Kent u ze nog... de Lierenaars

Kent u ze nog... de Lierenaars

Auteur
:   J.G. de Ridder
Gemeente
:  
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4304-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Lierenaars'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

26. Een bekende figuur in de Lierse samenleving was tuinder Marinus Vermeer (1890-1971), gehuwd met Gerritje Ridder. Hii maakte zich verdienstelijk a1s secretaris van de Boeren1eenbank, a1s bestuurslid van de veilingvereniging "Wester1ee" (1925-1937), a1s lid van de commissie van bijstand van deze vereniging (1940-1944), en als tweede voorzitter (1945-1961). Voorts was hij ouderling van de gereformeerde kerk.

27. Een bonte mengeling van mensen die zich allen op hun eigen wijze voor de Lierse gerneenschap verdienstelijk hebben gemaakt. Op de bovenste rij van links naar rechts: dokter Gerrit Schepman (1892-1971), een gewaardeerd huisarts. V 66r hem oefende dokter P. van der Marel (1873-1920) in De Lier zijn artsenpraktijk uit.

Tegenover het "oude graf" in de Hoofdstraat woonde Pleun van der Ende. Hij was boer en melkventer en had bovendien zitting in verschillende besturen.

En wie kende postbesteller J. Bijl van de Kijckerweg niet? Hij vormde een belangrijke schakel in de communicatie!

Jac. van der Plas, de molenaar van de Leemolen in Westerlee, was lid van het eerste bestuur van het fanfarekorps " Liora " , dat in 1915 in de smederij van de firma P. Kok en Zonen aan de Hoofdstraat werd opgericht. C.H. Kok was voorzitter.

Op de onderste rij staan afgebeeld: metselaar Jan Holk. Zijn vrouw, Jaan Ouwendijk, dreef een levensmiddelenwinkel in de Hoofdstraat, naast de christelijke school.

En wie herinnert zich de weduwe Aafje van der Kaay (gehuwd geweest met de tuinder Jacob van der Kaay) niet uit het wolwinkeltje tegenover de hoofdingang van de hervormde kerk?

Bas Zuidervaart oefende het - nu zeldzaam geworden - beroep van wagenmaker uit. Zijn werkplaats lag op de plaats, waar nu groenten- en fruithandel A. Vos (Hoofdstraat 99) is gevestigd,

J. Berfelo, een bekend politiefunctionaris, was de eerste voorzitter van de "Lierse Voetbalvereniging" (LVV) die op 30 maart 1932 in de zaal "Varia" achter bakkerij S. van der Klis in de Hoofdstraat werd opgericht. Men oefende aanvankelijk op een geirnproviseerd speelveld op het land van A. v.d. Marel, waartoe het Kloosterslop vanaf de Dorpsstraat toe gang gaf. Trainer was K. Veenendaal uit Naaldwijk,

28. In 1922 werd de nieuwe algemene begraafplaats onder architectuur van J. van Luipen uit Maassluis in gebruik genomen. Architect, genodigden en gemeentebestuur poseerden voor de ingang. Het college van b. en w. woonde ook de eerste teraardebestelling bij. Het oude kerkhof aan de Hoofdstraat geraakte buiten gebruik en werd in 1972 geruimd,

29. Op de bovenste foto zien we het zeventiende-eeuwse pand aan de Hoofdstraat (achter de wagen) dat al generatieslang werd en wordt bewoond door bakkers uit de familie Hanernaayer. Ret is in 1953 gerestaureerd. Ret huis heeft een sierlijke trapgevel met geblokte ontlastingsbogen, natuurstenen waterlijsten en sierankers, De toppilaster is gebeeldhouwd op een engelenkopje. Geen wonder, dat dit huis op de lijst van Monumentenzorg staat. Links staat het pakhuis van Van Vliet en reehts zien we van reehts naar links de woningen van Van der Horst, Van den Bos en Hanernaayer. Op de andere foto staat bakker A. Hanemaayer v66r zijn huis, gereed om met zijn hittekar zijn smakelijke produkten naar de klan ten te brengen.

30. N6g een karakteristiek geveltje in de Hoofdstraat, thans werkplaats van A. Koene. Typisch zijn de raambogen met afbeeldingen van de gereedschappen die het beroep van de vroegere eigenaars aanduidden. Hier werkten indertijd Jan Koene en zijn zwagers Andries en Willem Bongaards.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek