Kent u ze nog... de Maassluizers

Kent u ze nog... de Maassluizers

Auteur
:   T. Mastenbroek
Gemeente
:   Maassluis
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2541-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Maassluizers'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

36. Februari 1907: met een schok nam de were1d kennis van de verschrikkelijke scheepsramp met de "Berlin" bij Hoek van Holland. Bij de redding van passagiers, met 1evensgevaar uitgevoerd, spee1den de hier afgebee1den, met nog ve1e anderen, hun menslievende rol. Het is de bemanning van de blazer "Van der Tak": van links naar rechts Leendert Sparling, G. Moerkerk, Comelis Sparling en schipper Martijn Sperling.

37. Het "Steuneomite 1914-1918", in de eerste wereldoorlog in het leven geroepen om diegenen te helpen, die door de oorlogsomstandigheden in moeilijkheden kwamen, was een zeer nuttige instelling. De heren, die er dee] van uitmaakten, zijn hier afgebeeld. Van links naar reehts: M. Katan, H.C. Vester, C.A. Wimmers, N.M. Dirkzwager, D. Slot, J.D. den Hengst, N. van Gelderen en N. de Kort. Ter geruststelling: de eonsumpties werden genuttigd buiten bezwaar van de kas van het Steuncomite. Een van de heren was namelijk jarig, en liet zijn medeleden in de societeit van de Rotterdamse Diergaarde in de feestvreugde delen.

38. 1929: een ernstige brand in de gebouwen van de Verenigde Touwfabrieken aan de Lange Boonestraat. Ret zag er bijzonder gevaarlijk uit, er was belangrijke schade en de brandweer had handen vol werk. De opperbrandmeester, de adjunct-opperbrandmeester en andere autoriteiten bekijken de situatie vanaf het dak van een van de Ioodsen: van links naar reehts de burgemeester, C. van Maris, Boezeman (met band om de hoed), direeteur Osephius van gemeentewerken en C. Kloppenburg.

Onder: uit deze foto blijkt weI dat het een ernstig geval was: de eommissaris van de koningin jonkheer Van Karnebeek, kwam zieh de volgende dag in hoogsteigen persoon op de hoogte stellen. Afseheid nemend van burgemeester Dommisse zien we de heer Van Karnebeek en geheel reehts de heer Van Deventer, toen direeteur van de Touwfabrieken. De overige personen vinden we weI op andere foto's terug.

39. Die goeie ouwe bewaarsehool van juffrouw De Graaf in de Damstraat, die er nog altijd staat, zij het met een andere bestemming, en waar honderden en nog eens honderden jeugdige Maassluizers voor het eerst kennismaakten met een ander gezag dan het ouderlijke. De lei verrneldt:

"Christelijke Bewaarsehool No.1". Het zal in het begin van deze eeuw geweest zijn en een aantal namen is moeilijk meer te aehterhalen. Enkele wel, Juffrouw De Graaf steekt met hoofd en schouders boven haar pupillen uit. Tweede rij, derde van links is J. van Heijst, naast hem Piet Veenman, en naast deze een van de jongeheren Stigter. De jongeman geheel reehts is G. Borstlap, later ambtenaar ter secretarie.

40. C. Lievense, de hoofdonderwijzer van de "School met den Bijbel" aan de Noordvliet, met klasseonderwijzer A. de Waard, die van wege zijn donker uiterlijk de bijnaam had van een to en veel verkochte droplekkernij genaamd negerbal. Het zijn niet allemaal kinderen uit dezelfde klas, want met het oog op de kosten van de foto's werden kinderen uit een gezin bij elkaar gevoegd. Enkele namen: links boven te beginnen - er zitten in de opsomming dus weI hiaten - L. 't Hart, Haak, Dubbeld, Tijmons, Joh. van den Berg, Van Luipen, Van der Hoeven, Van Rijn, Stigter, Rinus Nobel, Dubbeld, Maartje 't Hart, Tona Tijmons en weer een Dubbeld (zittend v66r de heer Lievense); op de voorste rij links Aad van Rijn en rech ts Martien van den Berg.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek