Kent u ze nog... de Lossernaren

Kent u ze nog... de Lossernaren

Auteur
:   F.A. Hartendorp
Gemeente
:   Losser
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4308-0
Pagina's
:   128
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Lossernaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

11. De luchtbeschermingsdienst van Losser, afdeling E.H.B.O. (1940). Zittend, van links naar rechts: Riki Busser, Manna Reimerink, mevrouw Kemna, een zuster uit Overdinkel, Dien Fischer, Theresia Lutke Veldhuis, een zuster uit De Lutte, Dina Weyers, Marietje Scholten en Annie Molendijk. Middelste rij: dr. Van Schie, Stien Holst, Martha Koning, een zuster van het GroeneKruis, zuster Margaretha van het Bernardusziekenhuis, Truus Bartelink, Marietje Nijland, Siena ter Heersche en H. Kemna. Achterste rij: mejuffrouw Heerspring, Marietje Essenhuis, Betsy Reuvers en Annie Sanderink.

12. Links: Rudolf Heerspring, geboren op 28 oktober 1889 te An1o, was gedurende de jaren 1927 tot oktober 1959 grensontvanger bij de grensovergang "de G1ane". Op 14 oktober 1959 vertrok hij uit deze gemeente naar Wierden waar hij is overleden,

Rechts: Gerard Corn. Busser, geboren 29 maart 1870 te Voorst, overleden 14 maart 1943 te Losser, was van 1918 tot zijn pensionering op 1 april 1933 stationschef te Losser. Hij was secretaris van de kerkvoogdij der Hervonnde Gemeente te Losser en bestuurslid van het Oranjecomite.

13. Personee1 en hulppostkantoor van de P.T.T. (1925). Van links naar rechts: Johanna EnnikNijkerken (echtgenote van de toenmalige "brievengaarder" Jacob Ennik die werd geboren op 17 oktober 1870 te Giethoorn en op 29 oktober 1924 te Losser overleed), voorts, in uniform, de brievenbesteller Gerardus Hermannus Krabbe (geboren te Weerselo op 26 januari 1877 en op 7 december 1962 overleden), een onbekende hulpbesteller, vervolgens Johannes Albertus Kuipers (geboren te Losser op 20 november 1878, overleden te Losser op 8 september 1962), dan be steller Marinus Wa1hof (geboren 22 april 1855 te Losser, over1eden op 3 april 1932 aldaar), naast hem nog een bekende hulpbesteller uit Losser: Arend Barneveld (geboren op 20 maart 1888 te Genemuiden) die op 2 mei 1931 te Losser is over1eden.

14. H.J. Plegt, geboren op 26 oktober 1878 te Tubbergen en overleden te Losser op 9 februari 1955. De heer PJegt was van 1906 tot 1938 hoof d der school te Berghuizen (voor 1955 behorende tot de gemeente Losser). Hij was een sterk sociaal voelend mens. Vanaf 1918 tot zijn overlijden was hij onder meer lid van de St. Vincentiusvereniging en penningmeester van de Vereniging Liefdewerk van de kinderbescherming. Vanaf 1946 was hij tevens lid van de voogdijraad te Almelo.

15. Links: Henricus Sanderink, geboren op 25 maart 1870 te Volthe (gerneente Weerselo), overleed te Losser op 20 mei 1944. Zijn eerste standplaats in Losser was de school te Berghuizen in april 1892. In maart 1894 vertrok hij naar Hoorn om op oudejaarsdag 1899 terug te keren om een be trekking als onderwijzer aan de open bare school te Losser te aanvaarden. In 1911 werd hij benoemd tot hoofd van de open bare lagere school aan de Marke en per 1 januari 1934 tot hoofd van de open bare lagere school te dorp-Losser, vanwaar hij in 1934 met vervroegd pensioen ging. Van 1919 tot 1934 gaf hij Nederlandse les aan Duitse kinderen te Gronau aan de Schillerschule. Na het behalen van de akte Duits in 1902 ging hij tevens les geven in landbouwkunde. Hij was voorzitter van de roorns-katholieke kiesvereniging. Vanaf de oprichting in 1905 tot zijn overlijden was hij kassier van de Boerenleenbank.

Rechts: Johannes Wilhelmus Biesterbos, geboren op 27 september 1871 en overleden op 3 juli 1956 was van 1898 tot 1912 onderwijzer aan de dorpsschool te Losser, daarna hoofd der school te Beekhoek (Glane) tot 1936. Bij zijn pensionering werd tevens de school opgeheven.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek