Kent u ze nog... de Loonse en Kaatsheuvelse

Kent u ze nog... de Loonse en Kaatsheuvelse

Auteur
:   E.J.M. van Beers en P.J. van Elshout
Gemeente
:   Loon op Zand
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4306-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Loonse en Kaatsheuvelse'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Dit boekje gaat over personen die een centrale plaats innamen in onze gemeenschap, hetzij individueel,hetzij als lid van een familie of een vereniging op kerkelijk of maatschappelijk gebied. In tegenstelling tot de eerder verschenen uitgave "Loon op Zand en Kaatsheuvel in oude ansichten" zijn in dit boekje meerdere personen vermeld uit het tijdperk 1880 tot 1940, met specifieke beroepen als schoenmaker, scharenslijper, stoelenmatter en dergelijke. Verder zijn foto's opgenomen van destijds bestaande harmonieen, zang- , toneel- , en kegelverenigingen en andere vormen van het dorpsverenigingsleven. De samenstellers van deze uitgave hebben geprobeerd de toch al geringe rijkdom aan historisch fotomateriaal voor het nageslacht te bewaren en zo mogelijk - nog aan te vullen. Bij elke foto is in beknopte vorm melding gemaakt van de daarop voorkomende persoon, personen of vereniging,

De belangstelling voor het verleden neemt steeds toe en wij hopen dat dit boekje "Kent u ze nog? " voor velen een stimulans mag zijn om belangstelling te krijgen voor onze gemeente van "vroeger" en dat het voor degenen die de belangstelling en interesse reeds bezitten een waardevolle aanvulling op hun kennis en heemliefde mag zijn.

Bij het samenstellen van dit boekje werd spontaan medewerking verleend door verschillende dorpsgenoten, waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn.

Van bijna alle foto's zijn de namen te lezen van links onder naar rechts en zo verder iedere rij,

1. De harmonie "Sophias Vereniging" werd opgericht in 1864. Voor 1864 had Loon op Zand twee fanfarekorpsen: ,,'t Hoorn" en ,,'t Ve1dmuziek". Om een einde te maken aan de voortdurende ruzies besloten jhr, mr. J.B. Verheijen, heer van Loon op Zand en zijn broer Am. Verheijen, burgemeester van de gemeente Loon op Zand, beide korpsen samen te smelten tot een fanfare. Zij gaven het korps de naam van hun moeder, Sophia. De foto is van rond 1935. Dit korps werd landskampioen van de Nederlandse Federatie in 1962,1971,1972 en 1974.

Vooraan, van links naar rechts: Jos de Kort, J. van Esch, J. IJpelaar, W. IJpelaar, C. de Kort, T. IJpelaar, W. IJpelaar, P. Brands, T. de Ruijter, J. van Esch en T. IJpelaar. Tweede rij: J. de Kort, F. van Tilborg, H. van Ve1dhoven, H. de Jong, Jac. Baeten, J. v.d. Heuvel, P.J. v.d. Abeelen, C. Cornelissen, F. Machielsen, C. Dankers en M. Verspeeck. Derde rij: P. van Esch, C. v.d. Veld en, A. Brands, C. v.d. Nieuwenhuijzen, F. de Kort, L. Brands, P. de Jong, M. Nieuwenhuijzen, P. van Iersel, R. IJpelaar, C. Brands, M. Brands, C. van Iersel, S. Vera, M. van Leeuwen, J. de Kort, G. IJpelaar, C. Boeren en Jos Dankers. Vierde rij: C. Meijer, C. Brands, J. Biemans, N. Vermeer, W. van Iersel, G. IJpelaar, J. v.d. Veld en, P. van Esch, A. van Esch, Sj. van Esch, J. IJpe1aar, L. Brands, P. van Leest, M. v.d. Hoven en J. v.d. Nieuwenhuijzen.

2. De harmonie "Concordia" uit Loon op Zand werd opgericht in 1909. De vereniging beoefende aanvankelijk de zangkunst en het korps is een split sing van "Sophias Vereniging". De foto is van rond 1916. "Concordia" werd landskampioen van de Katholieke Federatie in de jaren 1947, 1949,1952,1956,1960,1965,1969 en 1971.

Vooraan zien we, van links naar reehts het bestuur: T. Sehoenmakers, R. van Loosdrecht, T. Schoenmakers, J. Brands en J. Verschuren. Dan directeur Stravers met blokfluit en C. van Loon. Tweede rij: J. van Beers, M. van Loon, A. van Loon, C. Cornelissen, P. v.d, Sanden, H. van Breugel, J. van Loon, Am. v.d. Sanden, P. van Breugel, C. van Loon, P. van Loon, L. van Loon, M. Brands, P. IJpelaar en M. van Broekhoven. Derde rij: C. van Loon, W. van Loon, M. van Loon, C. van Beers, H. van Galen, P. v.d. Velden, L. v.d. Sanden, A. Jansen, W. Brands, P. Jansen, P. v.d. Sanden en J. v.d. Sanden.

3. Deze drie foto's zijn genom en bij het gouden priesterjubileum vanpastoor Ernilius Mure te Loon op Zand. Op de foto reehts boven worden vooral de oudere Loonse voor de lens gehaald, terwijl op de foto reehts onder de jeugd en de misdienaars te zien zijn. De foto's zijn genomen voor de pastorie in 1930.

Pastoor Mure was een zeer apart man. Hij was een trouw ziekenbezoeker en riehtte "De Jonge Werkman" op te Loon op Zand. Hij was goedgeefs voor de annen. Eenmaal kwam een jongen, die appels uit pastoors tuin had gestolen bij hem biechten. De biechtvader zei tegen de jongen dat hij de appels terug moest geven. De jongen vroeg "Wilt u ze terughebben, meneer pastoor", waarop hij antwoordde: "Ik wil geen gestolen appels", waarop de jongen antwoordde: "Maar degene van wie de appels zijn, wil ze ook niet". De pastoor antwoordde dat hij ze dan zelf maar op moest eten.

4. De duivenclub van Loon op Zand werd opgericht in 1938. Vroeger had Loon op Zand een duivenclub "De Albatros" genaarnd. Door de voortdurende ruzies werd een nieuwe club opgericht, genaamd "De Luchtbode", waarvan we hier de leden zien. Zittend van links naar rechts: C. v.d. Yen, H. v.d. Linden, P. v.d. Velden, C. van Gornpel, P. van Gornpel, R. IJpelaar en D. Beerendonk. Staande: J. Spapens, A. de Leeuw, J. de Laat, G. Bruurmijn, P. Hooimaijers, J. Doggen, N. Darnen, J. van Seters, R. Vera, W. Boons, Sj, Hooijmaijers, P. van Helrnond, F. v.d. Veld en, T. Maas, B. van Iersel, P. Vera, A. v.d. Veld en, J. Aarts, J. van Broekhoven, N. IJpelaar, Sj. Vriens, C. van Dongen, J. Boons, S. Robben, P. Broeks, H. v.d. Velden, L. Beerendonk, J. v.d. Velden, A. Leerrnakers, M. v.d. Steen, J. Maas, P. van Noije, M. Boers, M. v.d. Ven, C. van Esch, J. van Dongen, Sj, van Dongen, A. van Laarhoven en G. Schoenrnakers.

5. De lagere school plus de kakschool van Loon op Zand rand 1922. W. Wouters, niet herkenbaar, J. v.d. Velden, C. van Gorkum, P. Wouters, P. van Loon, M. Snoeren, F. van Loon, R. van Bladel, M. v.d. Schaar, T. Dankers, G. Aarts, T. Wouters, K. Wouters, E. v.d. Schaar, E. Span, P. Span, M. Dankers, J. Schoenmakers, D. Dankers, M. Wouters, A. Wouters, P. Wouters, A. van Gorkum, M. Aarts, M. Snoeren, L. van Vugt, F. van Vugt en J. Dankers. De zusters van Liefde kwamen uit Schijndel,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek