Kent u ze nog... de Jutters

Kent u ze nog... de Jutters

Auteur
:   C.J. Schellinger
Gemeente
:   Den Helder
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1747-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Jutters'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

,,Jutters", zo werden ze genoemd, zo noemden ze elkaar bij ontmoetingen, die vaak werelddelen ver verwijderd van de plek waar eens hun wieg stond, plaatsvonden en zo worden ze nog genoemd, de inwoners van de stad Den Helder. Een merkwaardig yolk in een even merkwaardige stad. Hoe komt het dan dat die Jutters, over de aardbol verspreid, voortdurend met een stil en sterk verlangen terugdenken aan de plaats van hun jeugd?

Onder de oude Nederlandse steden is Den Helder niet te rangschikken. Monumenten of indrukwekkende bouwwerken die wijzen op een roemrucht grijs verleden, ontbreken totaal. Trouwens datgene wat misschien nog enigszins aanspraak had kunnen maken op de naam "oud", is door bombardementen verwoest of door de bezetter met de grond gelijk gemaakt. Maar... Den Helder mag dan vreemd krijgsvolk van verschillende nationaliteiten binnen zijn wallen hebben gehad, noch Fransen, noch Russen of Engelsen, noch Duitsers hebben de levensmoed van zijn bewoners kunnen fnuiken. Honderden bombardementen en dwang en terreur van de bezetter mogen de bevolking dan al uit elkaar hebben geslagen en verstrooid, de geest van de Jutter bleef leven, ziin optimisme en hoop op een betere toekomst waren niet te breken en onmiddellijk na afloop van de tweede wereldoorlog kwam alles wat maar in beweging kon komen, terugstromen naar die weI gehavende maar toch altijd nog bestaande stad, hun Jutterstad Den Helder. En ze voelden zich snel weer thuis, zoals ik mij dat voelde toen ik weer een paar dagen op dat Helderse raadhuis mocht werken om een begin te maken met de samenstelling van dit boekje. Ik ben mij ervan bewust dat ik er zonder de steun van de heer A.P. Vlam, chef van de afdeling bevolking, burgerlijke stand en andere zaken, en de hulp van de heer H. Everhardus, gemeentearchivaris, weinig van terecht zou hebben gebracht. De foto's uit dat gemeentearchief hielpen mij al direct een stuk op weg. Daarnaast stonden ook vele oude Helderse vrienden rnij hun - vaak dierbare spullen geheel belangeloos af, hetgeen ik uitermate op prijs heb gesteld.

Weinig, heel weinig van het uitgebreide verenigingsleven dat het oude Den Helder bood, heb ik kunnen vermelden. Het woord "volle dig" komt niet eens ter sprake. Uit de honderden foto's en andere afbeeldingen die ik onder ogen heb gehad, heb ik er die, welke mij het meest aanspraken, uitgezocht. Toch hoop ik, dat u dit boekje met plezier zult lezen en er inderdaad "ouwe Jutters" in zult herkennen. Zo heel veel zult u er op straat niet meer tegen komen.

1. Welke stad in Nederland kan zich erop beroemen een inwoner te hebben gehad als hij, Dorus Rijkers? Theodorus Rijkers vol gens de registers van de burgerlijke stand van Den Helder, "Opa" voor zijn vrienden en de mensen die hem goed ken den. Hoeveel schip breukelingen hij het leven heeft gered, weet waarschijnlijk niemand precies. Toen in de winter van 1885/86 de Engelse driemaster "Brambletye" op de Noordergronden was geraakt, haa1den "een bootsman en tien roeiers" daar eenentwintig mensen af. Dat die bootsman Dorus Rijkers was, werd pas veel later bekend. Maar na de negende, de tiende en de elfde december 1887, toen van de Duitse bark, "Renown" die op de haaksgronden was gestrand, de bemanning, na vier vreselijke tochten met de reddingboot aan wal was gebracht, was de schipper, die als enige vier malen de tocht van de reddingboot had meegemaakt, een beroemd man. En dat is hij tot aan zijn dood op 18 april 1928 gebleven.

2. In zijn glansperiode wist Dorus Rijkers zich omringd door een stelletje stoere kerels, die stuk voor stuk hun mannetje stonden. Heel in het bijzonder geldt dat voor zijn stiefzoon.Janus Kuiper, in het midden van deze foto, die hem zelfs als een van de schippers van de Helderse reddingboot opvolgde. Ook deze zeer bekwame schipper heeft vele gevaarlijke tochten op zijn naam staan en ettelijke in doodsnood verkerende schipbreukelingen het leven gered. Aan zijn rechterzijde staat Jan Bijl, die in 1911 het roer van Dorus Rijkers over nam en aan wiens vele onderscheidingen men wel kan zien, dat ook hij op het gebied van het reddingwezen het nodige (en dat is heel veel) heeft gepresteerd. De man ter linkerzijde van Janus Kuiper is de oude redder Piet Ostenbrug, van afkomst een Duitser en een heel bekend figuur in de Oude Helder.

3. Op de linker foto zien we Piet Bontes, een bekende rondborstige zeeman en cud-redder die in de thans verdwenen Wachtstraat woonde. Ook hij heeft zijn leven dikwijls voor zijn medemens ingezet. Het feit alleen aI, dat hij later als schipper van de Helderse reddingboot een van de opvolgers van Dorus Riikers was, is al voldoende bewijs voor de uitmuntende kwaliteiten van deze bescheiden, dappere kerel.

Rechts staat schipper Coen Bot in zijn jeugdjaren, Hij werd in 1923 de eerste schipper van de motorreddingboot "Dorus Rijkers" en bracht een record aantal reddingen op zijn naam (rneer dan zeshonderd mensen dankten hem hun leven). Hij durfde, zelfs in de hachelijkste omstandigheden en tijdens de oorlogsjaren 1940/45, in vliegend stormweer de Noordzee op te varen om hulp te bieden waar dat nodig was. Ook zijn naam was ver buiten Den Helder, ja buiten Nederland, bekend.

4. Deze historische groepsfoto van redders en oud-redders werd in 1893 genornen bij de vletten op de Dijk, De opstelling (zie schema) is als volgt: 1. Piet Rensmaag sr., 2. Kees Dekker, 3. Hendrik Rensmaag ("Stille Harm"), 4. Jaap Pronk, 5. Dirk van Straaten, 6. Auke Boer, 7. Piet Rensmaag jr., 8. Tinus Waardenburg, 9. Willem Coster, 10. Kees Bontes, 11. Gerrit Huurman, 12. Chris Bontes, 13. Kees Dekker, 14. Willem van 't Hert, 15. Willem Mulder ("De Kromme"), 16. Dirk Kwast, 17. Freek Been, 18. Willem Dekker, 19. Willem Dekker, 20. Jan Kuiper, 21. Albert Tiel, 22. Jan Schendelaar, 23. Arie Been. 24. Jacobus Bontes, 25. Arie van Straaten, 26. Klaas Blokker, 27. Kees Been, 28. Piet Ostenbrug, 29. Tinus Ewalt, 30. Jaap Feenstra ("De Knabbelaar"), 31. Jurjaan Meurs, 32. Kees Been, 33. Willem Mooy, 34. Jaap Sinjewel, 35. Janus Kuiper, 36. Dirk Bontes en 37. een kapitein van het Leger des Heils.

/ ,-

5. Vrijwel niemand kende deze man meer onder zijn eigen naam.Jacob Bakker. "Tabbie" werd-ie genoemd en in de Ouwe Helder, waar hij met zijn broers Willem en Kees in de Renssteeg woonde, had hij een enorme faam als makreelroker. Maar dat hij een van de roeiers was die met Dorus Rijkers op de "Renown" af ging, daar hoorde je hem niet over. "Ik heb ook nog een keer een hond gered", kon-ie vertellen. "AI het scheepsvolk was al van boord gehaaId, maar de hond waren we vergeten. Die heb ik toen in de vIet genomen. "Tabbie! Tabbie! "riep ik en hij kwam zo naar me toe. Van toen af hebben ze me Tabbie gedoopt".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek