Kent u ze nog... de Maassluizers

Kent u ze nog... de Maassluizers

Auteur
:   T. Mastenbroek
Gemeente
:   Maassluis
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2541-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Maassluizers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

11. De politie in 1900 en in 1930.

Boven: 1900, van links naar reehts: J.M. Pieters, A. Zwingelaar, Johs. Waas, eommissaris J.D. Bloemen, K. van Leeuwen, J. Terheyde en P. van Waard. Zes agenten op een bevolking van 7857 personen.

Onder: 1930, zittend de staf van het korps: in het midden P. van Waard (de enige die er in 1900 ook al was), links van hem E. Slootheer en rechts T. Slootheer. Staande: M. Koole, A. Kuntkes, J. Heijmans, S. Kuipers, G. van Kommer en G. Sintmaartensdijk. Commissaris van politie was toen H.W. Alberti, die hier niet bij staat, maar u vindt hem weI op een andere foto. Negen agenten op een bevolking van 9567 personen.

12. In 1880, dus in feite het eerste jaar van de periode die dit boekje beslaat, werd te Maassluis de schietvereniging "Prins Hendrik" opgericht. Die was natuurlijk niet vernoemd naar prins Hendrik, met wie koningin Wilhelmina getrouwd is, maar naar een zoon van de toen nog regerende koning Willem III. Hier zien we leden en feestvierders bij het veertigjarig bestaan in 1920. Zomaar een aantal namen, van links naar rechts: Emmerzaal, Van der Hout, Warnaar, Boudewijn, P. Janzen, P. Spijker, A. Oorebeek, Chardon, H. van Rossen, Leis, Van Luipen, Van der Spek, burgemeester Dommisse, C. van Maris, J. Dammer en commissaris van politie Bloemen.

13. Luchtwachtpost Maass1uis 1939, officiee1 geheten: Vrijwillig Landstormkorps Luchtwachtdienst. De tweede were1doorlog begon zijn schaduwen vooruit te werpen, en allerwege kwamen de 1uchtwachtposten in actie. In Maass1uis hadden ze hun uitkijkpost voor het signa1eren van naderende vliegtuigen in het daktorentje van het gebouw van L. Smit & Co. op de Govert van Wijnkade, Ret korps was volle dig op militaire 1eest geschoeid met uniform, oorlogszakboekie en meta1en herkenningsplaatje. Van links naar rechts, staande: commandant R. van Rossen, S. van Heijst, C. van Dijk, Van Ba1en, P. Boogert, Van Dijk, J. van Ge1deren, Dubbe1d, Van Ba1en, A. van der Sjouw, E.M. Boudewijn, J. Va1kenburg, M. Poortman, v.d. Burg en ondercommandant C. Kloppenburg. Zittend: J. van Dijk, C.J. de Knegt, De Niet en P. Mastenbroek. Ret uitbreken van de oorlog maakte een einde aan de activiteiten van het korps en op 30 mei 1940 ging het met groot ver1of.

14. Als je zo de postbestellers van omstreeks 1900 en 1935 eens aanziet, dan is dat toch wel een heel verschil met nu. Boven: een vijftal rustige, bezadigde, gemoedelijk aandoende, in hoofdzaak oudere heren in 1900: Van Heusden, Bakker, Prins, Marcus en Vermeulen. En alles gebeurde natuurlijk te voet. Dan komt de versnelde service: de fiets - een gewone trapfiets natuurlijk komt in gebruik. In 1935 was men toe aan de aankoop van nieuwe fietsen en de keus viel op het merk van de toen we1bekende Maassluise rijwie1fabriek van de heer De Haas op de Zuiddijk. Onder treedt het van nieuwe fietsen voorziene korps aan v66r de zaak van de nieuwe leverancier. Van links naar rechts: N. Vermeer, J. Mooldijk, G. Parre, P. Advokaat, P. van Zanten en P. van Roon. De levering vond plaats tegen een schappelijke prijs: f 36,65 per stuk, compleet met alles eraan, en met een jaar garantie!

15. Ais er iemand is die in "Kent u ze nog ... de Maassluizers" niet mag ontbreken dan is het zeker de heer Dammer, jarenlang gemeentebode van Maassluis. Een veelzijdig man: hij was ook kapper en had een zaak in onder andere schrijfbehoeften. Maar daarnaast kwam je hem bij wijze van spreken elk ogenblik in een van zijn bestuurs- of andere functies weI tegen in Maassluis. Zo was hij bestuurslid van het Oranjecomite, en de den hij en zijn vrouw ook graag mee aan historische optochten. Kortom, een zeer bekende figuur in zijn dagen in Maassluis, hier afgebeeld met zijn vrouw ter gelegenheid van hun zilveren huwelijksfeest.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek