Kent u ze nog... de Leendenaren

Kent u ze nog... de Leendenaren

Auteur
:   J.R. van der Zanden en J.H.M. Aerts
Gemeente
:   Heeze-Leende
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4294-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Leendenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

26. DE ZESDE EN ZEVENDE KLAS VAN DE ST.-PETRUS SCHOOL IN 1931.

Op de voorste rij zitten van links naar rechts: H. van Meijl, Mathias Kluskens, Jan

Noten, Antoon Maas, Frans van Hooff, Bart van Mierlo, Wim van Kuijk Wzn. en

Tweede rij: Noud van Weert, van Weert, van Asten,van den Broek, Jac. van der Linden, P. Maas Hzn., Jos van Lieshout, Hendrik Verhees en Jos van Laarhoven. Derde rij:

August Raassens, K. de Win (hoofd van de school), Theo van der Linden, F. van Dijk Jzn., Jan Verhees, Albert Jacobs, Gerard Rutten, G. Vos, Jac, Liebregts Jzn., Jan Valkenaars en Jan van Dijk Fzn. Bovenste rij: J. van Gerwen, Willy van Engelen, Jan van Asten Pzn., G. van Meijl Gzn. en Jan Donkers.

27. "D.O.S. LEENDE".

"Door Oefening Sterk" heet de voetba1club van Leende. Omdat ook in Asten een voetbalvereniging bestond met de naam "D.O.S.", heeft men er later een L aan toegevoegd, zodat het "D.O.S.L." werd. Die L staat natuurlijk voor Leende. De voetbalclub werd op 30 juli 1929 opgericht door P. Donders, Jae. Verteijnen en Antoon van Lieshout. De foto toont een deel van de leden in de jaren dertig, Het zijn, van links naar reehts, vooraan: M. Kluskens, Jan Verhees en Jan Donkers. Daaraehter: Frits Vos, Dook van Laarhoven en Adriaan Vromans. Staande: Henny

van Weert, Spooren (voorzitter), Fr. Boudoin, Toni Hikspoors, C. Heijboer,

Pierre Weekers, Jan Rutten, Fr. van Weert, M. van Zon, J. Noten, H. Godsehalx, Roothans, Wirn Vos, H. Huijerjans en P. Boudoin. Aanvankelijk had "D.O.S.L." haar voetbalterrein in de Broekakkers, daarna korte tijd in de Stenakker en sinds een aantal jaren in het sportpark "De Kleine Speel" op Boschhoven. Deze naam is hier eigenlijk niet helemaal op z'n plaats omdat de gronden daar Loofvennen heetten.

28. "DE VROLIJKE KAARTERS".

Bij gelegenheid van het gouden huwelijksfeest van Willern van Meijl en Maria van Ekart werd in mei 1968 deze foto gemaakt. Het is de kaartclub "De Vrolijke Kaarters" die elke week in "Cafe de Wed. P. van Asten" bij elkaar kwamen voor hun vaste kaartavond. U ziet dat de Leender bejaarden met hun tijd best raad weten en er oud bij worden en tegelijk er jong bij blijven. Vooraan zittend van links naar rechts: Willem Cardinaal, Lucia Voets-van Dijk, Maria van Meijlvan Ekart en Willem van Meijl en Godefrida van Dijk-van Mierlo. Staande op de tweede rij: Mie Feijen, Francisca Kerkhofs-Bax, Petronella van Lieshout-van Laarhoven, Helena van der Palen-van Eert, Martinus Bekkers, Anna Maas-Srnets, Allegonda van der Zanden-de Waal en Henricus Srneets. Bovenaan staan: Jan van Asten, Harrie van Lieshout, Jan van Dijk, Herman Huijerjans en Catharina Thijssen-Maas.

.~, DE

VROLIJKE KAARTERS

29. "DE JONGE BOERENSTAND".

"De Jonge Boerenstand" van Leende viert het vijfentwintigjarig bestaan op 23 mei 1947. Deze groepsfoto is op die dag gemaakt in de schaduw van de prachtige kerktoren van Leende die volgend jaar zijn vijfhonderdjarig bestaan viert. De grote groep laat geen twijfel over de betekenis van deze vereniging in hun dorp. Op de onderste rij zitten van links naar rechts: Adriaan Snoeijen, H. Maas Jzn. (thans wethouder van Leende), Jan van der Zanden, Jos van Dommelen, Jan Bax Wzn., W. van Meijl Hzn., F. van der Zanden, P. Liebregts Jaczn., G. van Meij1 Gzn., en Sjang Rutten. Tweede rij: W. van Asten Hzn., G. van der Palen Wzn., Hendrik Bax Mzn., Tieleman Adams, Nico Maas, W. van Meijl Wzn., H. van Meijl Wzn., Piet van der Linden, kapelaan Gerris, G. Rutten (thans directeur van de Rabobank, Leende), A. van Dijk Hzn., Mart Engelen Jaczn., W. van Meijl Wzn., Antoon van der Linden, Antoon Smulders, Antoon de Vries en Jos van Mierlo Pzn. Derde rij (let op, de lijn loopt zig-zag): J. Swinkels, Godefridus van Asten, Guus Swinkels, H. van Dijk Hzn., H. van Domrnelen, Jan Keijzers, Jan Schoone, Sjaak Groenen, F. Maas Hzn., Jan van Kuijk Hzn., H. van Dijk Jzn., Godefridus van Mierlo Gzn., Jan van der Palen Wzn., Jan de Werdt, Adriaan van Hooff, Antoon van Dijk Joszn., P. Maas Hzn., Jan Cardinaal, Jac van Meijl Jzn., J. Bax Mzn., Jan van Meijl Jzn., G. van Dijk Hzn., F. van Happen, Hyacint Jutten, Jos van Dijk, Fons Maas, P. Liebregts Wzn., P. van Dijk Hzn., Bart van Dijk Fzn., F. Liebregts en Geert Vos. De bovenste rij (loopt eveneens zig-zag): J. Verhoeven Hzn., F. van Mensvoort, Hendrik van Asten Hzn., F. Bax, Jac. Raassens, Theo van Dijk Hzn., G. Thijssen, Th. van Mierlo Pzn., Bart van Mierlo, Adr. van Hooff Hzn., G. Jutten, Jan van Happen, Th. Cardinaals, W. van der Palen, Bart van Kuijk Hzn., Laurens Raassens, Jos Cardinaals, F. Maas, onbekend, Mart Bax Azn., Antoon van Dijk Jzn., Jan van Meijl Jzn., Adriaan van Kuijk Hzn., Jos van Meijl Hzn., Theo van Meijl, F. Smulders, Fr. van Meijl, Jan de Werdt, Michiel van Dijk, F. van Happen, Leo van Kuijk, onbekend en L. Snoeijen, Over het fraaie vaandel op de foto wordt verteld dat het zowel door "De J onge Boeren" als door de "Boerenbond" werd gebruikt. Hiervoor werd een strook met de andere naam op het vaandel bevestigd. Let u maar eens op foto 23 in dit boekje.

30. DE BAKKER SF AMI LIE VAN ENGELEN.

Hier nog een familieportret van omstreeks de eeuwwisseling met het gezin van bakker Antoon van Engelen. Hij was geboren te Leende op 12 januari 1844 en hij overleed op 1 mei 1922. Zijn vrouw, Francisca van Bussel, ontbreekt op de foto omdat zij korte tijd daarvoor was overleden. Volgens de overlevering is de vader van deze Antoon onder het banier van Napoleon in Rusland geweest. Na een lange voetreis keerde hij in het vertrouwde Leende terug waar hij een cafe met bakkerij en gruttersbedrijf had. Zijn op deze foto afgebeelde zoon zette de arnbachtelijke traditie van zijn ondernemende vader voort. Diens zoon Joseph (in Leende beter bekend als "Sjef van Toontjes", 1879-1953), helemaal reehts op de foto, nam het familiearnbacht op zijn beurt over. Thans is diens oudste zoon, Antoon van Engelen, de beoefenaar van een wellicht enkele eeuwen oud farnilieberoep. Bij gelegenheid van de jaarlijkse halfvastenmarkt van Leende worden bij Van Engelen van oudsher de zogenaamde brokmoppen gebakken. Deze naar anijs smakende koekbrokken worden volgens een oud en geheim recept gebakken. Een recept dat misschien wel door de soldaat van Napoleon van zijn verre reis is meegebracht.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek