Kent u ze nog... de Jousters

Kent u ze nog... de Jousters

Auteur
:   P.R. van der Zee
Gemeente
:   Skarsterlân
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4289-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Jousters'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

31. Op het hoogtepunt van de meest roemvolle periode, van 1930 tot 1940, speelde het eerste elftal van "De Kooi" vele vriendschappelijke en bekerwedstrijden tegen bekende clubs als Ajax (! ), U.V.V., Longa en Veendam. Onbetwiste hoogtepunten waren echter ieder seizoen de competitiewedstrijden tegen aartsrivaal Heerenveen. Weken tevoren werd er al over gesproken en gedurende weken na de wedstrijd werden de nabeschouwingen voortgezet. Op de wedstrijddagen zelf vonden complete volksverhuizingen plaats, want de ware supporter liet op die dagen onder geen enkele voorwaarde zijn of haar club in de steek. De N.T.M. haakte daar steevast op in door extra trams tussen Joure en Heerenveen te laten rijden.

Op zondag 18 december 1932 werd in Joure een van de meest spannende wedstrijden tussen "De Kooi" en het tot dan toe nog ongeslagen Heerenveen gespeeld. Voor rust nam Heerenveen de leiding, direct na rust scoorde Roel Bosma de gelijkmaker en in de laatste minuut nam Sjoerd Molenaar de winnende treffer voor zijn rekening. Tot in de heel kleine uurtjes was het daarna feest in J oure.

Op de pagina hiernaast zien we het winnende elf tal van "De Kooi". Op de voorste rij, van links naar rechts: Rinse Slof, Roel Bosma, Sjoerd P. de Boer, Grealt van der Valk en Jeep Kootje. Op de achterste rij: Cornelis (Cees) de Jong (grensrechter), Jaap Baas, Marten Bergsma, Sjoerd Molenaar, Bauke van Delden, Harm van Gelderen, Jan de Jager, Oene Feenstra (reserve) en trainer Anton Dalhuizen uit Leeuwarden.

32. De harddraverij- en renvereniging "Joure en Omstreken" is reeds in 1880 opgericht. Al veel eerder echter werden in Joure draverijen gehouden. Bekend is - het wordt ook elders in dit boekwerkje vermeld - dat in 1808 een kastelein Zeverijn een harddraverij liet houden. Enkele jaren later werd de organisatie van de jaarlijkse kermisdraverij overgenomen door het Grietenijbestuur. De oudst bekende, met de hand geschreven deelnemerslijst draagt het jaartal 1817. Op deze en volgende deelnemerslijsten komt de volgende zinsnede voor: Het Grietenijbestuur zal aan den eigenaar van het snelstdravend paard een Extra fraaije zilveren Tafel- Tabakspot en DUa Komfoor tat prijs vereeren en een paar Sporen tat premie. Ook de "Conditien" werden met de hand geschreven. Men had er vier foliovellen voor nodig. Alles werd dan oak tot in de kleinste bijzonderheden geregeld. Zelfs de lengte van de baan werd van keer tot keer door het Grietenijbestuur vastgesteld.

Tot 1928 beschikte men in J oure niet over een drafbaan. Draverijen werden gehouden op en aan de Harddraversweg (! ) en vooral op de Vegelinsweg. Oudere Jousters hebben ons verzekerd, dat in het begin van de twintigste eeuw ook de kastelein van het Tolhuis, Dirk Glas, een tijdlang de draverijen op de Vegelinsweg organiseerde, met een aantal boeren uit de omgeving als juryleden en zijn broer Jan Glas als starter.

Op maandag 1 oktober 1928 werden de kermisdraverijen voor de eerste maal gehouden op de nieuwe renbaan van het Nutssportterrein. Ruim 3000 bezoekers volgden die dag de verrichtingen van de dertien deelnemende paarden op de korte baan, waaronder "Ago Kan" van W. Herder en .Pijlsnel W" van T. Veldhuis, beiden uit Joure. Vele jaren bleef de jaarlijkse kortebaandraverij een integrerend onderdeel van de kermisweek. Na de Tweede Wereldoorlog raakte de kortebaansport in verval en bovendien leek op een bepaald moment de toekomst van met name de grasbanen weinig rooskleurig. Net op tijd echter heeft men in J oure de bakens verzet en vooral dank zij een initiatief van secretaris Henk Steeman in 1971 om door het organiseren van "Swipedei" - met als topper een koers van amatrices om een gouden zweep - een oude Friese traditie in ere te herstellen, kreeg de harddraverijvereniging de wind weer volle dig in de zeilen.

Op de foto treffen we het bestuur van de harddraverijvereniging in 1935 aan bij een draverij op de Nutsbaan. Van links naar rechts: Ale Speerstra, Sietse van der Zijl, Oene Tiedes de Jong, Minne Ruurds de Jong en Geert Jansma.

33. De ijsclub "Vlecke Joure" moet op 28 november 1858 zijn opgericht. Veel bijzonderheden daarover zijn niet bekend gebleven. WeI wordt aangenomen dat Valerius Vegelin van Claerbergen - een broer van Arent Johan Vegelin van Claerbergen, die van 1892 tot 1906 burgemeester van Haskerland was - een van de oprichters is geweest. Naar hem werd althans de baan genoemd die in 1898 in de Zuidwestpolder, ten zuidwesten van meubelfabriek Klaas de Vrij, werd aangelegd. Deze "Vegelinsbaan" werd beschreven als een rechthoekige vlakte van 246 meter lengte; de rijd- of sportbaan is 160 meter met aan ieder einde een stuitbaan van 20 meter; de bijbaan is 46 meter. In een op 24 november 1898 gehouden bijzondere ledenvergadering ter herdenking van het veertigjarig bestaan van de ijsclub werd een "Reglement voor het gebruik van den Kunstbaan" vastgesteld en werd tevens besloten de baan de naam .Vegelinsbaan" te geven.

Talloze wedstrijden zijn op deze baan verreden. De foto op de pagina hiernaast is waarschijnlijk op 8 februari 1907 genomen. Die dag werden zelfs twee wedstrijden gehouden, namelijk een ringrijderij voor leden met dames en een gewone kortebaanwedstrijd voor leden boven dertig jaar. De prijs van de ringrijderij (een barometer en een salontafeltje) werd gewonnen door E.J. de Boer en mejuffrouw J.J. de Boer, de premie (een wandtegel en een boterwarmer) door H. Huisman en mejuffrouw G. Huisman. Bij de mannenrijderij werd de prijs (een gemakkelijke stoel) gewonnen door P.H. de Jong uit Snikzwaag en de premie (een inktstel) door S.S. Taconis.

De foto brengt het moment in beeld waarop door dorpsornroeper-trornmelslager Jan Melein het startsein zal worden gegeven aan Dooitzen de Boer (links) en Robertus van Terwisga. Verder

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek