Kent u ze nog... de Leendenaren

Kent u ze nog... de Leendenaren

Auteur
:   J.R. van der Zanden en J.H.M. Aerts
Gemeente
:   Heeze-Leende
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4294-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Leendenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

6. EEN VROLlJK GROEPJE LEERLINGEN IN 1930.

Deze leerlingen van hoofdonderwijzer K. de Win hebben er kennelijk plezier in dat een fotograaf hen in hun zondagse pak komt vereeuwigen. Links zien we het hoofd van de school Karel de Win, geboren te Leende in 1897. Na zijn opleiding werd hij eerst onderwijzer te Eindhoven en vo1gde daarna, in 1928, B. Hackfoordt op a1s hoofd van de St.-Petrusschool te Leende. Hij b1eef dat vijfendertig jaar lang, tot aan zijn pensionering in 1963. Daar het gemeentebestuur vooral in het begin karig was met het beschikbaar steilen van geld, kon het wel gebeuren dat de inktpotten in de school bevroren. Maar dat kwam misschien niet aileen van de kou. Meester De Win weet nog dat men de inkt uit zuinigheid met water moest verdunnen. Toen de school weer eens wat krap bij kas was, besloten de onderwijzers om de noten van enke1e bij de school staande bomen ten behoeve van het onderwijs te verkopen. Deze handel voltrok zich buiten het gemeentebestuur om. De koper betaalde de noten niet contant maar beloofde dat later te doen. In zijn argeloosheid ging hij het bedrag echter bij de gemeenteontvanger voldoen. En daarmee was het buitenkansje voor de St.-Petrusschool verkeken. De vroegere school, thans winkel van de c.H.V., werd in 1932 uitgebreid met een vierde lokaal. Vele jaren lang heeft men uitgezien naar een nieuwe school die tenslotte in 1958 aan het Marijkeplein werd gebouwd. Bij de inzegening, op 6 november 1958 door pastoor F. de Wijs, kon burgemeester A.P. van de Lokkant dan ook terecht zeggen dat het echt niet te vroeg was dat de nieuwe school werd gebouwd. Na deze geschiedenis in een notedop geven wij de namen van de leerlingen op de foto. Het zijn van links naar rechts: Harrie van Meijl, Jan van Weert, Piet van Laarhoven, Piet Maas, Theodoor Vos, Adriaan van der Laak, J ac. van Asten, Fr. Engelen en J os Belien,

7. HET ECHTPAAR DE WAAL-BAX VIERT ZIJN ZILVEREN BRUILOFT.

Een kostelijke familiegroep toont deze foto van 13 mei 1914, gemaakt bij gelegenheid van het vijfentwintigjarig huwelijksfeest van Francis de Waal (geboren op 17 december 1858 te Leende en aldaar overleden op 10 maart 1924) en Elisabeth Bax (geborente Hamont op 1 juli 1862 en overleden te Leende op 1 april 1935). De familie woonde in de zogenaamde "Jan de Waalhut" in het "Molenschut", waar De Waa1 het beroep van koeheerd uitoefende. In deze hoedanigheid werd hem vee toevertrouwd van allen die hun beesten in het Molenschut en Cijnsgoed mochten laten grazen. Op de onderste rij zien we van links naar rechts: Wim Bax, A1degonda Bax-Sarton, Sjaak Bax (met witte kraag), Nelleke Zweegers, Goverdina Zweegers-de Waal, Maria van Laarhoven-de Waal, Francis de Waal (bruidegom), Elisabeth de Waal-Bax (bruid), Mieke van de Laak-Bax, Dina Maas, Allegonda Maas-Bax en Helena van Laarhoven-de Waal. Tweede rij: Jan Bax Wzn., Wilhelmus Bax, Leonardus de Waal, Joh. Zweegers, Jan de Waal, Jan van Laarhoven, Antoon de Waal, Maria van Laarhoven, Petronella de Waa1, Kaatje van de Laak, Elisabeth de Waal-van Diggelen, Allegonda de Waal, Petrus de Waal, Catharina de Waal, Jan van de Laak en Francis van Velthoven. Helemaal boven staan nog, links, Peter van Laarhoven en rechts Jan van Laarhoven.

8. EEN GROEP SIGARENMAKERS.

De firma H. J os van Susante uit Boxtel bouwde in 1908 een filiaal te Leende. Hier von den ongeveer vijfentwintig sigarenmakers uit Leende werk. Naast de fabriek van Susante, waar onder andere het merk "Elisabeth Bas" werd gemaakt, waren er nog enkele kleine bedrijven van Boudoin, De Wit en De Win. Dan waren er nog verschi1lende thuiswerkers en een aantal had werk gezoeht in Berlicurn en andere plaatsen. Maar na de vestiging van Susante in Leende keerden ze naar hun dorp terug. Op de foto ziet u een groepje personeel van Susante omstreeks 1920 met het nog onbewerkte produkt, tabaksbladeren, in hun handen. Poppenmaker J an Winters vertelde dat hij voor het maken van honderd poppen tien eent kreeg uitbetaald. Daarmee kon hij vier tot vijf gulden per week verdienen. Het filiaal van Susante is omstreeks 1930 opgeheven. Op de foto zien we zitten vooraan van links naar reehts: Jan Winters Joszn., Gerard van Zon, Jan van Lieshout Jzn. en Piet Donders Jzn. Staande: Wim van Lieshout Jzn., Frits van Meijl Hzn., Gerard van Asten Hzn., H.F. (Cis) Spooren (meesterkneeht), Driek van Meijl (was ook nachtwacht te Leende), Frans Bijnen en J os van Laarhoven J oszn.

9. DE "PHILHARMONIE" V AN LEENDE.

Het dorpsmuziekgezelschap de "Philharmonie" van Leende werd opgericht op 1 mei 1850 met achttien werkende en vijfentwintig honoraire leden. Het staat niet onomstotelijk vast dat het van meet af aan een fanfare is geweest. Indien dit kan worden aangetoond, dan heeft het gezelschap recht op het predikaat "oudste fanfarekorps van Nederland". Op 19 augustus 1859 kreeg men toestemming van het gerneentebestuur om muziek te maken rond de dorpspomp op het Marktplein. Tevens werd een subsidie van tien gulden toegekend op voorwaarde dat men zelf een evengroot bedrag zou uittrekken en het overblijvende geld aan de gemeente werd teruggegeven. Dit jaar vroeg de .Philharmonie'' aan de gemeente een renteloos voorschot van tien mille; de tijden veranderen wel, Op de foto zien we van links naar rechts: W. Cardinaal, A. Vugts (hoofd van de school te Leende-Strijp, zie afbeelding 10), G. van Engelen, F. Groenen, W. van Engelen, Christ Godschalx, Jos Belien, B. Hackfoordt (zie afbeelding 3) en Adr. Simkens. Op de tweede rij: Antoon Smulders, Fr. Donders, W. van Lieshout, Lambert van Engelen, Paul Smulders, Antoon van der Sande (met naast hem het vaandel, dat in 1900 bij het gouden feest aan het korps was geschonken), P. van de Yen, Adam Smulders, Martinus Cardinaal, Harrie van Lieshout en Mafl.imts-·Den:ders. Bovenaan: P. Maas, Boudoin, Jos de Win, W. Smets, Frans Rutten, Jean Rutten, Gerard Rutten, Michiel Vromans, Antoon van Laarhoven, Godefridus van Meijl, Jos van Weert, Antoon van den Broek, Jan van Lieshout, Tinus Donders, W. van Laarhoven en Verspeek. Thans is Wim Groenen directeur van de "Philharmonie". Het korps speelt in de hoogste afdeling, Deze foto is gemaakt in 1925 achter hotel "De Win".

10. DE ST.-JANSSCHOOL V AN LEENDE-STRIJP.

Hiernaast een foto van de leerlingen van de Sf.-Jansschool van Strijp, Deze ver van het dorp gelegen buurtschap ging aan het begin van deze eeuw steeds sterker behoefte voelen om tot een eigen school te komen. Er moest heel wat weerstand overwonnen worden eer het zover was. Ten slotte kon op 3 oktober 1916 de bijzondere lagere school van Strijp officieel worden geopend. De schoolvereniging stichtte de "St.-Janswinkel", waarvan de opbrengst bestemd was voor het instandhouden van de school. Het hoeft niet gezegd te worden dat hiervoor een goede sam enwerking en een sterke gemeenschapszin noodzakelijk waren. Het eerste hoofd van de school was A.M.J. Vugts (1889-1966), zoon van het hoofd van de school te Riethoven. Zijn zoon Th.M. Vugts volgde hem in 1952 op als hoofd in Strijp, De leerlingen op de foto zijn onder: Jan Schoone, Sjef Verhoeven, Th. Vugts, J. Manders en H. Joppen, Tweede rij: Mart Bax, Adriaan Bax, P. Heijboer, M. Verhoeven, Mia Vugts, Nelly Vugts, Jac. Verhoeven, F. Verspeek, P. Bos(? ) en Victoria Kaerts. Derde rij: M. van der Kruis, Beti Schoone, Coleta Kerts, Maria van Hooff, A. Henselmansi? ), Lies Henselmans(?), R. Verhoeven, Drika Bax, Jaantje van Hooff en Toos Schoone. Vierde rij: zusjes Van Rooij, Anna van Hoof, Toos Bax, Drika Bax, Pieta Bax, Martina Vugts, Lucia Vugts en Gerarda Jutten. Vijfde rij: A. Bos, Wout Schoone, los van Hooff, P. Bax, Toon van de Palen, P. Hense1mans, Koos van Asten en Drika Bax. Deze foto is gemaakt op 7 juni 1929 voor de oude school van Strijp, die dit jaar is uitverkoren om een rol te spelen in de film "Help, de dokter verzuipt". Op 15 augustus 1969 is in Leende-Strijp een nieuwe school in gebruik genomen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek