Kent u ze nog... de Maassluizers

Kent u ze nog... de Maassluizers

Auteur
:   T. Mastenbroek
Gemeente
:   Maassluis
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2541-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Maassluizers'

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

61. De gezusters Ant en J aan van der End maakten er hun beroep van als "schillevrouwtjes" de Maassluise ingezetenen in staat te stellen zich te ontdoen van aardappelschillen, groenteafval en broodkorsten - al zullen die laatste er wel niet zo veelvuldig in gezeten hebben als thans weer het geval is - en ze bekleedden op die manier een servicefunctie, die toch maar niet gemist kan worden. AIleen: loopwerk is er tegenwoordig niet meer bij. De ophalers zijn nu of gemotoriseerd of ze werken met ten - echte - paardekracht. Tot in het begin van de tweede wereldoorlog oefenden de dames hun functie uit, Toen werd de afval snel schaarser.

62. Bepaalde typen ontbraken in het straatbeeld van Maassluis in het begin van deze eeuw bepaald niet. Figuren, die iedereen in het oude Maassluis kende, die door de straatjongens niet altijd met rust gelaten werden, maar die men in het algemeen toch een goed hart toedroeg. Sommigen voorzagen in hun levensonderhoud door te bedelen, en dat ging dan niet op een zo onsympathieke manier van bijvoorbeeld op een hoek van de straat te gaan staan met een centenbakje, 0 nee, het ging meer georganiseerd. Mejuffrouw van der Lee (links) die iedereen beter kende onder haar bijnaarn "Jans Muis", werkte elke week trouw haar lijst van klan ten af, waar ze een paar centen mocht komen halen. Een klein mensje met een misvormd lichaam van nog geen meter hoog, voor wie naar verluidt de Universiteit van Leiden na haar overlijden belangstelling had.

Een andere welbekende figuur was "Janus Radijs", wiens werkelijke naam Adrianus Noordervliet was, die voor een paar centen uit "porren" ging, dat wil zeggen dat hij mensen, die in verband met hun werkzaamheden zeer vroeg in de morgen op moesten, op een afgesproken tijdstip uit bed ging "porren".

63. 1922 was het jaar van de invoering van het vrouwenkiesrecht. En ze maakten er gebruik van ook, de Maassluise dames! Op de trap, met het witte mutsje op, de weduwe Cornelia van der Gaag, met haar negentig jaar weI de oudste vrouwelijke stemgerechtigde, onder begeleiding van mevrouw Van Assendelft, en achter hen de eveneens hoogbejaarde weduwe Vroombout, in gezelschap van mevrouw Van der Spek.

64. De wijnhandel van de firma Steur, in het begin van deze eeuw gevestigd in het Schoolslop bij de Kleine Kerk, had een belangrijk aandeel in de export van onder andere port naar het toenmalige Nederlandsch-Indie. Ret ging er allemaal nog een beetje primitiever aan toe dan tegenwoordig het geval is. Er kwam nog veel "handwerk" aan te pas, zoals hier, waar onder het toeziend oog van pakhuisbaas Droppert flessen worden gespoeld door de oudgediende en wijnproever - Van der End, geassisteerd door links Van Straten en rechts Baksteen.

65. Cirea 1924: er zal bij seheepswerf De Haas in de Olivierstraat aehter de Grote Kerk weI iets aan de hand geweest zijn, een jubi1eum of iets van dien aard, dat een zo grote groep van het personeel met de direetie aangetreden staat. Te beginnen met de eerste volle rij van boven, van links naar reehts: 1. M. Visser, 3. L.Th. Paalvast, 7. Mooiman en 9. Bravenboer. De voorste rij: kantoorbediende A. Ouwenbroek, H. de Ligt, C. Bogaart, G. Admiraal, J. de Haas, direeteur H. de Haas, J. Tuit, G. Slotboom, H. de Haas en H. de Haas. De foto is genomen met als aehtergrond een logger op de helling.

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek