Kent u ze nog... de Maassluizers

Kent u ze nog... de Maassluizers

Auteur
:   T. Mastenbroek
Gemeente
:   Maassluis
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2541-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Maassluizers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

1880-1940: kent u ze nog, de Maassluizers uit die periode? Voor de beginjaren van dat tijdperk weI wat veel gevraagd misschien, want de mensen die zich Maassluizers uit 1880 en kort daarna kunnen herinneren, zouden nu zo ongeveer honderd moeten zijn, en die lopen er nu eenmaal niet z6veel rond. Ais het dus om een wat ruimere herkenning gaat, zal het accent toch weI vallen op het begin van deze eeuw. Wat er toen gebeurde, en wie er toen in de straten van Maassluis elkaar alzo tegenkwamen, ligt beter in de herinnering.

Voor boekjes als deze is er meestal een ruime materiaalkeuze. Aan de ene kant is dat prettig, aan de andere kant moeilijk. Want je moet dan onvermijdelijk een keus maken en het nare daarvan is dat je het nooit iedereen naar de zin maakt. De een vindt het beslist nodig, dat dit er in komt, en volgens de ander had dat nu net niet mogen ontbreken. Het blijft dus een keuze uit het vele en dat houdt gezien de toegelaten omvang van het boekje, automatisch een beperking van het aantal foto's in. Een beperkte keus dus, maar daar staat weer tegenover dat bij groepsfoto's een heleboel Maassluizers tegelijk voor het voetlicht gehaald worden. U zult af en toe op foto's, die bij verschillende gelegenheden gemaakt zijn, wel eens dezelfde mensen aantreffen, maar in een betrekkelijk kleine gemeenschap als Maassluis in die jaren was, is dat onvermijdelijk. Bepaalde figuren kom je nu eenmaal herhaaldelijk - zij het in verschillende functies - tegen.

In sommige gevallen was het niet mogelijk alle namen te achterhalen. Als dat weI het geval was, zou het boekje een beetje gaan lijken op een gei1lustreerd adresboek. Als de lezers/kijkers in het oog lopende manco's constateren, wat namen betreft, maar ook van ontbrekende terreinen van de Maassluise samenleving, dan zal bericht hierover op prijs gesteld worden. Misschien komt er nog wel eens gelegenheid voor aanvulling.

De nieuwe Maassluizers zullen misschien niet direct zoveel herkenningspunten vinden, maar ze kunnen dan toch in ieder geval een algemene indruk krijgen van de activiteiten op velerlei terrein. Bij de oudere Maassluizers zal daarentegen het accent meer vallen op herkenning van persoonlijke relaties. Aan beide so orten Maassluizers, maar ook niet te verge ten aan de voormalige Maassluizers, die wegens emigratie of anderszins hun woonplaats verlieten worden met dit boekje enkele uren van aangename verpozing toegewenst.

En dan mag bij deze inleiding een dankwoord niet ontbreken. De raad van beheer van het Gemeentemuseum was zo vriendelijk mij de vrije hand te laten bij het gebruik van foto's uit de museumverzameling, die voor opname in dit boekje in aanmerking kwamen. Voorts zijn er talloze Maassluizers en oud-Maassluizers, die foto's ter beschikking hebben gesteld, en niet te vergeten vele hoogbejaarden, die met hun dikwijls nog perfecte herinnering gezorgd hebben, dat de foto's konden worden voorzien van een groot aantal namen van de geportretteerden. Heel hartelijk dank aan allen, die op de een of andere wijze behulpzaam zijn geweest bij de totstandkoming van dit boekje!

1. De 1awntennisclub "Be Quick" vierde in 1970 haar vijfenzeventigjarig bestaan en was dus opgerieht in 1895. Hier een foto uit het oprichtingsjaar, genomen in het toenmalige Van der Le1ypark in de Lange Boonestraat, waar nu nog het kantoor van de Verenigde Touwfabrieken staat en waar tot voor een paar jaar de Dr. A. Kuypersehoo1 stond.

En dit zijn de leden van het eerste uur. Op de bovenste rij, van links naar reehts: J. Gribling, A. van Rees, R. van der Doll, B. Aeekerlin, M. van Rees, Chr. van Leeuwen en J. Biemond, wiens vader we bij foto 3 zullen tegenkomen. Zittend: D. van der Doll, W. van Leeuwen, P.J. Aeekerlin (van de wijnfirma Stem) en Bets Lotsy.

2. Ongeveer tien jaar later: nog een foto van leden van de vereniging "Be Quick" in wel wat ander tenniskostuum dan tegenwoordig gebruikelijk is. De voor de foto uitgezoehte plek heeft zo te zien weinig met een tennisveld te maken, maar dat zal dan wel buiten het gezichtsveld van de foto liggen. We zien dan vooraan de dames Cor Doelman en Riena van der Doll (jarenlang onderwijzeres aan de openbare school), reehts Maartje Doelman en links Fenna Stuivinga. De twee heren zijn: links Arie Doelman (later arts geworden) en rechts Jan van den Brandeler, zoon van de toenmalige burgemeester van Maassluis.

3. September 1901: de tweede klas van de school van de heer Biemond. Als er van de afgebeelde personen nog mensen in leven zijn, dan moeten ze wel heel oud zijn. De school van de heer Biemond was een deftige school; er waren ook leerlingen "in de kost" bij deze op onderwijsgebied bekende persoonlijkheid, hier afgebeeld op zeventigjarige leeftijd; hij overleed in 1907. Hij staat geheel rechts en links van hem een onderwijzer, de heer Bakker. De namen zijn moeilijk allemaal te achterhalen, bovendien zal er gezien zijn "kostschool"-activiteiten ook wel een aantal niet-Maassluizers bij zijn, Bekende Maassluise families, zoals Doelman, Poortman, Dirkzwager, Haasnoot en zo meer zullen wel vertegenwoordigd zijn geweest. Een van de leerlingen is in ieder geval bekend. De vijfde van links op de voorste rij is Japie van Gelderen, wiens vader een goud- en zilverwinkel had op de Zuidvliet, later Dr. Kuyperkade.

4. 1903: de gereformeerde meisjesvereniging .Draagt elkanders lasten en vervult alzoo de wet van Christus" jubileert, en gelukkig is er een foto van. Gelukkig ook dat mevrouw Warnaar-Schellenboom, achtentachtig jaar oud en wonend in de Schutsluis, een van de zeer weinigen die van de groep nog is leven is, over een zodanig goed geheugen beschikt dat zij een groot aantal namen kon opnoemen. Hier zijn ze van links naar rechts op de bovenste rij: 2. De Boom, 4. Rien Smit, 5. Boon, 6. P. v.d. Berg en 8. Cor Smoor (later gehuwd met De Boer). Tweede rij: 2. Jonkman, 4. Sientje Reedijk (later gehuwd met v.d. Rout) 5. Van Witzenburg (later gehuwd met v.d. Rout), 6. L. Smoor (later gehuwd met Boon), 8. Sjaan Voois, 9. v.d. Hoeven (later gehuwd met Kloppenburg), 9. Ko Pols en 11. Anna Binnendijk. Derde rij: 1. Speijer, 2. Schouten, 5. Faas, 7. Lena Prins, 8. Schellenboom (later gehuwd met Warnaar) en 9. Smit. Voorste rij: 1. E. Binnendijk, 2. J. de Kromme, 3. Bulsen, 4. N. v.d. Burg, 5. N. v.d. Berg, 6. Haasje v.d. Burg, 7. Sluimer en 8. Brouwer.

5. Dit was een 1astige foto, want ondanks aIle navraag - en dan sla je natuurlijk mensen die het weten waarschijnlijk over - is er maar een naam uitgekomen: het meisje geheel links is een dochter van dominee Koster, die van 1897 tot 1918 predikant was in de gereformeerde kerk van Maassluis. Als er 1ezers zijn die meer namen kennen, dan houden wij ons graag aanbevo1en!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek