Kent u ze nog... de Maassluizers

Kent u ze nog... de Maassluizers

Auteur
:   T. Mastenbroek
Gemeente
:   Maassluis
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2541-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Maassluizers'

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

46. Op 16 oktober 1929 vier de de heer S. Blom, hoofd van de openbare school aan de Zuidvliet, zijn veertigjarig onderwijsjubileurn. Het huldigingscomite ging natuurlijk met de jubilaris op de foto, en dan ontmoet je weer mensen, die je bij een andere ge1egenheid ook al eens zag. Maar daar is nu eenmaal niets aan te doen. Er zijn ook altijd wel weer een paar nieuwe gezichten bij. In het midden vooraan de heer Blom met dochter en zoon, helemaallinks op de eerste rij wethouder Van der Spek, rechts burgemeester Dommisse, wethouder Richter Uitdenbogaardt en gemeentesecretaris Nieuwenhuisen. En verder een aantal namen: van links naar rechts Maronier, De Haas, Van Ettinger, Poot, mejuffrouw Maarleveld, Van Oosterom, Oorebeek, Dijkstra, Van Dijk, Osephius, C.W. Smith en helemaal rechts A. Kuyper Boone.

47. Het damescomite dat zich omstreeks 1920 zeer beijverde voor het welslagen van de poppententoonstelling in "Sursum Corda". Van links naar rechts de dames Th. de Bruin-van Beek, Van Reeven, K. Spijker-van der Heul, Sonneveld, Van Luipen, Bijl, Van Reenen, J. Spijker-van der Heul en Fiege (van de modevakschool). Zittend de dames Janzen, Van der Spek, GhislainKapteyn, Van der Grient, Dommisse en onbekend. Voor zover bekend zijn op het ogenblik (1974) alleen de twee dames Spijker-van der Heul nog in leven.

48. Vele prominente figuren op het gebied van de maatschappelijke gezondheidszorg te Maassluis waren aanwezig bij een jubileumviering van "Gereformeerde Ziekenzorg", met klaarblijkelijke belangstelling van gemeentebestuur, huisartsen en het "Groene Kruis". Van links naar rechts, op de bovenste rij: J. Verzijden, dokter Melchior (de enige van het gezelschap die op het ogenblik nog in leven is), J.e. Hoogerwerf en C. van Dijk. Tweede rij: in de schaduw J. van Dijk, J. van der Spek, A.M. Nieuwenhuisen, N. van Gelderen, dominee Vonk, J. Schellenboom, dominee G.W. Akkerhuis, J. Hofland, H.J. van Rossen, zuster Kros (Groene Kruis), dokter W. Thiebout, M. Poot, J. Tuitel, D. Lub, Brouwer, Van den Bosch en H.J. de Bruyn. Zittend: mejuffrouw D. van Vuuren, zuster Willems (later mevrouw Van Vuuren), P.C. Molenaar, W.P. van der Lee, J. van Velden en zuster Smidt.

49. Een aigemeen geaeht en geliefd huisarts neemt afseheid: dokter Thiebout, jarenlang vertrouwensman van ontelbaar veJe Maassluizers. De afseheidsreeeptie werd bijzonder druk bezoeht. Hier poseert de familie met Ieden van het huldigingscornite, Zittend: onbekend, drie doehters van dr. Thiebout, dokter en mevrouw Thiebout en een onbekende dame. Staande van links naar reehts: 2. dokter W.H.A. de Wilde (de opvolger van dokter Thiebout), 6. mejuffrouw Van der Doll, 8. zuster Smidt, 9. de heer Van Luipen, 10. de heer BJorn, 11. zuster Cysouw en geheel reehts de heer G. Warnaar.

50. Dominee Van Garderen met zijn gezin en be1angstellenden bij de viering van zijn zi1veren ambtsjubi1eum in 1936. Voorste rii: twee zoons, mevrouw en dominee Van Garderen, dan twee dochters en v1ak achter moeder en vader nog twee dochters. Verder de collega's Bosman en Kloots met hun echtgenoten, de heer Kardo1 van het waterleidingbedrijf, De Kort, en gehee1 rechts Van Wouw.

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek