Kent u ze nog... de Leendenaren

Kent u ze nog... de Leendenaren

Auteur
:   J.R. van der Zanden en J.H.M. Aerts
Gemeente
:   Heeze-Leende
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4294-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Leendenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

31. DE RIJVERENIGING "ST. PETRUS".

Op 11 augustus 1929 werd in Leende de rijvereniging "De Vriendenkring" opgericht, De eerste voorzitter was Lau Feijen en secretaris was A. van Dijk, Onder voorzitterschap van Th. Manders ontstond op 27 maart 1920 de rijvereniging "S1o Paulus", maar al op 5 april 1930 gingen beide verenigingen samenwerken als rijvereniging "S1o Petrus". Thans is Godefridus Smulders voorzitter en Nelly Hikspoors secretaresse. De foto is gemaakt in oktober 1937, kort nadat commandant Lau Feijen in het huwelijk was getreden met Catharina van Dijk, Het jonge echtpaar staat voor de ruiters, Op de paarden zien we van links naar rechts: Sjef van Hooff, Jac. Verhoeven, Jan van der Heijden, Laurens van Asten, Theo Raassens, Jan Jaspers, Ed van Mensfoort, F. van Gastel, Frans Hulsen, Harrie Vos en Frans van Kuijk.

32. DE ZELATRICEN VAN DE H. KINDSHEID.

Het genootschap van de H. Kindsheid is te Leende opgericht op 4 april 1888 en in werking geste1d op 27 mei 1890. De eerste directeur werd pastoor J. Essens. Josephina Kemps werd de "oppertresorierster". Er werd gestart met veertien ze1atricen uit alle buurtschappen van Leende. De jaarlijkse optocht van de H Kindsheid werd altijd gehouden omstreeks 21 juni en georganiseerd door de zusters van Til burg. Na afloop van de optocht werden de jeugdige dee1nemers getrakteerd op een warrne krentenbol. Op de foto vooraan: Cornelia de Wit, pastoor Steenbekkers en Maria de Win. Staande van links naar rechts: Helena Meeuwsen, Mathilda Rutten, Marie van Hooff, Nelly Bax en Anneke Bax.

33. HET "SINT JANSGILDE" IN LEENDE-STRIJP.

Van het "St.-Jansgilde" is de oorspronkelijke kaart "Carte voor Strijp" nog bewaard. Blijkens dit stuk zou het gilde op 17 oktober 1643 zijn opgericht. Zeer waarschijnlijk was dit een heroprichting met medewerking van de toenmalige heer der heerlijkheid, Alexander van Renesse, graaf van Warfusee. Het oudste koningsschild is van 1644. In het begin van deze eeuw raakte het gilde in verval, maar in 1935 - to en er nog maar vijf leden waren en er niet meer werd geschoten volgde opnieuw een heroprichting. De gangmakers toen waren A.M.J. Vugts (hoofd van de St-Jansschool), P. Fransen, P. van det.Palen en Jac. Dielis, Men begon met negentien leden en de eerste koning werd voerman J ac. Verhoeven. Met St. Jan 1973 telde het gilde drieenvijftig leden. De foto is gemaakt tijdens het zogenaamde verbroederingsfeest toen deken Arnold van Dijk tot ere-de ken werd benoemd. Op de foto zien we van links naar rechts: Tonny van der Palen, Jac. Bax Jzn., Jac. Dielis, Martien Hikspoors, Hurkmans, Jac. van der Palen, Godefridus Bax Hzn., Jac. Bax Jzn., Harrie Bax, W. Bax Joszn., Tonny Verduin en Wout Schoone. Ret decor voor de foto is een fraai stukje van de Strijperstraat.

34. DE LEERLINGEN V AN MEESTER V AN DER WEEGEN.

Meester Egidius van der Weegen met zijn leerlingen in het begin van de jaren dertig. Vooraan zitten van links naar rechts: Frans van Mensfoort, Frans Noten Jzn., Frans Bulings, C. Hagenaars (later wethouder van Leende), Antoon van der Linden, Geri Belien, Wim Maas Wzn. en Jan Verhoeven Hzn. Staande: Theo van Asten (een korte biografie van hem volgt hier onder), Antoon de Vries, Wim van Dommelen, Antoon van Dijk Hzn., Antoon Smetsers, Theo van den Broek, Frans van Deursen, Laurens Raassens, H. van Kuijk Hzn., Jan van den Eerenbeemd, Leo van Laarhoven Gzn., Jan van Kuijk, Jan van Deursen en Jan Noten Fzn.

Theo van Asten werd te Leende geboren op 2 juli 1922. Na de lagere school kreeg hij zijn opleiding van de diverse studiehuizen van de witte paters. Dat waren achtereenvolgens Sterksel, Esch en's Heerenberg. Hij werd priester gewijd op 11 april 1948 door de algemeen overste van de orde, monseigneur Durieu. Vervolgens studeerde hij aan de Agelicum Universiteit en het bijbelinstituut te Rome en hij behaalde daar in 1951 de licentiaten in de theologie en de H. Schrift. Daarna doceerde hij tot 1955 in het scholasticaat van Monteveal in Schotland. In dat jaar volgde zijn benoeming bij het groot-sernenarie van Kipalapala in het aartsbisdom Tabora (Tanzania), alwaar hij sedert 1958 ook nog rector was. Het eerste kapittel van de societeit van de witte paters na het concilie, dat in mei 1967 te Rome werd gehouden, koos pater Theo van Asten uit Leende tot algemeen overste. Het besluit van pater Van Asten, genomen in 1971, om de witte paters uit Mozambique terug te trekken, heeft sterk de aandacht getrokken. Zie voor de familie van Theo van Asten afbeelding 4 in dit boekje.

35. VIJFENTWINTIG INWONERS VAN LEENDE MET EEN GEMIDDELDE LEEFTIJD VAN DRIEENTACHTIG JAAR.

Deze foto werd speciaal voor dit boekje gemaakt door Theo van Gerwen uit Leende. De foto past heel goed in dit album omdat we hier de vijfentwintig oudste Leendenaren zien die de periode, die in dit boekje wordt behandeld, allen hebben meegemaakt. Het is dan ook geen wonder dat de auteur van "Kent u ze nog ... de Leendenaren" in deze groep voorkomt. Hij behoort met zijn zevenenzeventig jaar nog tot de jongelui van deze groep en dat niet alleen naar leeftijd maar ook in vitaliteit. We geven hier alle namen met de geboortedatum. Op de eerste rij zitten van links naar reehts: mevrouw J. Engelen-Thijs (19 april 188l) mevrouw Jaspers-Verhoeven ( 8 december 1883), mevrouw Vos-Van den Broek (3 mei 1879), Mathijs van Gastel (13 november 1878), Helena Simkes (28 mei 1879), mevrouw Van Asten-van der Zanden (25 februari 1879) en mevrouw Thijssen-van Mierlo (24 juli 1885). Tweede rij: mevrouw Van der Linden-van Mierlo (6 december 1887), mevrouw Verhoeven-Bax (7 april 1888), mevrouw Van Dijk-Liebregts (31 december 1888), Jan van Dijk (25 september 1887), Anna Holten (20 mei 1897), Lena Holten (1 juni 1892) en mevrouw Verhoeven-Donders (3 maart 1904). Staande op de bovenste rij: W. Thijs (26 februari 1886), Jan van Asten (25 augustus 1885), Marie Feijen (29 november 1900), Maria van Meijl-van Ekart (26 juli 1891), W. van Meijl (4 februari 1889), Josina Bax-van Rijsingen (12 februari 1898), Willem Bax (27 februari 1896), mevrouw Maas-Smets (18 januari 1891), mevrouw A.M. van der Zanden-de Waa1 (27 mei 1898), J.R. van der Zanden (10 juli 1896) en F. Verspeek (7 februari 1900).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek