Kent u ze nog... de Kockenezen

Kent u ze nog... de Kockenezen

Auteur
:   P. Sondij
Gemeente
:   Breukelen
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2633-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Kockenezen'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

"Kent u ze nag ... de Kockenezen" is een boekje over de bewoners van Kockengen in de periode van 1880 tot 1946. Het zijn leuke foto's van het dagelijkse leven, speciaaI van poserende groepen die er dan oak erg statig en ouderwets op staan. Er is geprobeerd de meeste namen, feiten en plaatsen te achterhalen, iets wat niet altijd mogelijk is Eebleken. Er zijn verschiHende schoolgroepen die een leuk beeld geven van de kinderkleding in die tijd. Erg lange rokken en over het algemeen lange zwarte gebreide kousjes, waarop nogal eens enorme stoppen voorkomen. Jongensbroeken die niet lang en niet kort zijn en wit geschuurde klompjes of rijglaarsjes.

De personen die in het boekje als onbekend worden aangeduid, zijn over het algemeen mensen die hier maar kort hebben gewoond of aileen maar in de gemeente werkzaam waren. Veel inwoners van Kockengen hebben geholpen om de juiste namen bij de juiste personen te voegen, wat niet altijd gemakkelijk was vooral niet bij schoolkinderen omdat zij in die leeftijd nogal snel veranderen, terwijl sommige foto's bovendien wat verkleurd waren. Bij de echte oude inwoners van Kockengen hoorde ik ook veel bijnamen, die geweldig leuk zijn en vaak erg typerend waren voor bepaalde personen, al zijn zij dan niet altijd vleiend bedoeld geweest.

Ik hoop dat alle lezers dit boekje met genoegen zullen doorkijken en hierdoor herinnerd worden aan vroegere tijden en personen.

Het boekje wordt besloten met een gedicht over Kockengen dat in de vorige eeuw gemaakt werd door de Kockengense timmerman Zijderveld.

1. Een foto van de 1eerlingen van de openbare 1agere school te Kockengen omstreeks 1897 in de tuin van me ester C. Srnit (voor het schoolhuis) op de plaats waar het huidige gemeentehuis staat. Op de voorste rij (zittend op ladders), van links naar rechts: Bertha de Kaper, Heintje van Essen, Jan Oskam en Bruinis van Essen. Op de tweede rij: Teunis Kool, Jan Rijswijk, Hendrik Rijswijk, Fij van Rooijen, Annigje van Rooijen, Dirk Blom en Willem Blom. Op de derde rij: Ant Kool, Marie de Kaper, Marie Koren, Geertje Oskam, Tijm van Rooijen, J anna van Rooijen en Hein Brunt. Op de laatste rij: Anno Spruijt, meester Smit, Marie Smit enjuffrouw Goudswaard.

2. De burgerwacht van Kockengen in het land van Jan Oskam in Portengen omstreeks 1920. Op de onderste rij zien we: C. van Rooijen, Dirk de Wit, H. Dijkers, H. Wiegman, Hannes van Schip, Kees Cazant, Jan Massop, Luit Griffioen, Arie Oskam, Hannes van Rooijen en Rijk Massop. Op de bovenste rij: G.J. Nederend, Th. van Doorn, Ch. Dijkers, J. van Binsbergen, H. Meijer, P. Boogaard, Reinier Koren, Hannes van Wijk, Wim Buts, G. Oskam, dr. Yppes, burgemeester B. Calissendorff, Jan Oskam en meester Chr. Drenth.

3. De gemeenteraad en het personee1 in 1924, gefotografeerd voor het huis van J. van Binsbergen in de baan. Op de voorste rij, zittend: D. de Leeuwen Z. Zuidervaart, beiden wethouder; J. van Binsbergen, gemeentesecretaris; B. Calissenforff, burgemeester en H. Brunt, gemeenteontvanger. Tweede rij: de raadsleden J. Okkerman, J. Oosterom, P. Plomp, A. Versteegh en J. van Ha1um en gerneente-ambtenaar R. Koren.

4. Feest in het dorp ter gelegenheid van de intrede van burgemeester B. Calissendorff in 1915. Deze kiek werd genomen in de Nieuwstraat. We zien van links naar rechts: Neel Vermeulen, onbekend, onbekend, Cor Laaper, Beertje Brunt (later mevrouw Van Duuren), Betje Nap, Bet Brunt (later mevrouw Staring), Heintje Bik, Mar Brunt, Aal Versteegh, Aaltje Hamerslag, Geertrui Vermeulen, Catharina Hamerslag, Let Brunt, Willem Oostenbruggen, Arie van Vliet, Daan Merk, Rijk van Halum, Minne Vermeulen en Willem Vermeulen. De twee kinderen in het midden zijn:? Uithol en Catrien Vermeulen. De jongen naast de versierde paal is Wim Griffioen.

5. Damclub "Kijk Uit-Sla Raak" te Kockengen in 1927. Zittend van links naar rechts: P.H. v.d. Veen, H.H. Brunt, G.J.W. Schoenmaker (dierenarts) en J.A. Bik. Staande ziet u: H. Brunt, G.J. van Lunteren, het hoofd van de openbare lagere school Chr. Drenth en fotograaf R. Ravestein. Het gezelschap bevindt zich in het gymnastieklokaal van de openbare lagere school, waar nu de gemeentesecretarie is gehuisvest.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek