Kent u ze nog... de Lierenaars

Kent u ze nog... de Lierenaars

Auteur
:   J.G. de Ridder
Gemeente
:  
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4304-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Lierenaars'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

21. Bij het vijftigjarig jubileurn van de christelijke school in 1923 lieten de drie hoofden die aehtereenvolgens aan de school leiding hadden gegeven, zich portretteren bij de oude gereformeerde kerk. Zittend zien we D. van Wijck die van 1873 tot 1915 hoofd was en staande, links: L. Harms (1915-1919) en rechts: H. Mollema (1919-1944).

22. Hette Mollema (1879-1968) nam een vooraanstaande p1aats in het Lierse kerkelijke en verenigingsleven in. Hij bek1eedde onder andere de volgende functies: organisator van de West1andse Uniedagen, bestuurslid van de oranjevereniging, voorzitter van de commissie tot wering van het schoolverzuim en ouderling van de gereformeerde kerk. Hij was lid van de Generale Synode Zwolle-1946 van de gereformeerde kerken. Hij was gehuwd met Maaike van den Bos (1881-1960).

23. In 1915 werd de hervormde school geopend in de (huidige) Wi1he1minastraat. Tot hoofd werd benoemd W. Kramer die in 1917 werd opgevolgd door A. Berkhof (tot 1923). Na deze waren achtereenvolgens D.H. de Visser (1924-1934) en S. Bottinga (1934-1960) hoofd. Enige jaren geleden had een fusie plaats tussen de hervormde en de gereformeerde schoolverenigingen; de nieuwe vereniging draagt de naam "Vereniging voor Protestants-Christelijk Schoolonderwijs te De Lier". Hiernaast een klasse van de hervormde school, genomen in het schooljaar 1920/21. Wij hebben getracht de namen te achterhalen; enkele ontbreken echter. We zien op de bovenste rij van links naar rechts: rnejuffrouw H.A. van der Valk en mejuffrouw A. Visser (onderwijzeressen), ? van der Stok, Tinus Speyer, Adriaan Stoof, Petra van der Stok, meester J. Bot en meester A. Berkhof (hoofd van de school). Op de tweede rij: Henk van der Stok, Sjaan Speyer, onbekend, Henk Stolze, onbekend en Rodenburg. Op de derde rij: ? Poot, Frank Poot, Marie Poot, Hendrika van der WeI, S. Stolze, nog drie Stolzes en J. Luyendijk, V66raan zitten Maarten Speyer, Floor Stolze, Cor Rodenburg, Drikus Pellikaan, Arie Sonneveld en nog een Stolze.

24. N6g een klasse van de hervormde school in 1921. Bovenaan zien we: de onderwijzeressen H.A. van der Valk en A. Visser, Jaapje Voskamp, Dit Hanemaayer, Jozanna Viersen, onbekend en onderwijzer J. Bot. Op de volgende rij poseren:? Viersen, Lena Loran, Dit Voskamp, onbekend, N. van Loenen, Marie Voskamp, onbekend en het hoofd der school A. Berkhof. Op de derde rij:

Jaantje Burger, onbekend,? de Bruin, twee onbekenden, Arie Boekestijn, Willem Brand, J. Boekestijn, Lena de Moor en Jaantje Bijl. Vooraan: Stien van der Stok, Henk Berkhof (nu professor), J. van den Berg,? Stoof (? ), Piet Reedijk en Annie van Staalduynen.

25. Nicolaas ("Klaas") van Vliet nam in het open bare en kerkelijke leven van De Lier een vooraanstaande plaats in. Hij was jarenlang wethouder en had als ouderling zitting in de kerkeraad van de gereformeerde kerk. Hij bezat een boerenbedrijf aan de Nieuwe Tuinen. Zijn vrouw, eveneens een Van Vliet, droeg nog de oude Zuidhollandse klederdracht.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek