Kent u ze nog... de Lossernaren

Kent u ze nog... de Lossernaren

Auteur
:   F.A. Hartendorp
Gemeente
:   Losser
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4308-0
Pagina's
:   128
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Lossernaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

16. Links: Frans Lussing, geboren 4 februari 1882 en overleden 12 december 1959 te Losser, was dirigent en mede-oprichter van de muziekvereniging "Excelsior", mede-oprichter van het Wit-Gele Kruis waarvan hij vijfentwintig jaar penningmeester was. Ook was hij vijftig jaar lid van het kerkkoor "St. Caecilia" waarvan hi] tevens gedurende een aantal jaren dirigent was, evenals van het Roorns-katholieke Knapenkoor.

Rechts: Hendrikus Bos, geboren te Tubbergen op 6 oktober 1881 en overleden te Losser op 7 februari 1960. Hij werd op 1 april 1904 benoemd tot ambtenaar ter secretarie te Losser waarna op 30 maart 1915 zijn benoerning volgde tot ambtenaar van de burgerlijke stand welke taak hij vervulde tot zijn pensionering op 16 oktober 1946. Hij was chef van de afdeling bevolking, burgerlijke stand en verkiezingen, De heer Bos was mede-oprichter van de roorns-katholieke Begrafenisvereniging waarvan hij vanaf de oprichting in 1923 tot zijn overlijden tevens secretarispenningmeester was.

?

17. Links: Bernard Ignatius Hemmelder, geboren 1 februari 1869 te Deventer en overleden 23 januari 1953 te Losser. Hij werd in 1893 benoemd als ambtenaar ter secretarie. Op 24 november 1906 volgde zijn benoeming tot gemeentesecretaris welke functie hij bekleedde tot 1 november 1936 op welke datum hij de dienst met pensioen verliet. Hij werd opgevolgd door G.J. Derksen. Rechts: Gerardus Johannes Derksen, geboren 24 december 1895 te Bemmel (Gld.) en overleden 21 februari 1956 te Losser, was van 1 juni 1916 tot 9 november 1936 ambtenaar ter secretarie. Op 10 november 1936 werd hij door de raad benoemd tot secretaris van de gemeente Losser. Voorts was hij voorzitter van het Wit-Gele Kruis en ere-voorzitter van de koninklijke duivenvereniging "De Snelvlucht".

18. Het bureau voor steunverlening (1936).

Van links naar rechts, voorste rij: Hermannus G. Morsink (geboren te Losser 5 februari 1888 en overleden te Enschede 24 mei 1953), Albert Mos (hoofd van het bureau; geboren 26 juni 1893 te Enschede, vertrok in maart 1947 naar A1me10 waar hij is overleden), wethouder Hassing (geboren 29 augustus 1892 en overleden 29 augustus 1963) en Johannes Hoebe (geboren 24 september 1883 te Hengelo, overleden 29 september 1950 te Enschede).

Achterste rij: Antonius W.G. Bakker (geboren 22 december 1914 te Rheine; overleden 23 september 1968 te Losser), Willem J. Kuipers (thans directeur van de Gerneentelijke Socia1e Dienst te Losser), Gerardus Lutke Schipholt (contro1eur; geniet thans van zijn pensioen) en Johannes F. Grijpma (vertrok 28 juli 1941 naar Enschede).

19. Professor ir. Berend Willern Berenschot, geboren te Winterswijk op 1 juli 1895 en overleden op 23 januari 1964. 1922: civiel ingenieur T.H. te Delft. 1930-1938: directeur van het raadgevend bureau Louwerse-Berenschot. 1938: oprichter van het raadgevend bureau Berenschot (adviseurs voor bedrijfsorganisaties) welk bureau kantoren heeft te Amsterdam, Brussel en White Plains, New York. 1945: oprichter van het Twents Instituut voor Bedrijfspsychologie, 1950: buitengewoon hoogleraar aan de T.H. te Delft welke functie hij in 1956 bij de omzetting in een gewoon professoraat overdroeg. Hij was oprichter en voorzitter van The International University Contact for Management Education (internationale organisatie van hoogleraren op het gebied van de bedrijfsorganisatie). Voorts was hij oprichter of bestuurslid van tal van organisaties.

20. In 1910 namen Herman J.B. Gelderrnan en diens echtgenote Augusta A. Gelderman, geboren Muller, wonende op 't Kalheupink te De Lutte, het initiatief tot stichting van het arboretum (een ten dienste van de wetenschap bedoelde proeftuin met houtgewassen). Dit arboretum bevat thans meer dan vijfentwintighonderd verschillende winterharde houtige gewassen, uit alle delen van de wereld, Op de foto van links naar rechts: Hendrik ten Cate, mevrouw Springer, mevrouw A. Gelderrnan-Muller, de heer Springer (onder wiens leiding de aanplant werd verricht), de heer H.J .H. Gelderman, mevrouw Ten Cate, een onbekende, architect Karel Muller en ten slotte nog een onbekende persoonlijkheid bij de gedenksteen ter herinnering aan het vele werk dat door de heer Springer is verricht.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek