Kent u ze nog... de Laarders

Kent u ze nog... de Laarders

Auteur
:   G. Koekkoek
Gemeente
:   Laren
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3844-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Laarders'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

21. Waar nu het hertenkamp ligt en met zijn bevolking veel bezoekers trekt, lag vroeger een braakliggend, met buntgras begroeid veld. De Laarders noemde deze onbenutte vlakte "De Gooise Mart". Die naam ontstond nadat een destijds bekende vereniging, "Larens Bloei" geheten, meer vertier in het dorp wilde brengen en op het genoemde terre in een oud-Hollands dorp liet verrijzen, Daaraan gaven zij de naam "De Gooise Markt". Het terrein werd volgebouwd met huisjes en winkeltjes, aan de voorkant versierd met oude gevels en ornamenten. Zelfs de schouwburg met de originele naam van "In Zotheid Bloeiende", waarin bekende artiesten als Fie Carelse, Jan Musch, Paul de Groot, Ko Arnoldi, Maupie Staal en Kokadorus (Meyer Linnewiel) optraden, was niet vergeten. Dit in 1909 gehouden festijn werd een succes. De Gooise stoomtram - het station lag tegenover het terre in - vervoerde honderden belangstellenden naar het feestterrein, dat zes weken lang open bleef. Vooral de avondconcerten en de schouwburg trokken veel publiek. Gezellig was het rond de trap- en puntgeveltjes waarachter men kon genieten van goudgele wafels, poffertjes en gerstenat. Ook kon men zich op de hoogte stellen van Larens industrie, de weverij, Klaas van de Veer gaf de gehele dag demonstraties op het weefgetouw. De Larense harmonie dit oudste muziekkorps is enige jaren geleden ter ziele gegaan - verzorgde de muziek en, zoals u op de foto die van het feestterrein is gemaakt kunt zien, heeft daar met zijn in oud-Hollandse kleding gestoken leden veel rondgangen gemaakt. Dat is nu overgelaten aan de herten en bokken die over dit terrein rondhuppelen.

22. Hein van der Veer, als Laarder geboren in 1862, trouwde het Larense meisje Mijntje Bitter. Hij kwam uit een gezin van twaalf kinderen: negen jongens en drie meisjes. Het was een muzikale fami1ie, wat waarschijnlijk een erfenis was van hun Poolse voorvaderen. Als kind zong Hein, die over een mooie stem beschikte, in het kerkkoor, niet bevroedend dat hij later op dezelfde plaats als dirigent het kerkkoor zou leiden. Hij leerde zichzelf een weinig orgelspelen en nam op achttienjarige leeftijd pianoles bij Andriessen in Hilversum. Bij gebrek aan een studiepiano tekende hij het klavier op een tafel en bekwaamde zich op de onbeweeglijke toetsen in het klavierspel. In die jaren kwamen de kunstschilders in Laren waar ze kennis maakten met de familie Van der Veer. Zo ontdekte zij de vreemdsoortige studie van Hein en waren zo begaan met hem dat ze voor de musicus in de dop een studiepiano en de nodige studieboeken kochten. Nu kon Hein vooruit, nam in Utrecht ook nog lessen in het Gregoriaans en bouwde een goed kerkkoor op. Waarmee hij in de vorige eeuw de kerkbezoekers liet genieten, vooral als meerstemmige muziek van Haydn, Mczart of da Palestrina werd uitgevoerd. In 1902 richtte hij een fanfare op, die later de naam "Larense Harmonie" kreeg. Doordat hij een cornpositie had gemaakt op de tekst voor een vierstemmig Te Deum, die uitgevoerd moest worden bij gelegenheid van de zestigste verjaardag van de schilder Neuhuys, ontving hij tweehonderd gulden. Van dit honorarium kocht hij bij Kessels in Tilourg de eerste instrumenten voor zijn fanfare. Met dit korps ging het naar wens: openluchtuitvoeringen werden gegeven en op koninginnedag speelde men plechtige koraalmuziek op de trans van de kerktoren. Nog niet voldaan over zijn prestaties riep hij de gemengde zangvereniging, "Zang en Vriendschap" en het mannenkoor "Zang Veredeld" in het leven. Hij gaf pianoen orgelles, hij verzorgde muziekuitvoeringen op de buitenplaatsen van de grootgrondbezitters en al het geld wat hij daarmee verdiende ging in de kas van de "Larense Harmonie". Hein van der Veers liefde voor de muziek heeft hem over zware tegenslagen heen geholpen en is voor velen onvergetelijk gebleven. Op de foto ziet u hem en zijn echtgenote op hoge leeftijd.

23. Koninginnedag is een dag die in Laren altijd uitbundig gevierd wordt. Al in mijn schooljaren begon deze dag met een au bade voor het gemeentehuis, overal werden de vlaggen en wimpeis uitgestoken, er waren voIksspeIen voor kinderen en ouderen, mooie optochten en dan de specialiteit van Laren; 's avonds de brandende vetpotjes op de feeeriek verlichte Brink. Zo was het en zo is het gelukkig gebleven. Die dag is iedereen in een feeststemming en wil royaal feestvieren. Sommige mensen zouden dat ook weI willen, maar hun krappe beurs Iaat het niet toe. En aan hen dachten in 1927 enkele jongemensen. Het waren, van links af, staand: orgeibaas Smit en dochter, Jan Vos, Jan en Bertus van de Kruis en Joop, Jan en Gerard Koekkoek. Zittend: Anny Koekkoek, Marisca Lang en Ad Koekkoek. Ze kregen het idee een orgel te huren, zich te kleden en schminken ais zigeuners om dan op koninginnedag geld in te zamelen voor de behoeftige dorpelingen. Het plan gelukte buitengewoon, want de opbrengst was enige honderden guldens groot. Er was met guIle hand gegeven maar later bleek wat de oorzaak hiervan was geweest. De kleding en de grime was zo echt geweest dat ondanks de armband met de woorden: "Voor de armen", iedereen ervan overtuigd was dat het echte zigeuners waren. Om van die lastige "kiekasters" af te zijn had de massa maar niet op een dubbeltje gekeken. Sommigen hadden zelfs de politie verzocht die lieden buiten Laren te brengen. Het is een geslaagde stunt geweest.

24. Laren heeft ook veel bekendheid gekregen door de feesten die er georganiseerd zijn: in de vorige eeuw de feesten van Van Wulfen, daarna die van "Larens Bloei" onder aanvoering van de heer H.D. Tabak, de volksfeesten van Joh. de Jong, de koninginnedagvieringen door het Oranjecomite, de bevrijdingsfeesten en folklorefestijnen geleid door Gerard Koekkoek en de feesten van het feestweekcomite: iedere periode en generatie anders van opzet en beleven, maar als men in Laren wilde feesten, was het feest en de pret werd niet alleen beleefd door de inwoners doch door de gehele Gooise bevolking, Deze foto is gemaakt toen voor het uitvoeren van de volksspelen nog van het gehele kermisterrein gebruik werd gemaakt en de toeschouwers met honderden am het veld stonden geschaard om plezier te bel even aan de dolste vertoningen. Op de foto zien we enkele gangmakers van zo'n feest, jaren geleden, De tweede van links is Fok Calis, in het midden staat clown Arnold Koekkoek, naast hem met hoge hoed de bekende Bram Bijl en in witte jas Piet Bikkers. Links op de achtergrond ziet u Steffen Bakker met de bijnaarn "de Vrije Heer". Zijn gewezen boerderij op de Naarderstraat, tegenover "Singer", draagt nog die bijnaarn. De met name genoemden zijn allen overleden.

25. Nevenstaande foto dateert van de vorige eeuw en is genornen voor hotel Hamdorff, dat in die jaren een klein logement was. Van gasten en schilders was er toen nog maar weinig te bespeuren. Naast de herberg stand, toen deze opname werd gemaakt, de boerderij van Jan de Jong. Jan Ham dorff, die graag wilde uitbreiden, kocht de boerderij van De Jong. Toen deze was afgebroken, liet hij op deze plaats het grote hotel en de kunstzalen verrijzen, Zijn vooruitziende blik heeft de hotelier geen parten gespeeld, want het werd het beroemdste hotel in Nederland en ver daarbuiten. Het hoofdkwartier van de kunstschilders had daar zijn zetel. De kunsttentoonstelling, die aldaar ieder jaar van juni tot september werd gehouden, had haar faam over de gehele wereld:

Laren en Hamdorff was een begrip. Laten wij ons bij de foto bepalen. Links te beginnen ziet u:

Sallie Meyer, fruit en visleverancier uit Amsterdam. Hij vervoerde zijn handel met de trein tot Bussum en ging vandaar met een handkarretje naar Laren om zijn waar bij de vaste klantjes in Laren af te leveren. Vervolgens krijgen we Jan Hamdorff en Jannetje v.d. Burg. De kinderen veer hen zijn Willem de long en Martha Hamdorff. Dan volgen W. v.d. Burg, D. v.d. Puyl, het echtpaar Klaasje en Jan de Jong, daarachter kok Th. Aben geflankeerd door twee onbekende kamermeisjes en uiterst rechts de als boer verklede kelner J. v.d. Burg.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek