Kent u ze nog... de Leendenaren

Kent u ze nog... de Leendenaren

Auteur
:   J.R. van der Zanden en J.H.M. Aerts
Gemeente
:   Heeze-Leende
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4294-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Leendenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

11. DE BIJZONDER VRIJWILLIGE LANDSTORM EN DE VRIJWILLIGE BURGERWACHT. Als an twoord op het prediken van de revolu tie door Troelstra in 1918 on tstonden overal in het land organisaties die steun aan het wettig gezag ten doel hadden. De afdeling Leende van de "B.V.L." werd in 1919 opgericht en bleef actief totdat men in 1940 de wapens bij de bezetter moest inleveren. In 1925 had de Landstorm een spiegelgevecht gehouden met de plaatselijke afdeling van de Vrijwillige Burgerwacht. Na afloop poseerden beide gezelschappen broederlijk voor het gemeentehuis. Geknield op de voorste rij zien we van links naar rechts: Jean Rutten, C. Liebregts, Th, van Alphen, J os Snoeijen, H. van Meijl, H. van Alphen, M. Essers, H. Maas, W. Smets en Jan van Meijl, Tweede rij: Antoon van den Broek, Jac de Win, Fr. van Laarhoven, M. Jutten, T. Verspeek, H. Bax, T. Smets, J. van der Heijden, Jean de Waal, Adam Simkens, Jan van Laarhoven, Sjef van der Zanden (commandant van de "B.V.L." in Leende en onder meer auteur van dit boekje) en Paul Smulders. Derde rij: Antoon Fijen (thans broeder Paulus in de Achelse Kluis), Peer van Laarhoven, H. van Mijel (nachtwacht in Leende), Piet Vromans, Jan van Kuijk, T. van de Laak, Jan van Laarhoven, Th. van Kuijk, Antoon van Hoof, F. Broeks en Th. Vos sr. Bovenaan: Willem Bernards (gemeenteveldwachter), R. van Engelen, M. Liebregts, Jan Willems, Hagenaars (rijksveldwachter), Jan van Dijk (koperslager), W. de Wit (voorzitter van de Burgerwacht), Jos Belien, M. Liebregts, Jan van Alphen, Fr. van Kuijk, Jan de Win, P. Boudoin en G. van Meijl.

12. DE SCHILDERSF AMILlE BELleN.

De fami1ie Belien is een geslacht waarin per traditie het beroep van huisschilder wordt uitgeoefend. Zo was het bijna een voorrecht van de Beliens dat, wanneer het kasteel in Heeze aan een schilderbeurt toe was, aan hen de opdracht werd verstrekt. Het is bekend dat P.J. Belien in 1857 van de steigers in de kasteelgracht is gestort en verdronken. Op deze foto ziet u het gezin van Henricus Franciscus Belien (Driekske). Deze was in Leende geboren op 14 september 1836 en hij overleed op 21 augustus 1916. Naast hem zit zijn vrouw Kaat Belien-van Asten. De kinderen zijn van links naar rechts: Joseph (1877-1963), huisschilder. Tot op hoge leeftijd was hij actief betrokken bij het sociaal en cultureel gebeuren in zijn woonplaats. Bijna zestig jaar was hij lid van de "Philharmonie" als muzikant en vele jaren als voorzitter. Op zijn tachtigste legde hij de functie van voorzitter-secretaris van het Wit-Gele Kruis, een vereniging die hij zelf had opgericht, neer. Verder was hij medeoprichter van de middenstandsvereniging, lid van het kerkbestuur en schoolbesturen en lid van de kamer van koophandel in oostelijk Noord-Brabant. In 1954 werd hij onderscheiden met de gouden medaille van Oranje-Nassau. Vervolgens zien we Trees Belien en naast haar Johannes Josephus (Jan) Belien (1871-1961) die onder meer inspecteur van het lager onderwijs en lid van gedeputeerde staten was. Hij heeft zich ook bijzonder ingezet voor de boerenstand in Brabant. Zijn dochter Geertruida Catharina (1902-1966) was, als mevrouw Smulders-Belien, de eerste vrouwelijke burgemeester van Nederland in de Beerzen. Jan Belien was officier in de orde van Oranje-Nassau, Verder zien we Drika, gehuwd met Janus Simkens van de looiersfamilie en Anna, gehuwd met Gerard Verhoeven.

13. SCHOOLJEUGD IN 1917.

Hier een foto van de leerlingen aan de jongensschool van Leende in het jaar 1917. Ze worden getlankeerd door het hoofd van de school B. Hackfoordt en, uiterst rechts, onderwijzer P. Verra. De leerlingen op de foto zijn van links naar rechts: Hanegraaf, Frans Rutten, H. de Leijer, Frans van Gastel, Antoon van Gastel en Gerard van Asten. Op de tweede rij: Antoon van Laarhoven, Antoon de Waal, Lambert Kuijpers, Adriaan Boudoin, Joseph Duvens, Marcellis van Laarhoven, Jacobus Weijers, Martinus van der Zanden, Rein van Asten, onbekend, Harrie Spooren en een onbekende. Derde rij: P. van den Oetelaar, Harrie van den Broek, Piet van Asten, Harrie Simkens, Jan Spooren, Fr. van der Linden, Antoon Boudoin, Martinus Bax, Hein Groenen, Crienus, Vincent en Thijs Dukino. Bovenste rij: Jos Bax (van de "Vier Linden"), Jan Bax Michielzn., Peer van de Laak, Antoon Liebregts, EngeIen, onbekend, onbekend, Harrie Vos, Vincent en Vincent. U moet deze foto eens vergelijken met afbeelding 3 in dit boekje. Het zijn weI andere leerlingen maar de onderwijzers zijn zeventien jaar ouder als op de foto van 1900.

14. PASTOOR DE WIJS EN RET GEMEENTEBESTUUR IN 1934.

Deze foto werd gemaakt in 1934 toen pastoor F.J.J.M. de Wijs zijn intrede deed in Leende. De nieuwe pastoor was geboren te 's-Hertogenbosch op 19 december 1890. Hij werd priester gewijd op 29 mei 1915 en in dat jaar ook benoemd a1s kapelaan van de St-Petrusparochie te Woensel. Hij bleef daar tot hij in 1922 werd benoemd tot kapelaan van de St-Petruskerk te Vught. In 1934 vo1gde zijn benoeming tot pastoor van St. Petrus-Banden te Leende. Onder zijn pastoraat kwam het nieuwe parochiehuis gereed en werd de kerk door verbouwing vergroot. In het begin van de oorlog heeft hij even huisarrest opgelegd gekregen van de Duitsers die de pastorie toen bewaakten. Op 1 augustus 1962 ging hij wegens zijn hoge leeftijd met emeritaat. In 1965 vier de hij in Leende zijn gouden priesterjubileurn. Oud-pastoor De Wijs verblijft in het St.- Trudohuis te Eindhoven. Naast pastoor De Wijs ziet u burgemeester J. Vogels (zie afbeelding 37). Achter zien we van links naar rechts: Jan Maas (wethouder), P. Vena (raadslid en onderwijzer), Jan de Greef, H. Kuijpers (raadslid en stationschef te Sterksel), Willern Bernards (gemeenteveldwachter), W.P. van Laarhoven, P. Boudoin en Jan Bax (wethouder).

15. MEISKE VAN BARTELE FRIT.

Bartholomeus van Mierlo heet "up ze plat Linds" Meiske van Bartele Frit. Een naam die drie generaties van het geslacht omvat. Bartholomeus (Meus-Meuske-Meiske) is dus de zoon van Frit en de kleinzoon van Bartel van Mierlo, waarvan Frit dan weer de zoon was. Eenvoudig gezegd luidt de formule dus: zoon van de zoon van ... Daar het hier gaat om afstamming in de rechte lijn is het nogal eenvoudig. Het zal dan ook wel duidelijk zijn, dat Godefridus - de zoon van Bartholomeus of Meiske van Barte1e Frit - in Leende zodoende Friedje van Meiske van Bartele Frit heet. De grootvader-vader-zoon formu1e is hier nog uitgebreid met de overgrootvader. Op de foto zien we de familie Van Mierlo-Ketelaars gefotografeerd in het begin van deze eeuw bij hun boerderij in de buurtschap Renhoek. Vooraan zitten Bartholomeus (1850-1924) en zijn vrouw Catharina Ketelaars (geboren te Leende op 20 september 1850 en overleden op 11 oktober 1929). Meiske van Bartele Frit was schaapsboer en hij had een kudde van ongeveer tachtig schapen. Achter de ouders staan de kinderen en dat zijn van links naar rechts: Henrica, die trouwde met Jan van Weert, Maria, die huwde met P. de Louw van Sterksel, Godefridus, echtgenoot van Catharina Vromans, Johanna, getrouwd met Arnold van Rijsingen en Catharina, gehuwd met Walterus Thijssen, Helemaal vooraan zit links zoon Jan, die sigarenrnaker was, en rechts Henricus, gehuwd met Maria Tijssen, Dit lesje in familiekunde dient eigenlijk te worden gevolgd door een opdracht de stamboom van deze Leender farnilie samen te stellen,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek