Kent u ze nog... de Lexmonders deel 1

Kent u ze nog... de Lexmonders deel 1

Auteur
:   P. Horden Jzn
Gemeente
:   Zederik
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4301-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Lexmonders deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

6. Tijdens het vredesfeest in 1919 staan de dames van de zangvereniging "Prinses Juliana" en "Exce1sior" gereed om een rondgang door het dorp te maken. Van links naar reehts: Aal de J ong (Aa1 van Hanna's), Tonia Oesterling, Bartje van Luyt (nog net zichtbaar, evena1s) Jans Wansleven, Heil Verhoef, Met van Joost de Jong, Kee van Luyt, Greta Bos, Mijntje Ooster1ing, onbekend en Eig, Kon. Boven de sehouder van gemeenteveldwachter Herma ziet u: Bertus de Koning de grote tromdrager, welke trom geslagen wordt door Gerrit Kersbergen bijgenaamd het "Nootje". Flip draagt het vaandel.

Pinkstermaandag 's morgens vroeg weerklonk er plotseling gebrom.

Sloeg daar juist op tiid het .Nootie", driemaalop de grote trom.

Muziek en Zang marcheerden aehter 't vaandel naar een groot eoneours.

Ik mocht mee met ome Kees, m'n vrinden waren zeer jaloers.

Felle klanken klonken op uit onze bugelhoorn.

Trokken we vol goede moed om 't hoekje van de toren.

De toesehouwers rechts zijn: Tun Molenaar, Joost de Jong, Genii Vlot, Bertus de Vaal in het witte bloesje en de dikke Lot van Mourik. Het rneisje geheel links is een dochter van Teunis Molenaar en Hendrikje Vreeswijk uit Aehthoven.

7. Vroeger jaren, 'k zeg 't gaarn, moesten Miekes, Cart en Leen

Brood verdienen in het voorjaar bii Rut Bogert in de teen Om elkaars belevenissen van die dag te horen

Zaten ze dan's avonds op hun knieen bii de toren.

De oude trouwe toren steekt weer boven alles uit. De teenwerf was in de Laak waar nu de huizen van de "Nes" staan. De foto dateert van 1910. U ziet links in de vuurlinie: Hannes Verhoef, Kees Wansleven (in witte bloes), Aart van Hannes Verhoef (op z'n knieen), Peet Wansleven, Joost Spek, Peet van Rut Bogert, Koen Harden, Kris van Bentum, Izak van Bentum, Gart Hartman en een paar onbekenden. In de groep reehts staan: Dingena Molenaar, Dirk Dazler (den Daas), Arie Verhoef, Kees van Daan Westerhout, Kees Horden, Hendrikje van Amele, Hannes van den Heuvel, Op Verhoef, Lot van Mourik, Toon Molenaar, Aai Kersbergen (met baard) en Hendrik Dazler. Ze schillen hier zogenaamde "davidjes".

8. De geschilde tenen werden op "stuiken" gezet. We zien hier een paar van die stuiken in 1910. Van links naar rechts zien we hier: Hannes van den Heuvel, Arie Verhoef, Hendrik Dazler, Arie Versluis, Koen Horden, Kees Horden, Kees Westerhout, Dirk Dazler, Lot van Mourik, Hannes Verhoef en Peet Bogert.

9. Hier is men" telders" aan het schi11en in 1910. In het midden op de voorgrond zit Op Molenaar met hoed op. De man met de baard is weer Aai Kersbergen. De tijd van teenschillen lag ongeveer tussen pasen en pinksteren. De kinderen, die men hier op de foto ziet, kwamen het "snoeisel" (sneusel) bij vader of opa oprapen en gingen dat thuis met een kinderijzertje schillen. 's Zaterdags gingen ze het geschilde en op bosjes gebonden sneusel bij Rut Bogert inleveren en kregen daar wat centjes voor. Zo verdienden ze een paar "nuwe" klompen. In welk museum kan men die schilijzertjes terugvinden?

10. Als het teensehillen afgelopen was, moest er ander werk gezoeht worden. Men ging de akker op, fruit plukken of de "polder" in:

Polderjongens zag men zelden in het midden van de week Want die werkten buitenaf en woonden samen in een keet Was de zaterdag gekomen en het weekloon in de hand Sprongen ze haastig op het rijwiel en fietsten allen langs de kant Met hun bruine koppen en hun bakkes ongeschoren Schutterden ze binnen om het hoekie van de toren.

Hier staan enkele Lexmondse polderjongens in 1914 v66r de keet. Op de bovenste rij van links naar reehts: Willem Horden, Jan Molenaar, d'n ouwe Op Molenaar, Hannes Horden en Kees Horden. Zittend op de voorste rij met witte hoed de jonge Op Molenaar.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek