Kent u ze nog... de Kollumers

Kent u ze nog... de Kollumers

Auteur
:   R. Bosgraaf
Gemeente
:   Kollumerland en Nieuwkruisland
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4293-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Kollumers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

26. Op de foto ziet u de bestuursleden en de bode van het "eerste uur" van een van de Kollumer begrafenisverenigingen. Achter de tafel van links naar rechts: kuiper Pieter Tonnema, kleermaker Simon Feenstra, onderwijzer Keimpe Glastra van Loon, veldwachter Jacob Laverman en armmeester Jan Draaisma. Achterste rij, staande van links naar rechts: kleermaker Jacobus Boorsma, timmerman Bouwe Kats, timmerman Ids Dijkstra, timmerman Johannes Hermanides, timmerman Ane Walda en Bote Ganzevoort, destijds in betrekking bij notaris Andreae. Geheel rechts staat bode Andries Spijkerman. De vader van Simon Feenstra bekleedde voorheen de functie van dorpsomroeper. Om de aandacht van de bevolking te trekken maakte hij gebruik van een trommel. Hij moest onder andere bij gladheid van het wegdek de inwoners attenderen op het strooien van zand. Hij deed dit als volgt. Hij nam de trommel en sloeg: " full oem poem poem, fulloem poem poem" ... even stilte. Dan met luide stem: "Een ieder wordt verzocht om zand te strooien om GEEN ongelukken te voorkomen! "

27. Voorheen werd er, in verband met verschillende festiviteiten in ons dorp, door de inwoners veel werk van gemaakt om in een optocht zo goed mogelijk voor de dag te komen. In 1923 werd hier, evena1s in andere plaatsen, het vijfentwintigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina gevierd. Op bijgaande foto zien we een groepje personen die deel hebben genom en aan een optocht. De personen beeldden "De alde tydt" en de "nieuwe tijd" uit. In de kleding van de alde tydt had den zich gestoken, van links naar rechts: Doetje de Leeuw, A. Meindertsma (toen knecht bii Zomer) en Nicoline van der Zwaag. Terwijl (van links naar rechts) Aafke Dijkstra, Auke van der Meer (toen knecht bij c.R. Kok) en Anna Brandsma de nieuwe tijd uitbeeldden. De persoon die het paard vasthoudt is Ale Dillema. De foto is gemaakt door Egbert Beitschat op het terrein van de voormalige koemarkt. Op de achtergrond ziet u de vroegere timmerwerkplaats van "Bosma en Dijkstra".

28. Op de nevenstaande foto ziet u de leden van de V.P.N. (een landelijke vereruging van pluimveehouders), gefotografeerd tijdens een bezoek aan het Noorderdierenpark te Emmen. Van links naar rechts op de voorgrond: chauffeur Kees Meinema en de dames Van der Horn, Dora Wassenbergh, Zandberg, Radema, C. van der Horn, Basstra, Wierstra, Boersma, Hofman en Koops en de heer Marten Toonstra. Achter hen, staande van links naar rechts, de heren: Tiemen van der Horn, Johannes Heins, Abele Sikkens, Oeds B. Radema, Fokke Hofman, Gerben Feitsma, Pieter Basstra, Sjouke Oosterhof, Steven Braaksma, Tjerk Koops, Nikele Kooi, Jan Stiemsma en Klaas Smids. De heer Braaksma werd de dag daarop door iemand gevraagd waar hij de vorige dag was geweest. ,,0", was het antwoord, "op familiebezoek! " "Op familiebezoek? ", klonk het enigszins verbaasd. "Ja, naar Ernmen", antwoordde de heer Braaksma. "Hebben jullie dan familie in Emmen? ", was de volgende vraag. "Ja, in de dierentuin", luidde het lakonieke antwoord. Even stilte ... "Och, v ... kerel" en met een harde smak werd de deur voor de neus van de heer Braaksma dichtgegooid. ,,'T minske hat my nea wer leije mogten", aldus de heer Braaksma.

29. Deze opname dateert van 27 juli 1933 en is gemaakt in de bosrijke omgeving van Beetsterzwaag. De personen op de foto waren leden van de zangvereniging "Advendo" en zij namen op genoemde datum deel aan een zangconcours te Drachten. Het resultaat was een eerste prijs in de eerste afdeling. De vereniging werd op 16 december 1918 opgericht. Zittend vooraan van links naar rechts: Maaike Tamsma, Gre Pruiksma, Hitje Tabak, Grietje Pijnakker, Trijntje H. Broersma, Berber Visser en Trijntje Broersma. Tweede rij zittend: Pier Hermanides, Nelly Kok, Wikje Dijkstra, Anna Broersma, dirigent Pieter van der Ploeg, Grietje Boltjes, Aaltje van der Veen, Piroske Domotor, Emmy Nicolai en Chris van Kammen. Derde rij: Teatske Dijkstra, Hilly Kok, Trijntje Krol, Corry Feitsma, Sietske van der Berg, Aukje Dijkstra, Hendrikje Boonstra, Janke Bosma, Bertha van Kammen, Bertha Pruiksma, Elske van der Horn, Aaltje van der Zwaag, Jitske de J ong, Boukje Koolstra, Hielkje de Vries, Geertje de Vries en Anneke Broersma. Vier de rij staande (achteraan): Koop Visser, Lammert Haven, Hendrik van der Laan, Pieter Buwalda, Jan Buwa1da, Simon Feenstra, Andries Spijkerrnan, Wouter Noorman en Eeuwe Dijkstra,

30. De opname links boven is gemaakt in het voormalige atelier van Egbert Beitschat. Naast logementhouder van "Het Oude Rechthuis" was hij ook fotograaf. Het atelier stond achter de boerderij die thans bewoond wordt door de familie Hendrik Smit (achter modernagazijn Heeger). Beitschat verkocht "Het Oude Rechthuis" aan A. Ozinga en laatstgenoemde begon in dit pand een kruideniersbedrijf. Beitschat werd daarna eigenaar van herberg "De Posthoorn", aan het Marktplein. Het atelier verhuisde in zijn geheel naar achter "De Posthoorn". Dit gebeurde met behulp van ronde palen. Op de plaats waar vroeger de herberg van Beitschat stond heeft Jan Spijkerrnan een nieuwe woning laten bouwen. Op bijgaande foto ziet u, zittend van links naar rechts: Johannes Hermanides, Jan Meersma, Anne Bosma, Simon Beitschat en Ids Dijkstra. Achter: Bernardus Nauta en Ane Bosma. De foto dateert van 1895.

Rechts boven: Willem van der Horn gefotografeerd op de Voorstraat. Hij was melkrijder van beroep en leverde de melk af in bussen aan de zuivelfabriek te Augustinusga. Naar wij menen was de heer Van der Horn de eerste die gebruik maakte van een auto die onder meer geschikt was voor het vervoer van me1kbussen. De foto dateert van 1929.

Links onder: de wagenmakerij en carrosseriebedrijf van de gebroeders J. en S. Starkenburg was voorheen eigendom van de heer J. Stellema. De heer Stellema was vroeger eigenaar van het pand dat thans bewoond wordt door de heer Huizinga (naast de Rabobank) waarin toen ook de werkplaats was gevestigd. We zien, van links naar rechts: Jacob Starkenb rrg, Klaas Ganzevoort, Tjeerd Starkenburg en Geert Steenhuizen.

Hoewe1 de opname rechts onder ongeveer tien jaar geleden werd gemaakt, menen wij toch een afdruk te moe ten plaatsen van een Kollumer die ruim een halve eeuw lang een bekende verschijning in ons dorp is geweest. Wie van de onzen kende de heer Johannes Boltjes niet! Hij hielp zijn moeder, mevrouw Aaltje Boltjes-van Lune, met het verkopen van groenten. Tevens zorgde hij dat de schill en op tijd bij zijn klanten werden opgehaald en afgeleverd werden voor veevoer. Een vertrouwd beeld geeft deze opname van Johannes, zoals wij hem hebben gekend, gemaakt in mei 1964, op het "Hoog Pypke", voor de woning die thans bewoond wordt door rijschoolhouder Geert Goeree.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek