Kent u ze nog... de Lossernaren

Kent u ze nog... de Lossernaren

Auteur
:   F.A. Hartendorp
Gemeente
:   Losser
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4308-0
Pagina's
:   128
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Lossernaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

21. Joan Gelderrnan, geboren 19 november 1918 te 01denzaa1, was fabrikant. Volgens opgave van het Roode Kruis is hii op 4 of 5 september 1944 overleden in het concentratiekamp te Vught,

22. Mozes Zilversmit, geboren op 27 april 1883, overleden te Losser op 15 december 1934 en zijn vrouw Hanchen Katz, geboren op 19 december 1876 en op 14 mei 1943 vergast in Sobibor (Polen). Het echtpaar dreef gedurende een groot aantal jaren een slagerij te Losser en kende slechts vrienden in deze gemeenschap. Op 9 juli 1943 volgde zoon Herman, eveneens gevangene te Sobibor, haar in de dood. Zijn vrouw, Grete Hirsch, stierf op vierentwintigjarige leeftijd te Auschwitz. De tweede zoon, Siegfried, overleed eveneens in de buurt van Auschwitz.

23. Rechts: Johannes Antonius Stegge, geboren op 29 augustus 1900, overleden op 17 januari 1945. Een noodlottig ongeval in de laatste oorlogsmaanden kostte hem en vijf van zijn kinderen het leven toen een brandend vliegtuig neerviel op zijn woning. Op een na de oorlog opgericht monument ter nagedachtenis van in de oorlog gevallen klootschieters staat zijn naam gebeiteld, Links: Frans B. Benneker, geboren op 1 mei 1915 te Epe in Westfalen (Duitsland), werd op 8 oktober 1944 op straat door Duitse militairen doodgeschoten, Ook zijn naam werd vereeuwigd op voonneld gedenkteken.

24. Boven, van links naar rechts: Berend Hendrik Huser, geboren te Dalen op 9 november 1862 en overleden te Nijmegen op 5 maart 1928, was van 18 augustus 1904 tot 12 oktober 1911 pastoor te Losser.

Petrus van Beurden, geboren te Beesd op 17 februari 1872 en overleden te Apeldoorn op 21 januari 1932, was van 13 oktober 1911 tot 2 mei 1917 pastoor te Losser. Sedert 1917 was hij deken van Deventer.

Cornelis van Amerongen, geboren te Houten op 7 augustus 1874 en overleden te Apeldoorn op 6 maart 1939, was van 2 mei 1917 tot 1937 pastoor te Losser, Na een emeritaat van bijna twee jaar werd hij te Losser begraven.

Onder: Gerardus Franciscus van Laak, geboren te Wehl op 7 juni 1875, overleden in het ziekenhuis te Enschede op 28 oktober 1930 en begraven te Overdinkel 31 oktober daaropvolgend. Van 16 okto ber 1910 tot zijn overlijden was hij pastoor van de door hem gestich te parochie van de H. Gerardus Majella te Overdinkel. Te zijner nagedachtenis werd de straatweg vanaf zijn parochiekerk naar Glane Pastoor van Laakstraat genoemd.

Franciscus Johannes Maria Banning, geboren op 4 mei 1894 en overleden op 25 juni 1950. Pastoor Banning was de opvolger van pastoor Van Laak in de parochie van de H. Gerardus Majella te Overdinkel.

Pastoor Henricus Jozephus Smit, geboren op 31 oktober 1873 te Losser en overleden te Lonneker op 22 januari 1929. Pastoor Smit was de zoon van de vroegere .Jogernenthouder" van Losser. Van 1921 tot 1929 was hij pastoor in de naburige plaats Lonneker, thans gemeente Enschede.

25. Links: Theodorus Martinus Bourgonje, geboren op 26 april 1891 te Apeldoorn, overleden te Losser op 6 november 1947. Na van 1914 tot 1916 agent van politie te Nijrnegen en van 1916 tot 1932 hoofdagent te Apeldoorn te zijn geweest werd de heer Bourgonje benoemd te Losser als chef-veldwachter. Hij was een plichtsgetrouw ambtenaar die tijdens de bezetting de vernedering moest verdragen bij de overgang naar het korps rijkspolitie in dezelfde rang te worden geplaatst als het onder hem staande personeel. Een daad welke hem in september 1946 teleurgesteld met pensioen deed gaan.

Rechts: Cornelis Sukkel, geboren op 10 mei 1883 te De Bilt en overleden te 01denzaal op 20 maart 1967, was van 1905 tot op hoge leeftijd jachtopziener te De Lutte bij de familie Gelderman en tevens beheerder van het arboretum te De Lutte. Tijdens de jaren 1940/45 was hij een bekend verzetsstrijder,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek