Kent u ze nog... de Loosdrechters

Kent u ze nog... de Loosdrechters

Auteur
:   J. Daams Czn.
Gemeente
:   Loosdrecht
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4307-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Loosdrechters'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

21. Ook in het verleden was vervoer naar en opname in een ziekenhuis een dure zaak. Men kende to en nog niet een verzekering daarvoor zoa1s wij die nu hebben in ziekenfonds of particuliere verzekering. Enkele ingezetenen namen in 1929 het initiatief om een vereniging op te richten met het doel om tot vrij ziekenvervoer en- verpleging te geraken. In de oude christelijke school te Nieuw-Loosdrecht werd een vergadering belegd, een bestuur gekozen en na afloop deze foto gemaakt. Dat was in 1929. J arenlang heeft deze vereniging ten volle aan het doel beantwoord. Zittend: D. Doets, dominee P. van Noort, dokter Van Wieringen, A. Veefkind, J. Prikkel, J. de Boer, J. Prinzen en K. van Walderveen. Staande: Jac. Krook, H. Zeldenrijk, A. Wendt, S. van Zijtveld, J. van Haselen, R. Schoenmaker, G. Lamme, A. Dijkstra en T. Zeldenrijk,

22. Bij het afscheid van meester Prinsen als hoofd van de openbare lagere school te Nieuw-Loosdrecht in 1932 werd deze foto gemaakt voor de muren van de hervormde kerk. Voorste rij: Erik Hoogeveen, Jan Loenen, Flip Blaauwendraad, Piet Barreveld, Bernard ten Broeke, Bram Jansen, Jan Pos, Dik Moen, Ab de Groot, Piet Barreveld, Marius Aalberts, Teus Moen, Harmen Lamme, Jaap ten Broeke, Daan Heineke, Mijndert Streefkerk, Henk Lamme en Jaap van den Dolder. Tweede rij: Janna de Wit, Geertje van Reenen, Aartje Duinkerken, Riek Blaauwendraad, Map Hennipman, Marietje Kannegieter, Tiny Masrneijer, J annie Groen, Gijsje de Groot, Bertha van Buren, Koba Kleiweg, Jaantje Prinsen, Tonia van Buren, Geertje Veldhuizen, Gerard Aalberts, Piet Duinkerken en Martha Versteeg. Derde rij: Alie Lamme, Lies Masmeijer, Lies Jansen, Truus Kannegieter, Willie Barreveld, Doortje Visser, Lena de Wit, Jaantje Jansen, meester Prinsen, Hennie Kuiper, Wijntje Heineke, Aartje Hennipman, Kinny ten Kate, Marietje Vredenburg, Klazien Loenen, Jannie ten Broeke, Alie Renzenbrink, Corrie Heineke en Agnietje Zeldenrijk, Vierde rij: Marie Kleiweg, Meep van 't Huis, Marie Aalberts, Diet Groen, Pietje Berkhof, Marietje Loenen, Geertje van Vliet, Dirkje Lamme, Teup Keurhorst, mejuffrouw Miltenburg, Dirkje Lamme, Sijtje van Reenen, Grietje Kuiper, Cor van Vliet, Marie Machielse, Frida Hoogeveen, Matje Alberts, Jans Heineke, mejuffrouw Stuurman, Eefje Manten, Heintje de Bree, Alie Lamme, Fennie van Buren en Marietje Masmeijer. Vijfde rij: Wim Mur, Adriaan Manten, Jan de Herder, Klaas Moen, Huib Loenen, Klaas Moen, Luit Thoma, Gert Lamme, Mijndert Heineke, Roel van 't Huis, Bep van Altena, Godfried Hoogeveen, J oop Aalberts, Gerrit van der Zee, J oop van Ekris, Freek Blonk, Aart Heineke, Jan ten Broeke, Henk Alberts en me ester Kannegieter. Zesde rij:

Klaas Kuiper, Jan Aalberts, Adriaan Burggraaf, Teus Versteeg, Jaap van Altena, Hans Loenen, Frits Machielse, Klaas Zeldenrijk, Anton Heineke, Gert Aalberts, Wim van Buren, Gerard van Vliet, Ruth Veldhuizen, Kobus Loenen, Gert ten Broeke, J oop Verbrugge, Dik Bosma, Henk ten Broeke en Rinus Loenen.

23. Bij het afscheid van juffrouw Woudenberg als onderwijzeres van de "School met den Bijbel" in Oud-Loosdrecht werd op 29 april 1932 deze foto gemaakt. De Ieerlingen zitten en staan wat door elkaar. Maar als u een beetje meepuzzelt, komen we er wel uit. Zittend: Henk Vlakveld, Gijs Portengen, Flip Callenbach, Jennie van Helvoort, Hans Schalk, Wirn Breijer en liggend Meep van Schaik. Tweede rij: Jaap Vogel, Rie van Lunteren, Bep Callenbach, Jopie Otten, achter haar Rie Buitelaar, Ciska van Helvoort, Jant van Henten, Martijntje de Rooij, Annie Vlakveld, voor het tafeltje en met matrozenkraag zit Willie Meijers, daarnaast Jannie de Gier, Jan Breijer, achter hem Rie Breijer en Aal Luijer en naast hem Aart Lamme. Derde rij: Wolt van Henten, Nel Schalk, voor haar Jannie Schalk, naast haar Riek Callenbach, Naast Jannie Schalk staan Jant van Henten en Trijntje Callenbach. Schuin daarachter Lies Port engen, To van Loenen, Geert van Lunteren, Map van Norden, juffrouw Woudenberg, Jannie Kroon, Bets Zijtveld, Alie van Henten, Trien Jansen, meester Veefkind, Cor Meijers, Rie de Gier, Geert van Loenen en ervoor Rie van Schaik. Vierde rij: Kees Meijers, Dirk Kroon, Jan Meijers, Henk Kroon, Jan Kroon, voor hem Piet Luijer en schuin achter hem Nol Krook. Vervolgens staat voor Eef van Loenen het meisje Co Buitelaar, daarnaast Gert Luijer, Joop Flierman, ervoor Flip van Norden, Bram Veefkind, Aart Kroon, Gert Kroon, Gert van Loenen, Trijntje Flierman, Kees Vogel, Henk van Henten, Kees van Norden, Gerrit Oudshoorn en Harmen Lamme. Helemaal bovenaan staan nog Wim Kroon, Bertus de Greef en Kees W oudenberg.

24. De heren van de "Loosdrechtse Damclub" onderbraken de strijd op de honderd velden wel eens om gezellig met elkaar uit te gaan. U ziet hier ver van huis, rond 1938. Op de voorgrond: J. Voorn, W. Lamme, R. Thoma, W. Hamming, C. Seldenrijk, J. Vonk, A. Heineke, J. Mur en E. Hennipman. Staande: J. Mur Gzn., N. Hamming, onbekend, A. Prinsen, C. van Haselen, H. Aalberts, F. Aalberts, M. Reineke, H. van Ekris en C. Daams.

25. In Oud-Loosdrecht was er in de jaren dertig een bloeiende hervormde jongelingsvereniging:

"Fraternitas". Bij de viering van het twaalf-en-een-halfjarig bestaan in 1936 was behalve de toenmalige erevoorzitter ook de oprichter, dominee Peeters, aanwezig. Geknield: H. Vlug, K. Prinsen, L. van der Zee, G. Lam Czn., P. Luijer en W. van Triest. Zittend: 1. van Reenen, K. Mur, E. Hennipman, lac. Mur Gzn., P. Veldhuizen, dominee Peeters, dominee Van Noort, H. Rempe, G. Masmeijer en H. Schoenmaker. Staande: lac. Mur Wzn., F. Vlug, C. van Waveren, 1. Mur, W. Pijl, C. Pijl, R. Leeflang, C. van Norden, H. Vlug, 1. Draaijer, G. Veldhuizen en T. Roozendaal. Achterste rij: A. Lamme, C. Otten, G. Lam Jzn., A. van Ewijk, 1. Schipper, W. van de Blankevoort, M. van Reenen, A. Prinsen, 1. Lamme en een onbekende.<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek