Kent u ze nog... de Leendenaren

Kent u ze nog... de Leendenaren

Auteur
:   J.R. van der Zanden en J.H.M. Aerts
Gemeente
:   Heeze-Leende
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4294-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Leendenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

21. FAMILIEGROEP MAAS IN 1926.

Deze foto uit 1926 toont ons een aantal leden van de Leender familie Maas. De opname is gemaakt in de tuin van het zusterklooster te Stratum, waar zuster Nicasia uit deze familie verbleef. Op de eerste rij zien we van links naar rechts: P. Maas Hzn., Maria Maas-van Happen, Cato Maas, Maria Maas (geboren te Leende op 1 juli 1886 en aldaar overelden op 25 november 1963), zuster Nicasia (geboren te Leende op 1 april 1878; is thans vijfennegentig jaar oud), Jan Maas Jzn., Anna Maas-Srnets (28 januari 1891), Tona Maas en Anton Maas. Staande: Johannes Hendrikus Maas (1880-1970), F.J. van der Wiel (1886-1949), hij was onder andere zaakvoerder van de N.C.B. te Gernert), diens echtgenote Petronella Maas (1890-1973), broeder Callistratus van de congregatie van de broeders van O.L. Vrouw van Lourdes (geboren te Leende op 12 juni 1883 en overleden te Dongen op 10 mei 1942; in de wereld Henricus Antonius Maas), Piet Maas J zn. en Jan Maas, echtgenoot van Anna Smets (geboren te Leende op 18 juli 1882 en aldaar overleden op 6 november 1965).

22. ZUSTER LUCIANA MET HAAR LEERLINGEN.

In 1889 hebben de zusters van Tilburg in Leende het onderwijs van meisjes en kleuters ter hand genomen. Op deze foto uit 1910 zien we zuster Luciana met een deel van de leerlingen en kleuters van de meisjesschool en bewaarschool. Op de eerste rij zijn dat van links naar reehts:

Anna Smulders, Joh. van Laarhoven, Dina van Laarhoven, Cato Engelen, Coleta de Win, Carolina de Win en Henriea van den Hurk. Tweede rij: Nella de Win, Thea Smulders, Gonneke Groenen, Piet Smulders, Berta van der Sanden, Gonde van Kuijk, Nel van Meijl en Mieke van Meijl. Derde rij: Ciska Bax, Anna Bax, Marian Pompen, Bet van der Palen, Kaat van der Kruijs, Goverdina Smets, Mieke Feijen, Marie Maas, Marie de Win en Betje Bax. Bovenste rij: Gon Smulders, Mina van Mijel, Trui Smets, Drika Hertrois, Petronella van Laarhoven, Godefrida van Laarhoven, Marie van Laarhoven en Elisabeth Verhoeven.

23. VIJFTIG JAAR BOERENBOND.

De N.C.B. Leende vierde in 1948 het vijftigjarig bestaan. Bij die gelegenheid werd deze foto gemaakt, waarop de besturen van N.C.B., Boerenleenbank en kerkbestuur met enkele eregasten staan. Van links naar reehts zien we: G. Rutten (direeteur Rabobank Leende) en A.P. van de Lokkant, geboren op 7 februari 1903 te Haps en overleden te Leende in februari 1973. Hij werd in april 1947 waarnemend burgemeester van Leende en op 1 september van dat jaar volgde zijn definitieve benoeming, In 1968 trad hij af wegens het be rei ken van de pensioengerechtigde leeftijd en hij werd opgevolgd door de huidige burgemeester R.O.M. Waelput. Vervolgens zien we Frans Groenen (directeur van de "Philharmonie"), P. van Mierlo (vijfentwintig jaar lid van het kerkbestuur), pastoor F. de Wijs (zie afbeelding 14), Jan Maas, oud-burgemeester J. Vogels (zie afbeelding 37), H. van Asten, oud-burgerneester Manders (van 1940 tot 1947 burgemeester van Leende). Hij werd in 1944 door de bezetter overgebracht naar een concentratiekamp in Duitsland. Hij was een van de weinige Brabantse burgemeesters die daaruit terugkeerde. Hij werd in 1947 burgemeester van Zundert en daarna lid van gedeputeerde staten in Noord-Brabant. Dan Paul Smulders (voorzitter N.C.B. Leende) en staande: Jos Snoeijen, Frans Vogels (eerste ambtenaar ter secretarie), Jos Simkens, Arnold van Dijk (lid van de raad van toezicht van de Boerenleenbank), kapelaan Gerris, Fr. van Engelen, P. van Mierlo en W. van den Broek.

24. DE F AMI LIE LIEBREGTS.

De familie Liebregts, die zich omstreeks 1911 in Leende vestigde, stamt af van een touwslagersfamilie uit Tongelre. De familie vertrok eerst van Tongelre naar Stratum en van daar naar Sterksel. De Leendenaren Klaas van den Broek, metselaar, en Antoon Holten, timmerman, bouwden in opdracht van de familie Pomp en een huis voor hen in de buurt van de Mo1houtse brug. In 1911 vestigde de familie zich in het huis van H. van Velthoven "op de klein kerk". Dit huis is met nog drie andere boerderijen afgebroken voor de aan1eg van de B-3. Op deze foto uit 1911 zien we het vo1tallige gezin van H.W. Liebregts, zoa1s dat zich in 1911 in Leende vestigde. Vooraan zitten Liza, Antoon en Frika. Staande op de tweede rij: Adrianus, Peter, Martinus, Johanna LiebregtsHeesakkers (geboren te Acht op 3 maart 1861 en overleden te Leende op 1 juni 1939), Hendrikus Wilhe1mus Liebregts, 1andbouwer (geboren te Tonge1re op 18 november 1862 en overleden te Leende op 19 februari 1950), Henricus en Johanna. De vijf kinderen achteraan heten Theodora, Johanna Maria, Johannes, Cornelius en Helena. De laatste was rnutsenplooister van beroep. Zij maakte kant en mutsen met de zogenaamde poffers en k1eine kanten witte mutskes. Helena werd geboren te Tongelre op 13 januari 1888 en zij overleed te Geldrop op 13 juli 1938.

25. RET PAROCHIEEL ZANGKOOR VAN ST. PETRUS-BANDEN.

Keurig in formatie, met op de aehtergrond de kerktoren, zien we hier het zangkoor van Leende. Vooraan zitten van links naar reehts: Jantje Hense1mans, Grardje van Engelen, Walterus de Wit, Frans Groenen, pastoor Steenbakkers, Antoon Smulders, Willem van Laarhoven en Lambert van Enge1en. Tweede rij: Willem Cardinaa1, Reinier Smeets, Paul Smulders, Jac de Win, W. van Lieshout, Jos van Engelen, M. Liebregts, Willem Maas, Theodoor Rutten, Jos Belien en M. Verhofstad. Bovenaan: Adriaan Simkens, Antoon Groenen, Jean Rutten, Harrie van Lieshout, Karel de Win, Martinus Cardinaal, Theodoor Boudoin, W. Smets en Jan de Win, Pastoor W. Steenbekkers was van 1911 tot 1934 pastoor te Leende. Hij ijverde voor de instandhouding van bestaande toestanden en kwam nogal vaak in conflict met zijn parochianen, Er was een kwestie met het zangkoor, dat weigerde op het priesterkoor te zingen. Ret koor wilde niet aan de eis van de pastoor voldoen en ging in staking. Gedurende enige tijd werd de hoogmis uitsluitend opgeluisterd met orgelmuziek van Walterus de Wit. Ten slotte heeft de bisschop de pastoor tot toegeven weten te bewegen. Verder waren er nog de Strijper schoolkwestie, een conflict over het Marktplein en moeilijkheden met de Landstorm.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek