Kent u ze nog... de Leendenaren

Kent u ze nog... de Leendenaren

Auteur
:   J.R. van der Zanden en J.H.M. Aerts
Gemeente
:   Heeze-Leende
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4294-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Leendenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Kent u ze nog ... de Leendenaren? Wat 'n vraag, natuurlijk kent u ze en vaak heel goed ook. Mocht een enkele onder u ze nog niet kennen dan geeft dat niet, want aIle foro's met Leendenaren in dit boekje hebben wij voorzien van tekst en uitleg. AIle namen zijn in de meest logische volgorde vermeld en dikwijls voorzien van biografische en historische aantekeningen. Eigenlijk is dit boekje een gezellig familiealbum geworden. Er staan veel prachtige familiegroepen in en daarnaast tal van heerlijke oude foto's van schoolklassen, verenigingsgroepen, besturen en dergelijke. De foto's zijn voor het merendeel van voor 1940 en enkele van later tijd, Bij wijze van spreken zouden we kunnen zeggen dat in dit album zowat driekwart van deze eeuw aan u voorbijtrekt. We hopen dat u het met de keuze uit de vele foto's die we hebben moeten maken eens kunt zijn. Wellicht zult u vinden, dat andere foto's ook een plaats in dit boekje had den verdiend en daar kunnen wij het van harte mee eens zijn, Maar gebonden aan de vorm die de uitgever voor deze reeks heef't vastgesteld, legt dat ons beperkingen op. Een familiealbum noemden wij dit fotoboek al, maar het kan veel meer zijn. Aan degenen onder u die belangstelling hebben voor familiekunde zouden wij de tip willen geven om eens verder te zoeken en te proberen een stamboom of een fragment daarvan samen te stell en met een familie uit dit boekje als uitgangspunt. We wensen u veel succes en genoegen met dit boekje voor Leendenaren.

1. TO ON DE SMED EN ZIJN F AMI LIE.

In Leende en daarbuiten kende iedereen hem als .Toon de Smed", een naam die zowel op zijn beroep als op zijn familienaam kon duiden. Een smid heet in het Brabants dialect smed en daaraan zal Toon zijn bijnaarn wel ontlenen. Antoon Smets, zoals hij eigenlijk heette, was bovendien gediplomeerd hoefsmid en bondsrijwielhersteller en daarnaast ook nog kastelein. Het dienstenpakket dat hij aan de dorpsgemeenschap kon aanbieden was dus nogal uitgebreid. In 1913 vierde het echtpaar Smets-Vromans zijn zilveren echtvereniging en voor dat feest kwam de hele familie op de bruiloft en werd voor het cafe deze fraaie familiefoto gemaakt. Op de eerste rij zien we van links naar reehts: Gerard Vromans, Cornelia Smets, Antoon Smets (1859-1925), Tona Smets-Vromans (1859-1943), Truda Smets, Anna Smets, Mathilda Vromans, Antoon Vromans en Jean Vromans. Op de tweede rij zijn de eerste twee personen onbekend en dan volgen: Jantje Noten, G. Rombouts, Cato Vromans, Frans Smets, Cornelis Smets (bekend veehandelaar), Netje Vromans, Trui Vromans, tante Bet (opoe Vromans-Van Asten), Maria Smets, Cornelia Smets, Tina Vromans, Theo Boudoin, Anna Vromans en Adam Vromans. Bovenaan: Bet Notten, Goverdina Smets, Trui Smets, Petronella van Asten, Peter Prosper Pantaleon van Gennip (1865-1954), bekend smid uit Heeze, Michiel Vromans, Mina Vromans, Maria Vromans, Cato Vromans, P. Prinsen, Antje Adelaars, Michiel Notten, Petronella Sak, Antoon Sak, Maria Vromans-van Zeeland en Lies Vromans. Let ook eens op de srneedijzeren muurankers in de vorm van een gestileerde levensboom.

2. TONEELVERENIGING "CARANSA" IN 1911.

Het dorpstoneel vervulde een belangrijke rol in het lokale ontspanningsleven. Dat was ook in Leende het geval. We zien hier de leden van de toneelgroep "Caransa" in de uitmonstering voor een toneelstuk rond de figuur van keizer Nero. Dit stuk is nog opgevoerd in de oude school van Leende, Na "Caransa" kende Leende nog de toneelvereniging ,,'s Levensbootje" en thans is het "Kunst Na Arbeid", dat nog altijd met succes voor het voetlicht treedt. Op de foto zien we helemaal vooraan J osje van Engelen met daaraehter van links naar reehts: Adam Simkens, Michiel van Hooff, Jan van Kuijk Wzn., Th. Rutten, Walterus de Wit, Antoon Groenen en Gerard van Engelen. Op de tweede rij: Wim Maas, Jos Belien, Jos Kaerts, W.P. van Laarhoven, Bartholomeus van Asten J aezn., J ae de Win Niczn. en Michiel Vromans.

3. GROEP SCHOOLJONGENS MET HUN ONDERWIJZERS IN 1900.

Deze schoolfoto uit 1900, met links het hoofd van de school B. Hackfoordt en reehts onderwijzer P. Verra, is thans drieenzeventig jaar oud. De enkele nog in leven zijnde leerlingen van toen zijn nu krasse tachtigers. Het mag wel bijzonder heten dat wij al deze leerlingen met naam kunnen aanduiden. Op de eerste rij zittend van links naar reehts: Mart Essers, J os van Laarhoven, Frans van Gennip, Antoon van Meijl Hzn., Martinus Bos, J. Verhoeven, J. van Hooff, Th. van Lieshout, Hendrik van Leuven en J. van der Palen. Helemaal rechts, boven de eerste rij, zitten H. van Asten Hzn. en Jos van Dijk Azn. Tweede rij: W. van Happen, G. Essers, Antoon Noten, Jan Cardinaal, Jan Verhoeven, Leo van Dijk en Harrie Engelen. Derde rij: G. Engelen, W. van der Palen, W. van Hooff, P. van der Laak, Michiel Vromans Lzn., J. van Kuijk Wzn., Fr. van Asten, Leo Verhoeven, Hendrik van Kuijk Wzn. en, naast meester Verra, Theodoor Rutten. Vierde rij: Th. van Asten, Mathieu Essers, Jan van Kuijk Joszn., Jos Verhoeven, Hendrik Essers, Jos van der Linden, Antoon van Lieshout Fzn., Jan Bijnen, Peter van Asten (Peerke de post) en P. van Mierlo Thzn. Bovenaan: W. van Meijl Wzn., Jan van Kuijk Simonzn., Jan van Hooff, Jan van Weert, Jan van Hooff Wzn., H. Verhoeven, Jac van Asten, Eugeen Kaerts en Jan van Laarhoven (Jan de Schatter).

4. HET ZILVEREN HUWELIJKSFEEST VAN HENRICUS VAN AS TEN EN JOHANNA VAN ALPHEN.

Henricus van Asten, geboren te Leende op 5 oktober 1862, huwde op 20 april 1888 met Johanna van Alphen (geboren te Leende op 8 oktober 1865 en aldaar overleden op 7 juni 1933). Henricus van Asten was sigarenmaker van beroep. Zijn vader en grootvader waren timmerman geweest en nu was de traditie om het beroep van vader op zoon over te geven verbroken. Een zoon van Henricus werd post bode en diens zoon a1gemeen overste van de Witte Paters, waarover u elders in dit boekje iets kunt lezen. Op 20 april 1913 vierde het echtpaar Van Asten-van Alphen zijn zilveren bruiloft wat natuurlijk gepaard ging met het maken van een familieportret voor het ouderlijk huis in de Dorpsstraat. Vooraan zit de jeugd en dat zijn van links naar rechts: Thomas van Alphen (Eindhoven), Jan van Asten Hzn., Thomas van Alphen Fzn., Rika van Asten, Adriana van Asten, Marietje Simkens, Petronella van Asten, Harrie Simkens (werd later pastoor), Stiena van Alphen, Maria van Alphen en Nella van Alphen (Eindhoven). Tweede rij: Frans van Alphen, Jan Verleg, Peer van Asten, Jan van Asten (Asten), W. van Asten (Eindhoven), dan het zilveren paar Henricus van Asten en Johanna van Asten-van Alphen, Maria Verleg-van Alphen, Clara van Alphen-Vogels en Henrica van Alphen-van der Zanden met haar beide dochters Rika en (op schoot) Nellie. Derde rij: God. Philipsen, Henricus van Asten, Thomas van Asten Hzn., mevrouw Verleg (Geldrop), Kee van Alphen-Klink, Elisabeth Vromans-van Asten (tante Bet), Adriana van Asten-van der Zanden, Antoon van Alphen, Maria van Asten en Drika van Veldhoven (nog juist zichtbaar). Bovenaan: Frans van Asten Hzn., Willem van Asten Hzn., Willem van Asten Gzn., Harrie van Asten Gzn. (geemigreerd naar Canada), Cato Vromans, Jac. van Asten Hzn., Peer van Asten (postbode), Thomas Verleg, Gerard van Asten Hzn., Jac. van Asten (Valkenswaard) en Adriana Philipsen-van Alphen (baker te Leende).

-.

5. DE LOOIERSFAMILIE VAN ENGELEN.

Dit familieportret uit 1902 laat ons het gezin van Gerardus van Engelen zien. Hij was te Leende geboren op 6 november 1852 en overleed op 17 april 1939. Samen met zijn broer Willem stichtte hij in 1872 te Leende een kuipzoolleerlooierij, Aanvankelijk beg onnen met enkele werklieden en vier looikuipen groeide het bedrijf spoedig uit tot een zoolleerlooierij van naam. Op een vaktentoonstelling, in 1927 te Waalwijk gehouden, werd het leder van Van Engelen met zilver bekroond. Reeds voor de tweede wereldoorlog was Van Enge1en leverancier van leder voor het Nederlandse leger. Verder zien we op de foto zijn vrouw Lamberta van Enge1en-Ras (geboren te Budel in 1862 en overleden te Leende in 1920). De kinderen zijn van links naar rechts: Lambertus van Enge1en (geboren 1896), leerlooier en verkoper van leder in het bedrijf van zijn vader. Hij bekwaamde zich ook als kerkorganist. Tussen vader en moeder in staat Maria (geboren 1899). De jongste telg op de schoot van moeder is J os (1901-1963), die eveneens in het bedrijf van zijn vader werkte, en ten slotte nog Cato (1895-1968).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek