Kent u ze nog... de Leendenaren

Kent u ze nog... de Leendenaren

Auteur
:   J.R. van der Zanden en J.H.M. Aerts
Gemeente
:   Heeze-Leende
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4294-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Leendenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

36. SCHOOLJEUGD OMSTREEKS 1930.

Hier nog een groep 1eerlingen van de St.-Petrusschool omstreeks 1930. Het zijn van links naar rechts: Frans van Meijl, Antoon van Meijl, Jan van Laarhoven, Antoon Verhees, Harrie van Dijk Hzn., Lambert Keijzers, Jos Keijzers, Jan Keijzers en Theo van Dijk Jzn. Tweede rij: Thijs van Mierlo Gzn., Fried van Mierlo Gzn., Fried van Laarhoven Gzn., Harrie van Asten Hzn., Theo van Dijk, H. van Dijk, Michiel van Dijk, Jan van Weert, Adriaan van Kuijk en Leo van Kuijk, Derde rij: Harrie van Kuijk, van Asten Hzn., van Laarhoven, Antoon van der Linden, Piet van der Linden, Antoon van Dijk Jzn., Antoon van Dijk Wzn., Bart van Mierlo en Lau van Mierlo. Helemaal bovenaan: Judocus van Laarhoven, an Asten Hzn., Jos van Laarhoven, Theo van der Linden, Jae. van der Linden, Henny van Weert, Frans van Weert en ten slotte Wim van Meijl.

37. DE GAANDE EN KOMENDE BURGEMEESTER IN 1940.

Burgemeester Justinus Voge1s (geboren te Tongelre op 4juni 1875 en overleden te Leende op 28 november 1955) vo1gde in 1911 zijn schoonvader Cornelis Notten op a1s burgemeester van Leende. Hij verloochende zijn boerenafkomst niet en besefte maar al te goed het be1ang van ontginning voor de 1andbouw. Zo werd het complex woeste gronden van Molenschut in de jaren 1912/13 ontgonnen. Ook ijverde hij voor het ontginnen van het Cijnsgoed, dat ruim 234 hectare woeste grond omvatte. Deze gronden waren echter eigendom van de buurtschappen Oostrikkerstraat en Boschhoven te Leende en de Vennen te Heeze. Deze gronden zijn in de jaren 1924/28 in kavels verkocht. Burgemeester Voge1s wilde de opbrengst van deze verkopen aanwenden voor diverse algemene voorzieningen in het dorp. De rechthebbende buurtschappen hebben zich hier fel tegen verzet. De cijnsgoedkwestie heeft de gemoederen danig in beroering gebracht. De zaak werd op de spits gedreven en ten slotte uitgevochten tot voor de Hoge Raad, waar de inwoners in het gelijk werden gesteld. De gelden werden nu belegd en bij het Grootboek der Nederlandse Schuld ten behoeve van de Leender buurtschappen Oostrikkerstraat en Boschhoven. Jaarlijks wordt de rente verdee1d onder de bewoners van die buurten. Door de toename van het aantal rechthebbende bewoners is het bedrag per gezinshoofd van weinig betekenis meer. Bij de inval van de Duitsers op 10 mei 1940 is burgemeester Vogels korte tijd gegijzeld en moest hij op bevel van de bezetters in cafe P. van Asten verblijven. Op de foto heeft Voge1s zijn am btsketen al overgedragen aan zijn opvo1ger, mr. dr. H.A.F. Lijnkamp, Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is aan hem per 15 juli 1940 ontslag verleend. Respectievelijk links en rechts naast de burgemeesters staan de wethouders Jan Maas en Jan de Greef. Daarachter staan F. Vogels, eerste ambtenaar ter secretarie en de raads1eden P. Verra, J. Bax Jzn., W.P. van Laarhoven, Paul Smulders en H. Kuipers. De heer Lijnkamp werd kort na zijn aanstelling te Leende benoemd tot burgemeester van Breda. Ook zijn opvolger, burgemeester Magnee, werd a1 gauw benoemd tot burgemeester van Bergeijk, waarna de heer Manders definitief tot burgemeester van Leende werd benoemd. Burgemeester Manders is, samen met een aanta1 andere Brabantse burgemeesters, in 1944 in een Duits concentratiekamp opgesloten. Hij behoorde tot de weinigen die terugkeerden.

38. DE LEENDER BOGENMAKERSFAMILIE ENGEL EN.

Blijkens een prijscourant van boog- en pijlenfabrikant Willem Engelen is de familie Engelen al in 1717 begonnen met de ambachtelijke vervaardiging van handbogen en pijlen. Overigens was dat wel seizoenwerk en werden ook andere produkten gemaakt. Zo had Johannes Hendrikus Engelen te Leende ook een stellingzagerij op de plaats waar nu cafe Van Hoof (voorheen P. van Asten) is gevestigd. Zijn zoon Piet, "Pietje van Jan Heine", had een bogenmakerij aan de Valkenswaardseweg te Leende en een andere zoon, "Willem van Jan Heine", vestigde zich eerst als bogenmaker te Maarheeze en omstreeks 1906 op Kreil te Heeze. Een zoon van deze Willem, "Giel van Willem van Jan Heine", heeft het bogenmaken alleen als liefhebberij uitgeoefend. Hij leerde, het ambacht door er mee op te groeien en zijn ogen de kost te geven in de werkplaats van zijn vader. Hij wist zelfs, door eigen vindingen, de kwaliteit van de bogen aanzienlijk te verbeteren. De bogen werden vervaardigd van de Surinaamse groenhard- of letterhoutboom, waarvan alleen de kern geschikt was. Aan de klan ten werd echter verteld dat de bogen van zogenaamde Turkse eik werden gemaakt. Op deze manier kon hij .Jiet geheim van het vak" bewaren en eventuele concurrentie bij voorbaat onmogelijk maken. De jaarproduktie van Willem Engelen beliep zo'n tweehonderdviiftig it driehonderd bogen, In de jaren twintig verschenen de in Belgie machinaal vervaardigde .Jatbogen" op de markt. Van toen af zat voorgoed de klad inhet oude ambacht. Giel Engelen, "Giel van Willem van Jan Heine", verstaat het vak nog wel maar oefent het niet meer uit, Hij is de laatste ambachtelijke bogenmaker. De eeuwenoude draaibank van de familie Engelen heeft hij overgedaan aan museum "Het Slot" te Zeelst. Op de fotomontage ziet u links Johannes Hendrikus Engelen ("Jan Heine"), omstreeks 1830 te Leende geboren, met een boog in zijn rechterhand en naast hem zijn vrouw Petronella de Natris. Rechts boven Willem Engelen, geboren te Leende op 22 juli 1865 en overleden te Heeze op 31 december 1948. Ook hij heeft een boog in de hand. Naast hem zijn echtgenote Helena Saanen (1880-1962). Onder Giel Engelen, "Giel van Willem van Jan Heine", de laatste arnbachtelijke bogenrnaker aan de eeuwenoude draaibank.

BOOG- EN PIJLENFABRIKANT

INHOUD

1. Toon de Smed en zijn familie

2. Toneelvereniging "Caransa" in 1911

3. Groep schooljongens met onderwijzers in 1900

4. Het zilveren huwelijksfeest van Henricus van Asten en Johanna van Alphen

5. De looiersfamilie Van Engelen

6. Een vrolijk groepje leerlingen in 1930

7. Het echtpaar De Waal-Bax viert zijn zilveren bruiloft

8. Een groep sigarenmakers

9. De "Philharmonie" van Leende

10. De St.-Jensschool van Leende-Strijp

11. De Bijzonder Vrijwillige Landstorm en de Vrijwillige Burgerwacht

12. De schildersfamilie Bemin

13. Schooljeugd in 1917

14. Pastoor De Wijs en het gemeentebestuur in 1934

15. Meiske van Bartele Frit

16. Reidansclub en rooms-katholieke boerinnenbond "St. Bernadette"

17. Het jasgezelschap van cafe Cardinaal

18. "De J onge Wacht" in 1936

19. Het "Sint Catharina- en Barbaragilde"

20. Meester Van der Put en zijn 1eerlingen

21. Familiegroep Maas in 1926

22. Zuster Luciana met haar 1eerlingen

23. Vijftig jaar Boerenbond

24. De familie Liebregts

25. Het parochiee1 zangkoor van St. Petrus-Banden

26. De zesde en zevende klas van de St-Petrusschool in 1931

27. "D.0.8. Leende"

28. "De Vrolijke Kaarters"

29. "De Jonge Boerenstand"

30. De bakkersfamilie Van Engelen

31. De rijvereniging "St. Petrus"

32. De zelatricen van de H. Kindsheid

33. Het "Sint Jansgi1de" in Leende-Strijp

34. De leerlingen van meester Van der Weegen

35. Vijfentwintig inwoners met een gemiddelde leeftijd van drieentachtig jaar

36. Schooljeugd omstreeks 1930

37. De gaande en komende burgerneester in 1940

38. De Leender bogenmakersfamilie Enge1en.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek