Kent u ze nog... de Kamerikkers

Kent u ze nog... de Kamerikkers

Auteur
:   G. Dolfling
Gemeente
:   Woerden
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4290-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Kamerikkers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

16. Ons dorp was in het gelukkige bezit van een flinke zangvereniging. De belangstelling am lid te worden was zo -groot dat men in elk geval voor de dames een minimum leeftijd van zeventien jaar aanhield. Deze foto is genomen naast de boerderij van Maayen en achter de huizen (rechts) van de families Oskam en Vermeulen, waar nu dus de supermarkt van Romijn staat. Doordat de oorlog uitbrak en bijna alle jongens in 1914 in dienst moesten komen, is deze vereniging opgeheven. Het bestuur ziet u vooraan van links naar rechts: Dirk van de Wall, Kees Smit, dirigent meester Hofstra, Anton Zaal, Anton Schalij, Izaak Kastelijn en Jan Blom. Tweede rij: Mar van Halen, Bet van Kempen, Aagje Nap, Jannigje Vroege, Cor Vroege, Jans Pak, Teuntje Oskam, Mas van Duyn, Mijntje Nap, Jannigje Griffioen, Mien de Bruyn, Mien Griffioen en Aa1 Griffioen. Derde rij:

Wijntje de Graaf, Gerry van Schinkel, Jans van der Wal, Aagje Srnit, Alie van der Wiel, Griet Goedhart, Kee van der Linden, Mag Pak, Stien Blijleven , Wim Codee en Nies Verwey. Vierde rij:

Kees Griffioen, Janus Smit, Gijs de Bruyn, Jan Korver, Dirk van Beusekom, Kees Jan Smit, Aart Pak, Teunis Korver, Gerrit Koren, Nan Blijleven en Floor van der Mell.

17. De hervormde meisjesvereniging "Dorcas" vergaderde, zoals a1 zulke verenigingen, eenmaal per week in de wintermaanden, Men hield zich bezig met bijbelstudie en na de pauze ging men naaien en breien voor de armen en behoeftigen in de gemeente. Zoals u kunt zien kon men over een behoorlijk aantalleden beschikken en ter gelegenheid van het eerste lustrum werd deze foto gemaakt. Bij de bovenste rij te beginnen ziet u van links naar rechts: Anny Kraan, Wil van der Grift, Gerda Kraan, Anna Burggraaf, Maagje van der Gugten, Gre de Reer, Ans van Vreeswijk, Janny Beijen , Sjaan Meijers, Tina Kool en Dit Beijen. Daaronder: Lies Koren, Truus Blijleven, Wijntje Beijen, lanny Stoof, Neeltje Nap, lanny van der Geer, Janny van der Gugten en Marie Blom. Zittend: Aly Blok, Wil de Graaf, Gre van der Gugten, Gre de Keijzer, Katrien Oskam, Janna de Heer, Marie van Vreeswijk, Jans Korver, Aagje de Jong en zittend, op de grand, Lijntje Valkenburg en Let van der Mell.

18. Achter de hervormde kerk stonden, voordat het plantsoen daar was aangelegd, enkele schuren die door verschillende zaken als opslagplaats werd gebruikt, Aan de vracht die op deze hondekar is geladen kunt u zien dat to en al de middenstand moest proberen om met alle stokken te slaan om de zaak in stand te houden. Op de kar staan koekblikken met biscuit en speculaas en daar bovenop een eierenkist waarin de eieren werden gedaan die bij de boeren waren opgehaald, om die dan weer aan de groothandel, maar ook aan de burgers, te verkopen. Rechts ziet u biervaten liggen, want in de zomer tijdens de hooibouw werd er door de boeren veel bier gedronken en dat ging dan met vaten tegelijk naar de afnemers. De hond is voorzien van een muilkorf om te voorkomen dat hij kinderen lOU bijten. Links ziet u Dirk Nap en rechts zijn broer Albert met aan de hand een nets zoals toen gebruikt werd, voorzien van een handrem en een carbidlantaarn,

19. Hier een leuke groepsfoto van leerlingen van de hervormde school, met het hoofd der school meester Guchelaar, die tot aan de samensmelting der beide christelijke scholen hoofd van deze school is gebleven, Deze foto is genornen in de zomer van 1933. Zittende onderaan: Nard Griffioen, Dirk van Koerten, David van Koerten, Rinus van Koerten, Jan van der Gugten, J anny van der Gugten, Grietje de Bruijn en Marie Hoogendoorn. Dan op de knieen: Joost van der Mell, Cornelis Beijernan, Rinus Slootweg, Janny Stoof, Miep van Rooijen en Teuntje van der Gugten. Dan staande vooraan: Jan van der Mell, Wim Stigter, Kees Beijen, Hannes de Lange, Mien van Dijk, Jans van Dijk, Corrie Pak en Leny Beijen. En tenslotte achteraan: Peter Pak, Piet Pak, Gert Slootweg, Harm de Lange, Corrie Slootweg, Maagje van der Gugten en Pietje van Dijk. Links van de groep ziet u meester Guchelaar en rechts staat meester Visser.

20. Een foto van de slagerij van Den Hertog mag in dit boekje zeker niet ontbreken, temeer daar hier nog een beeld getoond wordt van een verdwenen folkloristisch gebruik dat toch niet onvermeld mag blijven. De dorpsslager zorgde ervoor om in de week voor pasen de beschikking te hebben over een of meerdere extra dikke koeien. Met deze koeien werd dan in diezelfde week een tocht gemaakt langs de klanten en werd huis aan huis aangebeld of aangeklopt en gevraagd of men een be stelling wilde plaatsen voor een extra stuk paasvlees, dat geleverd zou worden van de getoonde beesten. Om het eigenlijk toch trieste gebruik een beetje Ieestelijk tintje te geven werd de getoonde koe meer of minder versierd met een krans om de nek, roosjes aan de staart en eventueel een sinaasappel op elk der horens. Als u goed kijkt ziet u dat deze koe alleen enkele roosjes aan haar kop heeft. Deze foto is genomen voor de winkel van slagerij Den Hertog. Rechts ziet u achter de boom, het transformatorhuisje wat tevens het einde van de bebouwde kom van het dorp betekende. Het huis dat half zichtbaar is, is omstreeks 1937 afgebroken en werd het laatst bewoond door de families Dolfing en Muit. De heer met hoed is de slager Huib den Hertog en zijn beide zoons Karel en Huib houden ieder een koe bij de horens.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek