Kent u ze nog... de Lierenaars

Kent u ze nog... de Lierenaars

Auteur
:   J.G. de Ridder
Gemeente
:  
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4304-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Lierenaars'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Een nieuw platenboek over De Lier ligt thans voor u. Men zou het een aanvulling op het album "De Lier in oude ansichten" kunnen noemen. Gaf dit laatste boekje een beeld van de ontwikkeling van dit oude dorp tijdens de periode 1890 tot 1940 en liet het daarom veel dorpsgezichten zien, dit nieuwe album wil een beeld geven van de bevolking zelf. Honderden "Lierenaars" uit die periode - geeste1ijken, burgemeesters, dokters, winkeliers, bestuursleden van verenigingen, dorpstypen en schoolkinderen - gaan als in een bonte film aan ons voorbij,

Hoe 1eefden zij? Wat was hun dagelijks werk? Hoe besteedden zij hun vrije tijd? Hoe waren hun sociale omstandigheden? Allemaal vragen die ons in deze tijd van mechanisatie, automatisering, snelverkeer en maanreizen bezighouden. Zijn wij met al deze vindingen en presta ties gelukkiger en tevredener dan onze grootouders en overgrootouders? Dikwijls zijn wij geneigd "nee" te zeggen: immers, wij zijn vaak bereid het verleden te idealiseren en zien dan de mooie dingen (de landelijke rust, het intense familieleven) wel, maar vergeten dat men het in die dagen moest stellen zonder oudedagsvoorzieningen, zonder weduwen- en wezenverzorging, dat men lange werkdagen maakte en dat de inkomsten vaak schamel waren.

Het is nog maar vijftig jaar ge1eden, dat met trots in de bladen werd vermeld, dat een autodienst was ingesteld, "zoodat De Lier eenigszins uit zijn isolement is verlost. Men kan ze1fs om zeven uur uit Delft nog naar De Lier". Het was en werd steeds meer de tijd van werkloosheid, zodat men zelfs blij kon zijn met een gift van een Groningse tabaksfirma, bestaande uit vijftig pakjes pruimtabak voor de werklozen, die "in dank werden uitgedeeld". Maar het kerkelijke en verenigingsleven bloeide; er was ondanks de misere offervaardigheid. Het veilingwezen ontwikkelde zich gunstig.

De Lier groeide van 1217 inwoners in 1890 tot 4450 in 1950. Die bevolkingsaanwas maakte de bouw van nieuwe scholen noodzakelijk. Wij schrijven nu 1973 en de in de dertiende eeuw ontstane dorpsgemeenschap is nog springlevend en ontplooit activiteiten die haar een ereplaats do en innemen tussen de Westlandse plaatsen.

Vanzelfsprekend kon dit album niet samengesteld worden zonder de medewerking van velen, voor welke vriendelijke hulp wij hen hartelijk bedanken.

1. Z6 zag de wandelaar, die omstreeks 1900 De Lier van de oostkant binnenkwam, het dorp. De machtige kolos van de toren van de hervormde kerk beheerste ook toen a1 het dorpsbeeld, Helaas moest ook hier de molen verdwijnen ; zij werd in 1920 afgebroken. Hier had den de molenaars Piet Zuur en na hem Huib Zuur hun bedrijf uitgeoefend. In dit dorp leefden en werkten de ve1e mensen, over wie dit album gaat vertellen. Kent u ze nog?

/

2. Het eeuwenoude hart van De Lier is de hervormde kerk. In 1245 kreeg De Lier een eigen kerk, gewijd aan St. Georgius of St. Joris (eeuwen1ang werd de St-Jorisprocessie van De Lier naar Delft gehouden). De kerk b1eef tot Maas1and behoren. Het gebouw brand de in 1572 grotendee1s af. Geldgebrek was er de oorzaak van dat de herbouw langzaam vorderde: in 1590 werd het koor hersteld zodat weer (toen protestantse) diensten konden worden gehouden, de loren - provisorisch - in 1630. Pas in 1659 kon (dank zij ve1er bijdragen) het gehee1 gerestaureerde gebouw door dominee Wilhelm us Hasius in gebruik worden genomen. Enke1e jaren ge1eden heeft het kerkgebouw een grondige restauratie ondergaan.

De Lter

Hervormde Kerk

3. In de oude hervormde kerk bevindt zich een gedenkraam voor Arend Dirksz. de Vos, die, na jarenlang pastoor van de Lierse rooms-katholieke gemeente te zijn geweest, in 1566 tot de hervorming overging, Hij werd in 1567 gevangen genomen en in 1570 met vier lotgenoten in Den Haag als ketter op de brandstapel gebracht. Op een lint is te lezen: .Dood waar is uw prikkel, hel waar is uwe overwinning? " Onderaan het ambtszegel van de kerk en aan weerszijden het opschrift: "Geplaatst in 1920. Ter herinnering aan Arent Dircksz. Vos voorganger der gemeente de Lier om des geloofs wille op de brandstapel gebracht 30 Mei 1570".

4. Het op de vorige pagina afgebee1de gedenkraam werd op 30 mei 1920 door dominee Adriaan Buurman onthuld in een kerkdienst, waarin hij een gedachtenisrede uitsprak naar aan1eiding van Romeinen 8: 33-39. Dominee Buurman diende de hervormde gemeente van De Lier van 1910 tot 1919. Hij was de promotor van de in 1915 gestichte hervormde school. In 1919 vertrok hij naar Vriezenveen,

5. Op deze foto uit 1920 zien we een vergadering van de gemeenteraad onder voorzitterschap van burgemeester Crezee. Zittend van links naar rechts: Adr. Stoorvoge1, A.N. Middelburg sr., onbekend, burgemeester Crezee, wethouder N. van Vliet, G. Dekker en J. Stolze; staande: C. van Geest (ambtenaar) en ? Hofstede.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek