Kent u ze nog... de Krommenieërs

Kent u ze nog... de Krommenieërs

Auteur
:   G. Visser
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0125-7
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Krommenieërs'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Nadat een paar jaar geleden het boekje "Krommenie in oude ansichten", vooral bij oudere plaatsgenoten al vele sentimenten losmaakte, zal dat met het nu voor u liggende plaatwerk misschien nog meer het geval zijn. "Kent u ze nog ... de Krommenieërs" bevat 78 reprodukties van foto's gemaakt tussen de jaren 1890 en 1940 en in plaats van op de oude dorpsgezichten ligt het accent nu op de plaatsgenoten uit die jaren.

Het samenstellen van dit boekje was moeilijk. Kostte het verzamelen en sorteren van de foto's al moeite, het terugzoeken van de namen van de op de foto's voorkomende personen, was soms nauwelijks - en voor verschillende figuren helemaal niet - mogelijk. Er valt dan ook geen garantie te geven dat alle gegeven namen ook bij de als zodanig aangegeven personen horen. Bij voorbaat daarvoor ons excuus.

Krommenie was in die jaren nog een echt dorp. De industrie (blikfabrieken, weverijen, opkomende linoleumfabricage, sigaren- en houtindustrie) gaf aan zeer vele Krommenieërs werk. Het verenigingsleven bloeide, de burgers konden 's avonds nog "buurten" op de stoepjes zonder vergiftigd te worden door benzinedampen. Het inwonertal van onze plaats nam in het tijdvak 1890-1940 van 2700 toe tot rond 5700. Uiteraard groeide daarmee ook het bebouwde oppervlak van Krommenie. Feit is dat vooral de oudere mensen die op de in dit boekje opgenomen foto's voorkomen, Krommenie in zijn nieuwe gedaante niet meer zouden terugkennen. Maar daarin staat onze plaats natuurlijk niet alleen. Het enige deel van onze gemeente dat nog een heel stuk van zijn karakter uit die vroegere jaren heeft bewaard, is het buurtschap Krommeniedijk. Dit wordt nog steeds omringd door groene weiden waarop in de zomermaanden het vee graast. Daar staan nog de boerenbedrijven die in de periode waarover dit boekje gaat ook in Krommenie zelf een aandeel in de bebouwing hadden.

Op 1 januari 1974 zal het zelfstandig bestaan van Krommenie een einde nemen en zal de gemeente opgaan in het veel grotere geheel van Zaanstad. Dan zal een nieuw bestuur misschien nieuwe wetten brengen, ook op het punt van de eventueel verdere uitbouw van onze plaats. We zullen dat dienen af te wachten.

Over de volgorde van de in dit plaatwerk opgenomen foto's hebben we lang gepiekerd. Tenslotte kozen we voor een groepering naar onderwerp. We openen met een klein aantal min of maar "officiële" foto's, daarna zijn platen uit het verenigingsleven tot een "hoofdstuk" bijeen gevoegd. Vervolgens komt een serie schoolfoto's aan de orde en hierop volgt een hoofdstuk "werkend en feestend Krommenie". De moeilijk te rubriceren groep hebben we ondergebracht in het slothoofdstuk "diversen".

Rest ons tenslotte dank te brengen aan B. en W. die diverse foto's uit het gemeentearchief beschikbaar stelden, aan de heren P. Palmboom, G. Schilp, S. Schots en J. Walig, die ons, behalve met foto's, ook bij het zoeken van namen veel steun gaven. Ook het echtpaar C.C. de Roos-van Eden hielp ons daarbij. Verder enige hier niet met name genoemde personen onze hartelijke dank.

1. We openen dit boek met enkele min of meer "officiële" foto's. Hiernaast ziet u onze gemeenteraad zoals hij in 1925 was samengesteld. Krommenie telde toen 5000 inwoners. Burgemeester Klerk was in 1916 benoemd en zou pas in 1938 afscheid nemen. Met mevrouw Ofman-Haan en de heren Blanken en Sint hadden de eerste SDAP-ers hun intrede in de raad gedaan. De raad bestond toen uit: staande van links naar rechts: mevrouw N. Walig-Groot, G. Schut, Kl. Molenaar, L. ten Wolde, J. Mooij, Albers, mevrouw Ofrnan-Haan, J. Blanken en P. Sint. Zittend: B. Baars, burgemeester H. Klerk, dokter Labberté en gemeentesecretaris J. Hooij.

2. Drie jaar later, in 1928, was de samenstelling van de raad sterk gewijzigd. Zittend van links naar rechts: Kl. Molenaar, wethouder Albers, burgemeester H. Klerk, wethouder dI. Labberté en Kaan. Staande: R. Stuurman, G. Schut, A. Winter, J. Blanken, Jurriaans, A. Baars, K. van Harlingen, S. de Roo en bode M. Sint.

3. Ter gelegenheid waarvan het gebeurde is niet bekend, maar feit is dat omstreeks 1935 het gemeentebestuur, te zamen met een aantal vooraanstaande Krommenieërs, hoofden van dienst en politie, op de stoep voor het gemeentehuis op de foto ging. De volgende personen staan afgebeeld: 1. H.D. Seisner (directeur gasfabriek), 2. agent Nieborg, 3. onbekend, 4. dokter Labberté, 5. burgemeester H. Klerk, 6. N. Jonker, 7. G. Mooij, 8. Sint, 9. P. Preijer, 10. R. Stuurman, 11. G. Schut, 12. J. Bas, 13. W. Schots, 14. Jb. Leguijt, 15. wethouder H. Albers, 16. meester Kroon, 17. mevrouw Ofman-Haan, 18. J. Kreijger, 19. Kl. Molenaar, 20. W. Meijer, 21. bodeJ. Sint, 22. onbekend, 23. Blijboom, 24. agent B. Zwart, 25. L. ten Wolde en 26. P. van Walbeek (hoofd gemeentewerken).

4. Toen burgemeester Klerk in 1938 afscheid nam, werd een officiële raadszitting gehouden waarvoor, naast Zaanse collega's, vele andere vooraanstaande personen uit Krommenie en de andere Zaangemeenten waren uitgenodigd. We zien zittend: 1. S. Dekker, 2. Joh. Jonker, 3. A. Winter, 4. G. Schut, 5. J. Blanken, 6. Klerk jr., 7. mevrouw Klerk, 8. burgemeester H. Klerk, 9. Albers, 10. J. Hooij, 11, C. Jongeneel en 12. Groep. Staande: 13. K. Daalhuizen, 14. R. Stuurman, 15. K. Sijpensteyn, 16. P. van Walbeek, 17. burgemeester Slager van Wormerveer, 18. onbekend, 19. burgemeester Kooiman van Wormer, 20. onbekend, 21. Stam, 22. Krijger, 23. Kaan, 24. onbekend, 25. burgemeester De Boer van Assendelft, 26. onbekend, 27. dr. Talsma, 28. dominee Cannegieter, 29. onbekend, 30. politieagent S. Swart, 31. burgemeester J. in 't Veld van Zaandam, 32. onbekend, 33. J. Walig, 34. D. Seysener, 35. Dieduksman, 36. politieagent V.d. Stelt, 37. notaris Keyzer, 38. dr. Labberté en 39. een onbekende.

VERENIGINGSLEVEN

5. Na de foto's waarop onze toenmalige gemeentelijke overheid een grote rol speelt, gaan we nu een kijkje nemen in het verenigingsleven tussen de jaren 1890 en 1940. Om te beginnen een fraaie plaat uit 1896 van een aantal leden (misschien het bestuur? ) van de toenmalige gymnastiekvereniging "Lycurgus", later samengevoegd met een damessportvereniging tot "Lycurgus Hygiëa". Voor deze plaat poseerden staande, van links naar rechts: J. Haas, Jb. Leguit, B.W. Aten, Jb. Caro en J.G. van Eden. Zittend: B. Baars, N. Aten, een onbekende, M. Teer, N. van Vliet en Nic. Caro. De namen van de twee heren voor de tafel hebben wij niet kunnen achterhalen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek