Kent u ze nog... de Laarders

Kent u ze nog... de Laarders

Auteur
:   G. Koekkoek
Gemeente
:   Laren
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3844-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Laarders'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

16. Laren is in het bezit van een prachtig en noodzakelijk ziekenhuis. Toen in december 1973 van hogerhand de mededeling kwam dat het St.-J ansziekenhuis wegens omstandigheden, welke zeer vaag waren, zou worden opgeheven, bracht dit onder de bevolking grote beroering. Met man en macht werd er door de inwoners, niet aIleen van Laren, maar ook van Eemnes, Blaricum en zelfs van Huizen aan gewerkt om deze onmisbare verpleeginstelling voor onze dorpen te do en behouden. Op 18 april 1922 werd door pastoor Th. Hendriks de eerste steen gelegd van genoemd ziekenhuis, waarvoor de bevolking steentje voor steentje had bijgedragen. Het is een zege geworden voor al degene die er verpleegd zijn, onder anderen de slachtoffers van de vreselijke trambotsing van 7 augustus 1927 aan de Naarderstraat bij wie koningin Emma persoonlijk haar medeleven kwam betonen. En dan in 1932 het ongeluk met die Duitse touringcar, waardoor tweeendertig zwaar gewonden in de St. Jan terecht kwamen. Het Duitse Rode Kruis onderscheid de moeder-overste Bianca met het ereteken van het Duitse Rode Kruis voor de deskundige en liefderijke verzorging van de slachtoffers. Deze blijk van waardering gold voor al de liefdezusters van de H. Carolus Borromeus uit Maastricht. Deze zusters zijn er niet meer, want deze cornmuniteit is enige jaren geleden opgeheven, maar laten wij hen met deze foto blijven herdenken. Vooraan in het midden moeder-overste Lauriana, geflankeerd door het bestuur van het ziekenhuis. Van links naar rechts, de heren: A. Majoor, P. Schiloo, J. van Dijk, geneesheer L.A. van GUs, burgemeester H.L.M. van Nispen van Sevenaer, pastoor Brouwer, J. Campman, J. Thuys, J. v.d. Brink, G. Lamaker, J. Kerkhof en Cl. v.d. Brink. Staande op de eerste rij: de zusters Engelberta, Intermerata, Lidwina, Nicola, Gabien, Gregorien en Asteria. Op de tweede rij: zuster Magna, de heer G. de J ong, vervolgens de zusters Deotata, Cornela, Libea, Canuta, Gerardia, Anne, Letusa en Dignata. Op de bovenste rij: de zusters Reingarda, Hermanse, Adele, Bernadette en Eveline.

17. Groot was de vreugde van de Larense bevolking, toen zij getuige mocht zijn van de treffende en blijde plechtigheid van de eerstesteenlegging voor de nieuwe St.-Janskerk, verricht door de parochieherder, pastoor Th.W. Hendriks, die men hier in koorkap ziet terwijl hij de gebeden van de eerstesteenlegging uitspreekt, daarbij geassisteerd door zijn kapelaans, H.A.J. Sma1s en G.W. Pelgrorn en verschillende geestelijken uit de omtrek. De grote St-Janskerk werd in 1925 voltooid en op 28 oktober van dat jaar door de aartsbisschop van Utrecht, monseigneur H. van de Wetering geconsacreerd. In 1937 werd deze kerk onderscheiden met de titel "Basilica-Minor". De nieuwe kerk verrees vrijwel op deze1fde plaats als het afgebroken knusse "Waterstaatskerkje" met het imponerend beeld van Johannes de Doper in een nis aan de voorgevel. Dit bee1d kreeg na de sloping van de oude kerk een plaats op het St.-Janskerkhof. De St-Janskerk is nog steeds de enige basiliek boven de Moerdijk,

? ?

18. In 1931 werd de nieuwe meisjesschool, gebouwd aan de Kerklaan, in gebruik genomen. Hoewel dit gebouw voor de ontwikkeling van de Larense jeugd onmisbaar was, ging er aan de Kerklaan een stukje dorpsschoon verloren. Waarvoorheen de koeien graasden, zaten nu de leerlingen in de modern ingerichte leslokalen zich vol te stoppen met de leerstof. In vroeger jaren ging zo'n opening met de nodige plechtigheid gepaard en aan notabelen ontbrak het dan niet. Zo ook op de foto. Ik zal ze u voorstellen. Zittend van links naar rechts: kapelaan Naber, de aannemer, de secretaris van het bisdom, pastoor Hendriks, burgemeester Van Nispen en de heren P. van Dijk, J. Kerkhof, L. Smit, alle drie lid van het kerkbestuur. Achter hen staan de vijf zusters Marie, J osefien, Ludovique, Henrica en Cecilia. Verder staande, van links naar rechts: onbekend, Steffen v.d. Brink, H. van Zwet, W. Drukker, P. van Praag (leden van de gemeenteraad), P. Schiloo (directeur gemeentewerken) en raadslid H.F.J. ten Kroode. Achter de heer Ten Kroode staan drie onbekenden. Vervolgens zien we, met de armen over elkaar, gemeentesecretaris P. Peters, H. Calis, C. Bakker, E. Diamant (raadsleden), onbekend, broeder-overste Wulfram, kapelaan Mentink, architect A. v.d. Brink en raadslid R. Strijbis,

19. 1898 is het jaar dat met gouden letters in Neerlands historie staat geschreven. Prinses Wilhelmina zal als koningin worden ingehuldigd en gaat de troon bestijgen. Heel het land verkeerde in een feestroes en arm en rijk deed mee om die dag tot een bijzonder feest te maken. Voora1 de Laarders maakten er iets groots van: het zou, buiten de volksspelen om, voor het eerst een optocht worden. Met a1gemene stemmen benoernde men schoo1meester Van Wulfen tot ontwerper en organisator van dit evenement. Hij ontwierp een optocht waarin alle facetten van historie, allegorie en ambacht in grate verscheidenheid waren vertegenwoordigd. Het gehe1e dorp speelde erin mee en op de inhuldigingsdag trakken honderden Gooiers naar Laren om van het onvergetelijke schouwspel te genieten. Ook de pers liet zich niet onbetuigd en bracht in alle delen van het land de 1ezers op de hoogte van de vorstelijke feestviering in het Gooise Laren. Men besloot to en elk jaar een optocht te organiseren en daar hie1d men zich jaren aan. Helaas zijn er maar een paar plaatjes van dit historisch gebeuren. In de vorige eeuw waren er maar weinig fotografen en het was duur. Gelukkig hebben we dit plaatje kunnen bemachtigen en zien in deze optocht.naast de paarden,Gerrit en Steven de Wit. Deze Laarders waren in het dorp geen onbekenden, want met beiden kreeg iedere inwoner eens te maken. Gert was namelijk aanspreker en Steven doodgraver: mensen die dagelijks met de vergankelijkheid in contact stonden en waarschijnlijk daardoor vrolijk wist en te leven.

20. Het succes van de optocht ter gelegenheid van de inhuldigingsfeesten was voor Laren een stimulans om daarmee door te gaan. En zo werd er in 1899 weer een volksfeest op stapel gezet met als hoogtepunt een glorieuze optocht. Men hield zich niet aan de koninginnedagviering, maar koos, onder de naam "Volksfeest", daarvoor een willekeurige dag in augustus. Het was niet dom bekeken, want in deze maand zijn er veel bloemen en hei en dat maakt de versiering stukken goedkoper. Het feest en de optocht waren weer geslaagd en na afloop gingen de versierde wagens en sjezen een rondrit door het Gooi maken, tot grate blijdschap van de bewoners van de omliggende dorpen. Bij de herbergen werd vaak gestopt am de dorstige kelen te smeren, wat dan gepaard ging met luid gezang en jolijt, Dat veroorzaakte een volksverzameling waarin de hilariteit de boventoon voerde en als de stoet zich weer in beweging zette, werd ze door de menigte hartelijk uitgezwaaid. De boerenwoning die u op de foto ziet, was gebouwd op een boerenwagen en maakte oak de rondgang mee. De namen van de deelnemers waren, links te beginnen, voor op de bok: Wijm Roest en Gerrit Majoor. Voor de wagen: Toon Willenborg en in de deuropening Gijbertje Calis, Jan Roest, Jan Koekkoek en een zuster van Jan Roest. Deze foto werd in 1899 genomen midden op de Brink.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek