Kent u ze nog... de Loosdrechters

Kent u ze nog... de Loosdrechters

Auteur
:   J. Daams Czn.
Gemeente
:   Loosdrecht
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4307-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Loosdrechters'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

Meestal gaat het met een boekje als dit zo: de titel "Kent u ze nog ... de Loosdrechters" prikkel de uw nieuwsgierigheid; u kocht het en zocht bekende gezichten: uzelf, uw ouders, uw grootouders. U yond ze naar ik hoop, maar u miste er ook, die u dacht aan te treffen, en weer andere personen kwam u weI drie of vier maal tegen. Als u nu eerst deze inleiding gelezen had, zou u begrepen hebben, hoe zoiets komt. Degenen, die u mist zouden er zeker in gestaan hebben als de omvang van dit boekje groter had mogen ziin, Dat u anderen er meermalen in aantreft zit hem hierin dat in een klein dorp als Loosdrecht vaak dezelfde mensen lid van verschillende verenigingen of bij verschillende gebeurtenissen tegenwoordig waren. Bovendien was door de uitgever verzocht bij voorkeur foto's op te nemen van voor 1940. Hoewel een enkele maal van die regel is afgeweken, beperkte dat toch ook weer de keuze.

Nog even iets over het waarom en het hoe van deze uitgave. Het bleek dat de schoolfoto's uit het boekje "Loosdrecht in oude ansichten" door velen zeer nauwkeurig bestudeerd werden. De uitgever was dit verschijnsel uit soortgelijke uitgaven natuurlijk ook bekend. En zo voIgde een serie uitgaven met groepsfoto's onder de titel "Kent u ze nog ... " Over het hoe het volgende: opgenomen zijn schoolfoto's van de vier scholen die ons dorp to en rijk was. Slechts een enkele maal werd een foto gemaakt van aIle Ieerlingen. Meestal werden groepen gevormd van kinderen die of tot bepaalde families behoorden of in een bepaalde buurt woonden. Toch is het geIukt van drie scholen een foto te vinden, waar aIle Ieerlingen op voorkomen. Ons dorp was teen nagenoeg geheel protestants; vandaar de met name grote hervormde jongelings- en meisjesverenigingen. Voorts is getracht de verschillende facettenyan het dorpsIeven een plaatsje te geven.

Graag wil ik iedereen bedanken die mij hielp bij het opsporen van de juiste namen van de afgebeelde personen. Soms was de bijnaam beter bekend dan de officiele naam. Dat is weI begrijpelijk, want hoe moet je anders in "Oud" de Wingelaars, de VIuggen en de Kroonen uit elkaar houden, of in "Nieuw" de Lammes en de Flooren. Jammer voor u durfde de samensteller het niet aan ze te vermelden.

Gemakshalve is bij de opsomming van de namen steeds dezeIfde volgorde aangehouden, steeds van links naar rechts.

1. In het jaar 1913 werd ook in Loosdrecht het honderdjarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden gevierd. Na de feestelijkheden werd deze foto gemaakt van de gemengde zangvereniging "Unitas" uit Oud-Loosdrecht. De namen van de zangers en zangeressen en van de dirigent waren gelukkig nog wel te achterhalen. Zittend: Annie Roodhart, dirigent Miltenburg, Hanna Roozenboom, Riek Roodhart en Nellie Robberse. Staande: Neel Masmeijer, Jan Drieenhuizen, Coba Masrneijer, mevrouw Miltenburg, Dirk Robberse, Gert Kroon, Coba Robberse, Wim Kroon, Willem Vonk en Jannetje Vlug, Achterste rij: Aart van Norden, Anne Vlug en Frans Masmeijer.

2. Ret "Vtrechtsch Landbouwgenootschap" organiseerde voor de jonge boeren landbouw cursussen. In ons dorp werden die jarenlang geleid door de heer Milart. In 1919 werd een excursie gemaakt naar een modelboerderij in Krommenie. Daar werd toen al machinaal gemolken. Op de terugweg werd in Amsterdam deze foto gemaakt. Zittend: A. Doets, J. Manten, de voorzitter van de Loosdrechtse afdeling van het V.L.G. W. Mur, T. Manten, D. Schoenmaker en de heer Milart. Staande: V. Schoenmaker, J. Meijers, G. Doets, R. Vlug, E. Dwarshuis, A. Meijers en M. Dwarshuis.

3. 29 oktober 1928 was een feestelijke dag voor de heer J. van Hase1en. Hij was toen vijftig jaar in dienst van de gemeente Loosdrecht. A1s gemeentesecretaris vanaf begin 1900 en later als beheerder van het postkantoor was hij de vraagbaak voor de inwoners. Het jubileum werd gevierd met een ontvangst op het gemeentehuis en een bijzondere raadsvergadering. Op de foto ziet u de raads1eden, toen slechts zeven in geta1, met de burgemeester en de jubilaris. Het zijn: P. Dwarshuis, W. Schoenmaker, wethouder Joh. Timmerman, jonkheer Q.J. van Swinderen, J. van Haselen, wethouder W. Karsemeijer, R. Vlug, A. Sprenger en G. Veldhuizen.

4. Het vijfentwintigjarig bestaan van de fokvereniging "Loosdrecht" werd in 1935 gevierd in "De Hollandsche Tuin". U ziet hier het bestuur met enkele genodigden. Zittend: A. Doets, H. Davelaar, jonkheer Q.J. van Swinderen, W. Schoenmaker, D. Meijers, J. Meijers en J.E. Hacke van Mijnden, Staande: J. van Haselen met achter zich mejuffrouw L. van Altena (tante Lam), een assistent van de rijksveeteeltconsulent, A. Doets jr., consulent Swierstra, D. Heineke, D.G. Doets en W. Davelaar. De achterste rij wordt gevormd door de heren D. Karsemeijer, E. Hennipman en C. van Zijtveld. Voor de tafel het sterk verkleinde, kartonnen model van de stier "ReinoId". Met het bestuur heeft hij, zij het op andere wijze, zijn krachten gewijd aan de verbetering van een groot deel van de Loosdrechtse veestapel.

5. "De Hollandsche Tuin", het cafe op de hoek van de Oudloosdrechtsedijk en de Molenmeent, was jarenlang het lokaal waar vele verenigingen vergaderingen of feestavonden hielden en waar zelfs ook wel examens werden afgenomen. Van dat laatste getuigt deze foto. Door het Utrechtsch Landbouwgenootschap werden Iandbouwhuishoudcursussen georganiseerd om de toekomstige huisvrou wen, speciaal die van het platteland, voor te bereiden op hun taak. Er werd onderwijs gegeven in kamen, wecken, bakken en groentekweken. Na het examen van de cursisten van het jaar 1930 werden de werkstukken uitgestald op het biljart van "tante Lam". Zittend allereerst A. Doets sr., de voorzitter van de Loosdrechtse afdeling van het U.L.G. Daamaast meester Milart die les gaf in plant- en tuinbouwkunde, dan mejuffrouw Stokkekamp, lerares in de huishoudelijke vakken en mejuffrouw L. van Altena. Vervolgens de geslaagde dames: A. Hartog, G. Mur en S. van Zonneveld. Staande: A. Schoenmaker, A. Karserneijer, A. Vonk, L. Veldhuizen, G. Draaijer, H. Zijtveld, N. Schipper, J. van Hal, B. Mur, S. Lutjeharms en J. de Waal.

rms en J. de Waal.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek