Kent u ze nog... de Maassluizers

Kent u ze nog... de Maassluizers

Auteur
:   T. Mastenbroek
Gemeente
:   Maassluis
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2541-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Maassluizers'

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

56. Schipper Van Baalen, die met zijn beurtschip "J ansje" de regelmatige beurtdienst op Rotterdam onderhield. In Maassluis kende iedereen zijn karakteristieke kop. Zijn schuit had een vaste ligplaats aan de Blaak in Rotterdam, waar toen een zaak van Kodak Foto gevestigd was, en in de etalage daarvan prijkte lang voor de oorlog een grote foto van Van Baalen die allerwege de aandacht trok.

57. Een bekende en veelzijdige figuur in het openbare en kerkelijke leven van Maassluis in de eerste tientallen jaren van deze eeuw, de heer J.J. van der Lely die voor zijn talrijke vrienden en kennissen gewoon "Jan Lely" heette. Van beroep timmerman, had hij daarnaast een groot aantal functies: hij was klokkenist en voorlezer in de Grote Kerk, en in de Kleine Kerk op de Hoogstraat in de weekdiensten; hij was voorzitter van de jongelingsvereniging en van de knapenvereniging en wijdde zijn krachten ook aan de zondagsschool. Hij was bedienaar van begrafenissen en bestuurslid van een aantal verenigingen, al met al een figuur, die men op velerlei manieren elke keer weer in Maassluis tegenkwam. Zijn functie van voorlezer in de Grote Kerk, in welke hoedanigheid men hem hier afgebeeld ziet, vervulde hij tot circa 1935.

58. Maass1uis had in de tijd toen de stalhouderij nog in ere was een paar bekende koetsiers, die bii geen trouw- of andere officiele gelegenheid ontbraken. Op de bok van het voorste rijtuig is Piet Libregts met burgemeester en mevrouw Dommisse op weg naar de hu1diging bij diens am btsjubileum in 1930. Op de bok van het tweede rijtuig zit koetsier Willem Zwaard, ook algemeen bekend als de koetsier van de trouwkoetsjes, en bij het tweede rijtuig staat de heer C. van Roon, geboren in 1858, hier op de foto dus tweeenzeventig jaar, en hij zou nog heel wat ouder worden, maar dat wist hij toen natuurlijk nog niet: hij over1eed namelijk in 1958, kort na zijn honderdste verjaardag.

:;c:;:;.-~~~-~

59. De man, die hier met dobbelstenen staat te manipuleren, is niet "in functie". Ret is een van de vroegere "gildebroeders", de heer Van Zanten naar verzekerd werd, die nog even demonstreert, hoe het toewijzen van werk onder de gildebroeders in zijn werk ging, Ret gebeurde allemaal in het Zakkendragershuisje, nu VVV-kantoor. Als er schepen gelost moesten worden, dan luidde de bel, en het ging er dan alles heel reglementair en formeel toe. Er werd met dobbelstenen gegooid smakken noemde men dat - in de trechter en deze vielen dan op de opgevulde bol van een hoed en zo in de bak. Dan werden de gegooide ogen genoteerd en vond volgens een vastgestelde regeling de toewijzing van het werk plaats. Ret Zakkendragersgilde bestond al in 1765, zoals de steen in de gevel van het pand Zuiddijk 11 leert.

60. Een kijkje in de Hoekerstraat, die nu helemaa1 niet meer bestaat, waar bakker De Boode zijn bakkerij met winkel had. Hij was een man van een respectable omvang, zoals hij hier poseert in "zijn straat" met op de foto links van hem een van zijn zoons. Aan de andere kant wordt hij geflankeerd door de man, wiens dagelijkse komst in een tijd zonder radio en te1evisie 's avonds door ve1en met belangstelling werd tegemoetgezien, want hij was ve1e jaren achtereen de bezorger van het Rotterdamsch Nieuwsb1ad. Het was de heer H. Bergwerff, wonende op de Zuidv1iet N.Z. nr. 1 - tegenwoordig is dat de Dr. Kuyperkade - en wiens beroep in het adresboek van Maassluis van 1915 wordt verme1d als "colporteur".

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek