Kent u ze nog... de Laarders

Kent u ze nog... de Laarders

Auteur
:   G. Koekkoek
Gemeente
:   Laren
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3844-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Laarders'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

36. Eens in het jaar kon Laren genieten van het toneelspel, door de meisjes van de zusterschool op de planken gebracht. De leiding was in handen van de zusters dominicanessen en de regie bij de heer Campman. Voor dertig cent was men verzekerd van een goede plaats en zag men goed vertolkte roIlen. Aan kleding, grime en uitspraak werd extra zorg besteed. Laren is toch een artistiek dorp. Buiten de schildersbent waren er tientallen verenigingen, niet aIleen als een organisatie of bond, vooral op gebied van toneel, muziek, zang en sport. En het is typisch Larens: wat men ook probeert, het lukt altijd. Zo is het tot heden gebleven, want Laren is nog steeds een trekpleister voor de buitenstaander, De in toneelkostuum geklede "actrices" lie ten zich in 1919 op dit plaatje zetten. Het gebeurde aan de achterzijde van de school aan de Brink (nu De Warrekam). Het was op de middag van de "generale". De titel van het toneelstuk was "De kapel in het woud" en de namen van de jongedames van to en zijn, van links naar rechts: Greet Wortel, Tonny van Rassel, Jo de Boer, Marie Smit, Diny Bus, Cor Campman, Aly v.d. Breemer, Anny Doorenbosch, Lena de Bordes, Cor Bus, Jo v.d. Laar, Lena Truyens, Jo Bus en Martha Willard.

37. Het Gooise Laren schijnt altijd een bijzondere aantrekkingskracht op vreemdelingen te hebben gehad. Wie eenmaal kennis maakte met het dorp en zijn inwoners bleef er komen of vestigde zich er. De Larense magneet trok niet aIleen forensen aan, maar vooral artiesten. Men kon ze overal in het dorp vinden. Schilders, acteurs, muziekbeoefenaars, auteurs, letterkundigen, enzovoort: mensen die hier in hun kinderjaren hun vakanties doorbrachten, waardoor een band ontstaan was, niet alleen met de ouderen, maar vooral tussen de jeugd. Zo ontdekte de bekende acteur Jan Musch al in zijn kinderjaren het mooie Laren. Elk jaar kwam hij er terug om er zijn vakantie door te brengen. Hij kreeg er vele vrienden, want hij hield van het dorp en daarom ging hij zich in 1932 voorgoed in het schildersdorp vestigen. Op het Raboes, een m ooie buiten weg, bouwde hij zich te midden van de nog ongerepte natuur een mooi landhuis. Hij koos daarvoor de zeer toepasselijke naam "Het Mussennest". Tot aan zijn dood leefde hij daar met zijn vrouw en omringd door een grote vriendenschaar gelukkig en tevreden. Dat hij al jong de sport beoefende blijkt uit de in 1886 genom en foto van J antje die zijn stalen ros bestijgt.

38. Dat niet alleen de dames graag op de planken stonden, werd bewezen door de verenigingen waar ook de mannen hun toneelroIlen met de nodige bravoure speelden. Toneelverenigingen zoals U.DJ., "Utile Dulci", ,,'t Patronaat", "De Papegaai", "Altior", "De Middenstand", "De Larense Spelers", ,,'t Klooster", "Het Kruisverbond", De K.J.M.V., vochten in de wintermaanden om een zaal met toneel om hun leden en donateurs een genotvolle avond te brengen. Er werd altijd veel werk van gemaakt: rekwisieten, grime en kleding waren tot in de puntjes verzorgd. En dan niet te verge ten de ontelbare repetitieavonden. Men had het er graag voor over en zulke avonden waren erg gezellig en leerzaam. Zo bestond er ook een club die zich "De Dilettanten" noemde. Toen deze toneelliefhebber eens een ridderstuk genaamd "Koning Constantijn" op de planken brachten, kwam men op het idee om met de groep in vol ornaat op de foto te gaan om zo voor het nageslaeht bewaard te blijven, En daar laat ik u van profiteren. Deze foto is in 1919 aehter in de tuin van de St.-J anspastorie genomen. De spelers zijn, in het midden, links Bertus Calis en rechts Kees Loman. De engeltjes zijn van links naar rechts: Jo Boog, Marie Verhagen, Jo Boog, Greet Wortel, Bep Plekkepoel en Truus Speller. De heren zijn: regiseur Gerrit Majoor, Jan Hofstee, Gijs Wiegers, Niek v.d. Brink, Gijs Distelblom, Henk Hofstee, Toon v.d. Schaal, Teus Dijkman, Toon van Hengstum, Gijs Calis, Bertus Speller, Kees Vos, Toon Hofstee en Willem Zeegers. Het is weI vermeidenswaard dat van al deze rederijkers alleen de .Papegaai" in leven is gebleven.

39. De eerste Koekkoek (let op de vier k's in de naam), zijn voornaam was Johannes, vestigde zich in 1803 in Laren. Het was een familie van kunstschilders, toonkunstenaars, schrijn werkers en letterkundigen. Struisveren sieren het familiewapen. In 1850 bouwde hij het pand aan de Kerklaan, dat door de huidige bewoner, de bekende etser Toon de long, aan de gerneente Laren is geschonken. Een van de nazaten, Jan Koekkoek, was in het begin van deze eeuw een bekende voordrachtskunstenaar. In feite was hij de hedendaagse artiesten met hun "one man show" al jaren voor. Geheel alleen vulde hij met zijn karakterstukken, waarin de humor uitblonk, de gehele avond voor een uitgelezen publiek. Vooral zijn travestierollen waren kostelijk, zoals het Eiervrouwtje. Bet de noodhulp, Janeke, Oude Sientje en freule van Preusemeus. Zijn repertoir was uitgebreid en met gemak toverde hij het publiek op een avond twaalf tot veertien verschillende karakters met bijbehorende kledij en grime voor de ogen. Hij was in het bezit van een mooie stem en zong jarenlang de tenorsolo's in het kerkkoor. Op achtenzeventigjarige leeftijd maakte hij de reis van zijn leven. Een folkloristische dansgroep die ging deelnemen aan een festival in Bari (Italie) nodigde hem uit om mee te reizen om daar met zijn harmonika de dansen te begeleiden. Na veel plezier in Bari deed men op de terugweg Rome aan. In het Vaticaan maakte de groep een audientie mee en daar had Jan Koekkoek het voorrecht paus Pius XII de hand te mogen reiken. Dit is de dag van zijn leven geweest. Op de foto's ziet u Jan Koekkoek in twee van zijn vele creaties; links als Teunis de kippendief en rechts als Mieke, het eiervrouwtje.

40. Op 1 juni 1934 herdacht Jonkheer H.L.M. van Nispen van Sevenaer het feit dat hij vijfentwintig jaar burgemeester van Laren was. Natuurlijk wilden zijn gemeentenaren deze dag niet ongemerkt laten voorbij gaan. Het werd een groot feest. De dag begon met een aubade die door de gezamenlijke scholen voor het gemeentehuis (nu het politiebureau) aan de jubilaris en zijn familie werd gebracht. Daarna begonnen de spelen voor de scholieren en's middags konden de mensen op het kermisterreiu hun hart ophalen aan de volksspelen voor de volwassenen en genieten van het optreden van de Gooise miters en de folkloristische dansgroep "De Klepperman van Elleven". Het hoogtepunt voor de familie Van Nispen kwam 's avonds in Hamdorff toen door de dorpelingen te hunner ere een revue werd opgevoerd. Op de foto ontdekken wij de volgende "artiesten". Links beginnen we met de staande personen: G. Roest, F. Langeveld, L. Calis, St. Willard, F. van Kesteren, K. Spanjaard, L. v.d. Veer, J. Hulsebos, W. Majoor, N. Bouwman, M. Calis, J. Majoor, M. Ca

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek