ogenblik het feestterrein en lieten zich met medaille op voor de groentewinkel van Paul de Vries fotograferen. We herkennen: Cor Schaap, Klaas Bunschoten, J ohan Wals, Henk Ruiter, Piet Brouwer en Dirk Bosschieter. Deze foto werd in het jaar 1913 gemaakt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek