Kent u ze nog... de Jousters

Kent u ze nog... de Jousters

Auteur
:   P.R. van der Zee
Gemeente
:   Skarsterlân
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4289-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Jousters'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

26. Bij de foto van de adspirantengroep van "Vriendschap en Kracht" is al uit de doeken gedaan, dat na de eerste succesvolle aanloop het aantalleden sterk terugliep onder invloed van de slechter wordende tijden. Veel ouders konden gewoon de paar centen contributie niet meer missen. Dat werd ten slotte aanleiding om in de jaren 1918/1919 te beginnen met wat "de kosteloze gymnastiek" werd genoemd. De verbinding met "Vriendschap en Kracht" was overigens duidelijk: de kosteloze gymnastieklessen werden geleid door P. Jongejans, die van 1917 tot 1920 directeur van "Vriendschap en Kracht" was. Het instituut van de kosteloze gymnastiek kon gelukkig al vrij spoedig worden opgeheven. Veruit, de meeste kinderen konden (weer) lid van "Vriendschap en Kracht" worden. De foto is gemaakt in 1919 met "de berg" in Herema State op de achtergrond. Vooraan knielen, van links naar rechts: Gerritje van Slageren, Tjitske Venema, Sietske Klompmaker, Grietje van der Kerk, Geertje van der Leen, Grietje de Jong, Tjitske Jelsma, Akke Sipkema en Wiep BijIsma. Achteraan staan: Marijke van Slageren, Willemke de Jong, Anna Zomer, Geeske Noppert, Tecla Reekers, Jantje Hooghiemstra, Fine Ligthart, Cornelia Hogeterp, Johanna Ligthart en directeur P. Jongejans. (Het is mogelijk, dat de namen van de tweelingzusjes Fine en Johanna Ligthart zijn verwisseld! )

27. Rond de eeuwwisseling raakte oak de Jouster jeugd in de ban van de voetbalsport. Het bleef aanvankelijk bij wat wedstrijdjes tussen jongensclubs, maar begin 1907 kwam de eerste echte voetbalclub tot stand. Dat moet wel zo zijn, want op 14 juli van dat jaar speelde het Jouster "Olympia" de eerste officiele wedstrijd en wel tegen "Achilles" uit Heerenveen. Uitslag 2-2. Door allerlei oorzaken wist "Olympia" zich niet lang te handhaven. Het zou nog een tiental jaren duren voordat de voetbalsport in J oure opnieuw populair werd. Het was meteen goed raak ook: het aantal clubs was al spoedig niet meer op de vingers van een hand te tellen. Bekend gebleven uit de jaren rond 1920 zijn clubs als "Eendracht", "Joure", "J.V.V.", "Jong Frisia", "Stanfries", "J.V.c." en .Erlsia''. Uit die beginperiode van het voetbal in Joure is de foto op de pagina hiernaast bewaard gebleven. Het onderschrift is misleidend, want dit was niet het elftal van "J.V.V.", de Jouster Voetbal Vereeniging. Men heeft ons met de hand op het hart verzekerd, dat dit het elftal van "Frisia" was, dat op door "J.V.V." georganiseerde seriewedstrijden de eerste prijs won. Men ziet het, clubliefde heeft een heel lang leven! De kleuren van "Frisia" waren blauw en wit. Op de voorgrond, van links naar rechts: Hille van Delden, Ids van der Tuin en Lucas Bouwman. In het midden: Ruurd Wartena, Jeep Bos en Dirk de Wrede. Op de achtergrond: Douwe van der Valk, Rein van der Zwaag, Anne van Gelderen, Siebren Brandenburg en Hessel Bosma.

28. Tussen de namen van de vele voetbalclubs die rond 1920 in Joure werden opgericht, vinden we ook de naam "Olympia" weer terug. Op 20 maart 1920 opgericht, mag deze vereniging worden beschouwd als een voortzetting van het "Olympia" uit 1907. Dit blijkt ten overvloede uit het feit dat niet aIleen de oude naam werd overgenomen, maar eveneens de clubkleuren (geel-zwart, verticaal gestreept) en zelfs het reglement.

"Olympia" toonde zich organisatorisch het sterkst en het fungeerde daardoor ook als trekpleister voor de leden van andere J ouster clubs. Enkele clubs namen zelfs met aIle leden en materiaal een overstapje naar "Olympia", dat ten slotte in Joure geen enkele concurrentie meer had te duchten.

Op de pagina hiernaast is de oudst bekende foto van "Olympia" afgedrukt. Daarop zien we op de voorste rij, van links naar rechts: Roel Teye de Jong, Fedde Houtstra, Roel Koek, Willy Klotz, Age IJsselmuiden en Gerrit Visser. Op de achterste rij: Piet Kuindersma, Hendrikus Kramer, Tjitse de Vries, Bote Hankel, Antonius Fransiscus Prank, Herman Jongbloed, Jan de Jager en Auke Bink.

29. De naam van de voetbalclub "Olympia" bleef tot 1925 gehandhaafd. In het seizoen 1924/25 behaalde het eerste elftal het kampioenschap in de eerste klasse van de Friesche Voetbal Bond. Dat betekende promo tie naar de competitie van de landelijke bond, de Nederlandsche Voetbal Bond. Bij die gelegenheid bleek dat de naam moest worden gewijzigd, omdat in Gouda al een vereniging onder de naam "Olympia" bestond, Men had toen kennelijk nog niet uitgevonden dat een naamswijziging mogelijk was door achter de oorspronkelijke naam het jaartal van oprichting te plaatsen (in dit geval dus "Olympia '20") en misschien lie ten de reglementen van de N.V.B. dat ook niet toe. In ieder geval, er moest een nieuwe naam worden gekozen. De keus viel op de naam "De Kooi", de naam ook van de streek waar het voetbalterrein was gesitueerd. Onder die naam werden vele successen geboekt. Het eerste elftal speelde van 1925 tot 1930 in de derde klasse en van 1930 tot 1949 in de tweede klasse. Tweemaal werd in die klasse het kampioenschap behaald en eenmaal werd zelfs bijna de eerste klasse bereikt.

Op de pagina hiernaast een foto van het elftal uit de eerste jaren na 1930. Op de voorste rij hurken, van links naar rechts: Marten Bergsma, Bauke van Delden en Jan de Jager. Op de middelste rij knielen: Gijs Ekkers, Lucas Bouwman en Sjoerd Molenaar. Op de achterste rij staan: Anne de Vries, Watte Zijlstra, Rintje Zoetendal, Rein van der Zwaag, Harm van Gelderen, Tjitse de Vries, Jeep Kootje, Hendrikus Kramer en Piet Kuindersma.

30. Naast "De Kooi" werd in april 1927 in Joure toch weer een tweede voetbalclub opgericht. Het begin was, niet ongebruikelijk, een ongereglementeerd jongensclubje. Totdat, door een toevallige omstandigheid, de jongelui in het bezit kwamen van een echt tenue. De club had namelijk in ieder geval een fervente supporter: mejuffrouw Antje Glas, zuster van een der spelers en verkoopster in de manufacturenhandel van Krijn Taconis. Ze kon daardoor voor inkoopsprijs aan stof voor shirts komen en ze was ook nog bereid om die shirts eigenhandig te maken. Het werden zwarte shirts met een wit kraagje en dat paste wonderwel bij de naam die de club droeg:

"Z waluwen".

Er zaten een paar extra goede spelers tussen en dat was voor "De Kooi" aanleiding ook dat clubje in te lijven. Voorwaarde van de jongelui was, dat men als een en ongewijzigd elftal zou blijven spelen. Dat mocht en als "De Kooi 3" begonnen de voormalige Zwaluwen aan hun grote avontuur. Prompt werd het elf tal ongeslagen kampioen in de derde klasse van de Friesche Voetbal Bond. Dat was meteen het einde van de eenheid, want de spelers werden daarna over de diverse elftallen van "De Kooi" verspreid.

De foto op de pagina hiernaast zal voor velen een leuke herinnering zijn aan dit merkwaardige elftal! We zien op de voorste rij, van links naar rechts: Jan de Jong, Willem van der Leij en Oene Feenstra. In het midden: Sjoerd F. de Boer, Jaap Baas en Radmer van der Zee. Op de achterste rij: Sjoerd P. de Boer, Tjeerd van der Zwaag, Hessel Bosma, Arend Glas, Lammert Klompmaker en Jeep Kootje.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek