Kent u ze nog... de Kamerikkers

Kent u ze nog... de Kamerikkers

Auteur
:   G. Dolfling
Gemeente
:   Woerden
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4290-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Kamerikkers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

J

? ,. 4

6. Jan Dros, geboren te Breukelerveen op 30 juni 1864, was op een boerderij opgegroeid, Zijn vaders vee stapel was tot tweemaal toe uitgestorven door de pestziekte en daardoor moesten zijn zoons proberen op een andere manier de kost te verdienen. Jan werd dus boerenknecht bij de familie Samson te Vinkeveen en kreeg in die tijd verkering met Anna Spek, een dochter van molenaar van de Houtdijk. Bij hun huwelijk gingen ze aan de Mijzijde wonen, omdat Jan daggelder werd bij de familie Van Vechten. Uit dit huwelijk werd een dertiental kinderen geboren, waarvan er zes op zeer jeugdige leeftijd stierven. Omstreeks 1914 moest hij zich tot tweemaal toe laten opereren en op doktersadvies omzien naar lichter werk. Heel velen zijn op die manier in de "handel" getrokken. Zo ook Jan Dros, want hij ging vanaf die tijd in zijn levensonderhoud voorzien door de verkoop van koffie, thee, tabak en ook olie en hij deed dit door langs de huizen te gaan en zijn waren aan te bieden. Het werd traditie dat hij tweemaal per week langs de huizen ging en dan kon men hem zien, zoals op deze foto, met z'n karretje, getrokken door de hond. Het karretje was dan gevuld met de bekende vierkante oliebussen. Jan Dros stierf op 4 december 1934 en zijn zoon Ko nam daarna zijn werk over.

7. Toen eind 1935 dokter Van der Noorda zijn praktijk had overgedragen aan dokter E1zas werd een aantal dames uitgenodigd om een rondgang door de gemeente te houden, met het doel gelden in te zame1en om de dokter een waardig afscheidscadeau namens gemeentebestuur en bevolking aan te bieden. Van de opbrengst van deze inzameling werd onder andere een mooie leren leunstoel aangeschaft. Op dat moment was het niet mogelijk, wegens ziekte van de dokter, om hem dit persoonlijk aan te bieden. Dit mocht evenwel niet verhinderen dat er van de medewerkers aan deze rondgang en van het organiserende comite een foto gemaakt werd. Zittend op de grond ziet u Cor de Wit, To van Schik en Lijde Okkerman. Zittend op de stoe1en Anny Kraan, Beb van der Kamer, To Roozeboom, Anny de Kruyk, Anna Burggraaf, Marie van Vreeswijk, To de Graaf en Jansje Lekkerkerker. Staand: Maartje Maarleveld, dominee De Kruyk, dokter Elzas, pastoor Paardekooper, de beide wethouders Jacobus de Bruyn en Rein Blom, burgemeester Reyers, secretaris Neuteboom, Ko de Bruyn, P. Kastelijn, Maarten Vermeulen, meester Baars, hoofd van de roorns-katholieke school, de dames Cor de Graaf en Jo de Graaf. Later, toen de toestand van de arts wat was verbeterd, is bij een korte p1echtigheid in cafe Samson aan de Kanis het geschenk overhandigd. Omdat er toen geen vrachtwagens ter beschikking waren werd het geschenk netjes op een bootje gezet en varend thuisbezorgd.

8. Dominee Bongers was jarenlang een centrale figuur in onze dorpsgerneenschap ; in de eerste plaats als predikant der hervormde gemeente, Gedurende bijna veertig jaar, om precies te zijn van 1894 tot I oktober 1933, woonde zijn gezin in de hervormde pastorie. Voor velen was dan ook dominee Bongers en Kamerik een onverbrekelijk geheel, Als men oudere rnensen spreekt wordt nog menigmaal de naam van deze geliefde predikant met waardering genoernd. Naar onze mening mocht dan ook in dit boekje een foto van dit gezin niet ontbreken en we prijzen ons gelukkig dat we na veel moeite toch nog een kiekje te pakken hebben kunnen krijgen en tonen u met veel genoegen nevenstaand gezinsportret. Deze foto werd gernaakt vlak voor het huwelijk van Hermien Bongers, juli 1924. U ziet Izaak, Jeanne, dominee Bongers, mevrouw Bongers en Hermien.

9. Toen de afgebrande gemeentetoren na de brand in 1911 weer gereed was, kwamen de aannemers, die de toren hersteld hadden, elkaar om de zaak op te leveren. gelegenheid daarvan werd deze foto gernaakt. Links ziet u nog een raam van het huisje van Gert Zaal.

Gert Zaal was in dienst van de gerneente als nachtwaker en wegwerker en haalde eens per week het huisvuil op in zijn bekende askar. Rechts het later als gemeentelokaal gebruikte gebouw, De toren werd hersteld onder architectuur van de heer Frowein en de aannemer was Hein Boers. Bij de gehouden aanbesteding was deze de laagste inschrijver voor een bedrag van f.4.894,-. Als rijksbijdrage ontving de gemeente hiervoor f.300,-. Van links naar rechts ziet u: Nico de Keijzer, Wouter de Keijzer, beiden metselaar, Gerard Bouthoorn, loodgieter te Woerden. Zittend op de stoep het raadslidGert Smit, staande in de deur Hein Boers met zittend naast hem Johan Boers. De heer rechts in de deur is onbekend, daarnaast Mientje de Kock, burgemeester De Kock, Elias de Keijzer en de heer met de bolhoed is eveneens onbekend.

10. Toen midden in de cnsrsjaren (1935) bleek dat het dak van de hervormde kerk no dig aan vernieuwing toe was, werd er uitvoerig beraad gepleegd, wie van de leden van de kerk dit werk moest uitvoeren, want een vijftal mann en dong mee om de opdracht te krijgen. Een "Salomons-oplossing" werd gevonden toen overeengekomen werd dat alle "bazen" met hun personeel aan dit karwei hun beste krachten zouden geven en dat dan aan ieder per uur een bepaald bedrag uitbetaald zou worden. Aannemer Wil1em van Vreeswijk zou de leiding op zich nemen. De kerkvoogdij van de hervormde kerk ging met de opgegeven prijs akkoord en yond deze oplossing zeer aanvaardbaar. Vooraan: Wout van Rooyen, Piet Blijleven, Steven Rooseboom en Johan Rooseboom. Staand Dirk van der Wal, Niek van Dijk, Ries van Vreeswijk en Wim Griffioen en dan de aannemers naast elkaar: Dirk van Dijk, Wil1em van Vreeswijk, Johan Koren, Thomas Griffioen en Anton Zaal.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek