Kent u ze nog... de Maassluizers

Kent u ze nog... de Maassluizers

Auteur
:   T. Mastenbroek
Gemeente
:   Maassluis
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2541-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Maassluizers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

6. De historische optocht ter gelegenheid van de inhuldiging van koninigin Wilhelmina in 1898. Een aantal gesjerpte heren, een deftige groep zo te zien; de notabele families van Maassluis zullen hun aandeel wel geleverd hebben in de optocht. Zander ze allemaal precies te kunnen aanwijzen - en wie zou dat kunnen; het is vijfenzeventig jaar geleden! - mag wel aangenomen worden dat bij deze groep van deftige heren er zeker mensen zijn geweest die naar namen Doelman, Dirkzwager, Poortman, Van der Endt, Klinge en Kapteijn zullen geluisterd hebben.

7. Hoofdfiguren uit de historische optocht bij de herdenking van de honderdjarige onafhankelijkheid in 1913: de heer M.e. Schippers als de prins van Oranje, en links en rechts van hem de heren C.J. Vrij en J.P.F. Frison als leden van het "driemanschap Van Hogendorp, Van der Duyn van Maasdam en Van Limburg Stirum". De naam van de man die rechts staat was niet te achterhalen. Hoofdrollen in historische optochten waren altijd zeer in trek; als er verschillende liefhebbers voor een rol waren, werden er soms hoge prijzen betaald, zeer ten bate van de kas van het feestcornite.

8. De .Jiogere" functies in de historische optochten mogen dan al de belangstelling hebben gehad van de meer notabele ingezetenen, voor de gewone rollen waren er meestal ook meer reflectanten dan kostuums. Onder de uniformen van de hier afgebeelde schutters uit de optocht van 1913 gingen schuil, van links naar rechts: A. Hofman, Johan Jonkman, Jaap van der Hoeven (weer zo'n bijnaarn: "sterke Jaap"), Henk van der Stelt en Kees Vreugdenhil.

9. In "MaassIuis in oude ansiehten" hebt u enkeIe foto's uit dit boekje ook ai kunnen zien, maar sommige zijn voor het leven in Maassluis zo kenmerkend, dat ze hier ook weI een plaatsje mogen vinden. In de beginjaren van deze eeuw droegen de wezen uit het Hervormd Weeshuis nog een nauwkeurig voorgesehreven "uniform". HeIemaai onnodig, zouden we tegenwoordig zeggen, maar dit soort dingen moet nu eenmaai besehouwd worden in het lieht van de tijd waarin het gebeurde, en zo was het "wezenuniform" in die tijd een situatie, die gewoon vanzeif sprak. In de ene plaats was het wat de uitmonstering betreft nog wat erger dan in de andere; in Amsterdam was bijvoorbeeld de meisjeskleding half rood half zwart.

Hier ziet u de weeshuisbevolking omstreeks 1910. Eerst de meisjes, van links naar reehts: Jaantje van Bremen, Neeltje Drinkwaard, Cor de Pagter, Marie de Pagter en helemaal reehts Barbara Drinkwaard. Dan de mannelijke wezen: Dirk van Mourik, P.J. de Pagter, Jan Drinkwaard, staande voor hem H. de Pagter, Jan van Bremen, staande voor hem Willem van Bremen en Cornelis Drinkwaard. De "vader" en de "moeder" waren de heer en mevrouw Bakhuizen-van Poeigeest.

10. Zoals in ve1e andere plaatsen bestond in Maassluis ook tot in het begin van deze eeuw de "schutterij", oorspronkelijk bedoe1d als korps dat moest helpen de orde te handhaven. Later deed het alleen nog dienst bij branden om voor de afzetting te zorgen en dergelijke karweitjes meer. Maar hier zijn ze dan nog omstreeks 1900 in de glorietijd en prachtig geiiniformeerd. Het zijn van links naar rechts commandant A. Oranje, A. van der Caay, onbekend, Pieter Schaap, Booster, P. van Rijn, H. van Buuren, Verschoor, P. Zevenhuizen en F. Hennevanger, vanwege zijn dagelijkse bezigheden ook aangeduid als "Freekie de wasbaas."

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek