Kent u ze nog... de Kamerikkers

Kent u ze nog... de Kamerikkers

Auteur
:   G. Dolfling
Gemeente
:   Woerden
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4290-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Kamerikkers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

31. In een tijd zonder kinderbijslag en alle andere"voordelen" voor het grotere gezin, waren grote gezinnen geen uitzondering. Maar ook toen was er, evenals nu, altijd een "baas boven baas". Het gezin Van 't Hoofd aan de Kanis werd gezegend met een zestiental kinderen, waarvan er een op eenjarige leeftijd overleed. Het echtpaar was vijfeneenhalf jaar getrouwd en had toen al negen kinderen. De eerste die geboren werden waren tweelingen, de derde en vierde een eenling, daarna weer een tweeting, de zevende was weer een eenling, de achtste en negende weer een tweeling. Van deze laatste is Thea gestorven, maar de volgende die geboren werd, werd oak weer Theo genoemd. Dat was toen zo de gewoonte. Het Ieeftijdsverschil tussen de oudsten en de jongste was vijftien jaar. En dan te bedenken, dat men in een huisje woonde, dat nu is afgekeurd om door een gezin met een kind te worden bewoond. En u kunt zien hoe keurig deze kinderen, ondanks alles, gekleed zijn. U ziet: Wim en An, Cor, Klazien, Jan en Grad, Kees, J 0, Theo, Marry, Lies, Riek, Johanna, Koba en Nico van 't Hoofd.

32. Deze foto is genomen in 1912. Ret is een deel van de leerlingen der rooms-katholieke school aan de Kanis. Ret hoofd der school, de heer Lohman, was vanaf de oprichting van de "Vereniging voor Katholiek Onderwijs" in 1873 hoofd van deze school geweest, eerst in de school achter bakkerij Pessel en vanaf 1909 in de nieu we school. Van links naar reehts ziet u op de grond zittend: Jaap Samson, Ko Goes, Niek Kempen, Kees Bouwman, Toon Ekelsehot, Faan Pessel, Gerard Bouwman, Kees Pessel en Dries Pessel. Op de knieen: Piet Kempen, Cor Kempen, Riek den Bruijnen, Klazien van der Wal, K6 Vianen, Riek Vianen en Coba Goes. Eerste rij staand: juffrouw Kraan, Jan Kempen; iets lager: Anna de Graaf, Marie Wensveen, Lisa Verlaat, Tine Baars, To Verlaat, Cor Samson, Marie Bouwman, Piet Wensveen en weer iets lager staan: Cornelia Seijerveld en Lisa Goes. Hierboven staan: Mijntje de Bree, Sien Kempen, Jannigje Vianen, Katrien Wensveen en Neeltje Langeslag. Op de hoogste rij: Arie Ekelsehot, Nard de Goei, Adriaan Bouwman en Arie Goes. Geheel rechts ziet u dan het hoofd der school, meester Lohman.

33. In 1914 werd in opdrach t van de heer Anto Okkerman een huis met smederij en winkel gebou wd. Deze foto is gemaakt in het voorjaar van i917. Opzij van de zaak ziet u enkele wagenwielen, waarom de smid nieuwe ijzeren banden moest leggen en links tegen de boom ziet u lege lijnkoekkisten die door de boeren daar neergezet waren om weer door schipper Versteegt te kunnen worden rneegenomen naar de fabriek. Verder ziet u vooraan een van de eerste rnaaimachines in onze gemeente; eigenaar daarvan was Kobus Blom uit Teckop. Het paard is van de firma Janrnaat en wordt vastgehouden door de koetsier Hein Brouwer. Verder ziet u Toon van Ooy, Anton Okkerman (in latere jaren bekend onder de naam "de ouwe smid"), Cor Sloof, twee zoontjes van de heer Okkerman en een knecht, Jozef Lohman. Als u deze foto beziet en u gaat dan eens kijken hoe nu de situatie ter plaatse is, dan krijgt men wei respect voor het doorzettingsvermogen en de werklust, die zoveel vooruitgang teweeg gebracht hebben.

34. Ook de vcehouders gingen steeds meer de landbouwschool in Woerden of Montfoort bezoeken. De oudere garde had hiervoor geen gelegenheid gehad omdat het van thuis niet kon, of gewoonweg omdat het geen gebruik was om verder te leren. Het "boeren" leerde je bij vader en door ervaring, Maar aangestoken door de algernene drang naar meer kennis begon men hier en daar oak voor ouderejaars iets te organiseren. Ook aan de Kanis werd zo'n cursus georganiseerd door de katholieke standsorganisatie. De katholieke school werd voor de lessen beschikbaar gesteld en de driejarige cursus kon een aanvang nemen. Na afloop werd een getuigschrift uitgereikt en dit moest uiteraard een enigszins officieel tintje krijgen en wie kon je dan beter vragen dan de burgemeester. Rond de tafel ziet u: secretaris Neuteboom, Arie Vianen , de leraar rnijnheer Vosmeer, burgemeester Reyers, Piet Bouwman en Th. van der Laan. Staande de geslaagde cursisten: Joh. Neuteboom, Piet de Graaf, Jan Janmaat, Arie Blok, Cornelis van Rossum, J. van Schaik, G. Neuteboom, Adriaan de Blanken en Joop van Rossum. Daarachter: Jan van Schaik, A.M. de Blanken, Niek van Schaik en Martin de Blanken.

35. Hier een kijkje in een klas van de katholieke school aan de Kanis omstreeks 1924. Let u eens op het interieur, dat men in elk lokaal kon vinden: aan de wand een grote kaart van Nederland, die gebruikt werd bij de aardrijkskunde en achter in de klas de kast met glazen deze rnanier overal heenspatte en al heel spoedig moest er weer teer en grind aangebracht opgestapeld. Boven op de kast ziet u enkele maten en gewichten om de kinderen enig idee te geven van inhoud en gewicht. Naast de deur hangt een plaat, uitbeeldende het toedienen van het laatste oliesel aan de stervenden. Het hoofd der school, meester Baars, staat opzij en achterin de klas staat meester Peerdeman, die meer dan veertig jaar aan deze school verbonden is geweest. Als u de foto bedekt met bijvoorbeeld een krant en deze langzaam naar rechts verschuift, dan worden zichtbaar (als er meer dan twee zichtbaar worden, dan van boven naar beneden): Eb Stolwijk, Anton van der Vlist, Iz. Tuithof, Toon Bouwman, Kees van Rossum, The van der Laan, Gerard Goes, Toon Blok, Kees Janmaat, Gijs Bouwman, Toon den Blanken, Joop van Rossum, Anna Goes, Arie Blok, Kees Samson, Jopie Stolwijk, Piet Bouwman, Marie Kwakkenbos, Suus 28. Bij gebrek aan vergader gelegenheid werd in een der lokalen van de christelijke school Nel Janmaat, Niek Stolwijk, Katrien van der Laan, Aly van Rossum, Marie van der Maat en Anna Stolwijk,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek