Kent u ze nog... de Laarders

Kent u ze nog... de Laarders

Auteur
:   G. Koekkoek
Gemeente
:   Laren
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3844-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Laarders'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

6. Veer de oude dorpsschool met zijn verweerde muur en matglazen ruiten werd in het begin van deze eeuw nevenstaande opname gemaakt. Dit gebouw stond op de hoek van de Van Nispenstraat-Klaaskampen, ongeveer waar het Hamdorffmonument is geplaatst. Deze school, waarvan de legendarisch Van Wulfen hoofdonderwijzer was, was in de volksmond, "De school van Van Wulfen". Dit gebouw met de aangrenzende woning van de bovenmeester is in 1914 afgebroken. Ret was rnoeilijk om de identiteit van de leerlingen te achterhalen, maar het is me toch gelukt hun namen aan u bekend te maken en waarschijnlijk zult ge uw vader of grootvader herkennen. We beginnen met de bovenste rij, van links naar rechts: Gijs de Leeuw, Jo de Leeuw, Jan Bouwman, Bertus Speller, Bertus Bus, Burg Giesken, Piet de Haar en Henk de Jong. Tweede rij:

Gerard Willard, Stefvan de Berg, Gerrit Wiegers, Lammert v.d. Veer, Bertus Wilmink, Antoon v.d. Veer, Jaap de Leeuw, Jan de Bree en Kees Schaapherder. Derde rij: Willem Velthuysen (zoon van de burgemeester), Theo Hoogeboom, Willem Zeegers, Gijs Willenborg, Gert v.d. Veer, Bertus Bouwman en Gert de Bree. Zittend: Sijrnen van Eyden, Antoon de Boer, Klaas Koster, Kees Vos, en de gebroeders Timperlie. Links van de klas staat hoofdonderwijzer Van Wulfen en rechts me ester L.A. van Gils, de latere hoofdonderwijzer van de rooms-katholieke school in Blaricum. De naam van deze Larense bovenmeester blijft voortleven in de Van Wulfenlaan.

7. De roorns-katholieke meisjesschool is de tweede school die in Laren is gebouwd. In 1882 werd op de Brink dit gebouw in gebruik genomen. De leiding kwam in handen van de zusters dominicanessen uit Neerbosch. Ook was er een frobel- en bewaarschool aan verbonden en er was een klas waar naai- en breiles werd gegeven. In 1881 werd door pastoor Hartman de eerste steen van dit gebouw (in Laren sprak men van "gesticht") gelegd, dat bij de aanbesteding f 17.800 heeft gekost en waar met zes zusters-onderwijzeressen werd begonnen. De school en het klooster zijn voor altijd verdwenen en vervangen door het buurthuis "De Warrekam". Met deze naam bedoeld men het oude Larense gemeentewapen, maar de echte betekenis van het gemeentewapen is "DE WARREKRAM" of "WEVERSHAAK". Het heeft niets met een kam te maken. Waar dus vroeger de vespergezangen omhoog stegen, waaiert nu de versterkte, keiharde popmuziek over de Brink uit. Maar laten we teruggaan naar het verleden. Deze klas van de zusterschool dateert van 1905 en de namen van de leerlingen zijn, boven te beginnen, van links naar rechts: S. Kok, A. de Boer, Cl. Willard, C. Pandelaar, M. de Valk, C. Kok en B. Duurland. Tweede rij: M. Koster, B. v.d. Veer, A. Willard, B. van Dort, onbekend en B. Zeegers. Derde rij: .M. Zwanikken, C. Wiegers, M. Calis, K. Vlug, B. Calis en J. Schaapherder. Vierde rij: C. Koppel, C. v.d. Laar, L. v.d. Laar, onbekend, Chr. van Lingen, H. van IJken en D. Kruithof. Vijfde rij: Zus Smit, G. Mol, R. Roest, M. van Dort, J. Hofstee, B. de Wit en T. Boef.

8. Na een maand als onderwijzeres in Vreeswijk voor de klas te hebben gestaan, kwam op achttienjarige leeftijd, de op 18 februari 1893 te Eemnes geboren Helena de Bruin naar de dorpsschool in Laren en kreeg aldaar het toezicht over twee klassen. Dat was een nieuwtje, Voorheen waren er alleen onderwijzers geweest en nu een juf! Zodoende was zij de eerste onderwijzeres op de school van Van Wulfen waarmee de leerlingen gingen kennismaken en dat het niet tegenviel is gebleken. Tot haar pensionering is zij lerares in Laren gebleven, waar zij nu nog woont in de gezegende leeftijd van eenentachtig jaren. Deze schoolfoto is genomen in 1912, to en op een mooie zomermiddag, wat wel eens meer voorviel, de gehele school een wandeling ging maken. Het doel was het dennenbos aan het eind van de Ruiterweg, Nu vindt u daar een sanatorium en het bosis omheind door een hoog hekwerk. Toen genoten we van de vrijheid en werd het een reuze rniddag. De Larense Van Faassen was aanwezig om de klassen te vereeuwigen en hier is de eerste en tweede klas van juf De Bruin. We beginnen vooraan links: Gerard Ranzijn, Gerard Wortel, Stef Zoon, Jaap en Jan v.d. Brink, Gerard Koekkoek, Tines Zwanikken, Jo de Valk, Stef Willard en Jo van Geste1. Op de tweede rij, half zichtbaar: Theo Ranzijn, Vervolgens Cor en Jaap Bierlaagh, Tijmen Heerschop, de gebroeders Kaarsgaren, Wim Jansen, Cor Boog, Jaap v.d. Veer, Piet Boog, Willem v.d. Veer en Henk v.d. Laar. Daarboven: Jan Majoor, Bertus de Boer, Kees Calis, Tines de Leeuw, Kees en Fok Distelblom, Jan en Jaap de Graaf, juffrouw De Bruin, Jaap Wortel, Willem Ederveen, Henk v.d. Heuvel, Theo de Boer, Rut Majoor, Piet van Zomeren en Jan v.d. Laar.

9. Op 27 januari 1905 werd de N.V. "Gooische Schoo1vereniging" opgericht. De voornaamste stoot daartoe werd gegeven door de heer Gerard Loeber, die bij zich thuis, op "Zonnehoeve" aan de Blaricumrner T ollaan, reeds in 1902 voor zijn eigen kinderen en voor kinderen van een paar andere gezinnen een schooltje had ingericht, De onderwijzeres a1daar was ene rnejuffrouw Verhoeven. Toen dit schooltje te klein werd besloot men een grot ere school op te richten. Door een comite, dat was samengesteld uit de heren G. Loeber, A.C. van Ommen van Guylik, dr. H.G. Willenborg, J. Westermann en de schilder August LeGras, werd een terrein aan de Oud Blaricummerweg, genaamd "Standelkruid", aangekocht. Men kon moeilijk op de bouw van de school wachten en het comite besloot voor de tussenperiode een villa te huren aan de Groene Gerritsweg. Daar begon men met dertig 1eerlingen en zes leerkrachten onder de bekwame lei ding van de in 1870 te Gouda geboren heer H.H. van Es. Op 16 mei 1907 werd de nieuwe school in gebruik genomen, waarin op de moderne wijze werd les gegeven. Tot 1937 heeft de heer Van Es de school geleid en werd opgevolgd door de heer J.A. Havermans. Het is wel aardig u een foto te laten zien uit de beginperiode, genomen voor de nog steeds bestaande villa aan de Groene Gerritsweg. De leerlingen zijn op de bovenste rij van links naar rechts: Otto Moller, Onno Dudok van Heel, Louise Huidekoper, Jean Gerhard Loeber, Cornelia Huidekoper, Marie Charlotte Loeber en Erik Dudok van Heel. In het midden: Gezina Graadt van Roggen, Huub van Es, onderwijzeres Hetty Robbers, Hendrik Dijkstra, schoolhoofd H.H. van Es, Jean Landre, Louise LeGras, Jacob Hosang, Louise Marie Loeber, Johanna Landre, Maurits van Eeghen, Egbert Croiset, onderwijzeres'I'ruus van der Veen en Willern von Moller. Zittend: Willem Kuhn, Karel Loeber, Jan van Ommen van Guylik, Johanna Landre, Karel Loeber, Johanna van Ommen van Guylik, Johanna Landre, Auguste LeGras, Anton Willem Loeber, Willem Huidekoper, Anna Dijkstra en op de stoel onderwijzeres J. Verhoeven.

10. In het begin van deze eeuw vestigde zich aan de Noolseweg onder Blaricum een onbekend gezelschap. Het waren de leden van de kolonie der "Internationale Broederschap". Onder leiding van prof. dr. J. van Rees werd daar een nederzetting gebouwd en ging men de grond bewerken. In 1903 besloot men over te gaan tot de oprichting van een humanitaire school, bedoeld voor de kinderen van de "kolonie" te Blaricum. Deze kolonie had de opzet die te vergelijken is met het bekende "Walden" van Frederik van Eeden. Soortgelijke kolonies waren in verschillende Europese landen opgericht door de "Internationale Broederschap op Tolstoyaanse Grondslag", Voordat de plannen tot oprichting van de school ten uitvoer konden worden gebracht, werd een deel van de kolonie door de burgerij van Blaricum verwoest. De kolonisten gingen uiteen, slechts een kind bleef over dat voor de school in aanrnerking kwam: Gelukkig waren er nog enkele sympathiserende ouders, die wel mee wilden do en en zo begon in september 1903 de humanitaire school haar werk met zeven leerlingen in de kamer van de villa van haar stichter, prof. dr. J. van Rees. In de loop van de jaren steeg het aantal kinderen voortdurend. Op het terrein verrezen hulpgebouwtjes totdat in 1925 een degelijker onderdak kwam. De nieuwe school werd in gebruik genornen. Architect Van Anrooy had de school een gebouw gegeven dat paste in de eigen sfeer. Kort na de dood van professor Van Rees, in 1928, werd de humanitaire school opgeheven en opgevolgd door de Montessorischool. Voor de leerlingen van de humanitaire school zijn de op I mei gehouden lentefeesten onvergetelijk gebleven. Op de foto poseert een klasje op zo'n lentefeest. Zittend van links naar rechts: Koen van Zijp, Fifi Schoonderbeek, Wim Delvendiep, Max Koopmans, Tootje Kraats, Hans Koning, Herman Hana, Jet v.d. Lorn, Rie van Zijp, Jan Versteeg, Corrie Bindels, Bien Hage, Jelte en Geertje van Beek en Wirn Hage. Staande: Hammele van Groningen, Gerard Smit, onderwijzeres C. Harting, Gien van Schagen met feestmuts, Janny Lensselink, Esther Visser en onderwijzeres Wyts Rypsma. Zij was de eerste onderwijzeres die het Montessoridiploma verwierf en daar een vruchtbaar gebruik van maakte.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek