Kent u ze nog... de Medemblikkers

Kent u ze nog... de Medemblikkers

Auteur
:   W. Kramer
Gemeente
:   Medemblik
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4315-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Medemblikkers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

6. De aardappelmarkt II. Die markt is in de loop der jaren uitgegroeid tot een enorm bedrijf. Vooral toen er een ruimer aanvoer laadplaats gecreeerd werd, vlak langs de spoorlijn; het bekende terrein naast het rooms-katholieke kerkhof. Nog weer later -onze foto dateert van ongeveer 1920- zette de vereniging daar een modern veilinggebouw neer. Over het water, zodat de tuinder er met z'n volgeladen schuit doorheen kon varen. Aan de ene kant was daar dan de veilingmeester naast de grate veilingklok. Aan de overzijde zaten de H.H. kooplieden, die de produkten in de schuit konden bekijken en door een druk op de knop hun bod konden doen. Hier is dan die veilingmeester van toen, de bekende heer Klaas Rustenburg, staande naast de klok. Naast hem de heer Koolhaas, een der bestuursleden uit Twisk. En rechts de voorzitter van de vereniging, de heer M. (in de wandeling "lange Minne") de Vries. Geheel rechts in het kantoortje de boekhouder, deurwaarder Teunis. De heer Rustenburg was indertijd een bekende figuur. Hij woonde in een cafe op de Nieuwstraat, het tegenwoordige cafe "De Roemer". Bovendien was de heer Rustenburg ook bekend om z'n kwaliteiten als afslager op verkopingen. Met z'n metaalheldere stem kon hij een volle zaal gemakkelijk aan.

7. De aardappelmarkt III. En hier kijken we dan naar de andere kant, naar de tribune van de kooplieden, waar we nog weer verschiIlende oude bekenden van toen ontmoeten. U weet het, ongeveer 1920. Van links naar rechts op de voorste rij: Jan van der Lee, Joh. J. (Hannie) Roos, Klaas Molenaar en diens zoon August. Tweede rij: Paaij (Wervershoof), Piet Manshanden (,,Piet de Jood"! ), Neefjes (Wervershoof?), Piet Meurs (Opperdoes), Dirk Bijleveld, en Arie Rustenburg (Opperdoes). Derde rij: Nou, hier ziet u iets zeldzaams, drie generaties van eenzelfde koopmansfamilie en alle drie in de(zelfde) handel. Nu te beginnen van reehts ziet u aIlereerst de toen al hoogbejaarde heer Thijs Hoff, daarnaast zijn zoon Jan Hoff en de jongen geheel links is diens oudste zoon, eveneens Jan. De meneer naast hem is een Opperdoezer: Dirk Rustenburg. Geheel aehteraan, over de balustrade hangend, is waarsehijnlijk een zekere Klopper uit Opperdoes. Het meisje is de telefoniste, Nellie Rustenburg, een doehter van de veilingmeester.

8. De aardappelmarkt IV. In de loop der jaren kreeg die oorspronkelijke groentemarkt al meer het predicaat "aardappelenmarkt" opgedrukt. Zie maar het onderschrift op de ansicht hiernaast. Zij kan u enig beeld geven van de enorme drukte die de eerste decennia van deze eeuw de tailoze aanvoerders met zich brachten. U ziet het, de aanvoer -vanuit de wijde omtrek- (aileen Opperdoes had zelf een markt) yond nagenoeg uitsluitend over het water plaats. Iedere bouwer had wel een schuit, waarmee hij via een of andere vaarweg, bijvoorbeeld een sloot, z'n akkers (de bouw) kon bereiken. En dan, als na hard werken voldoende aardappelen gerooid waren, de schuit voiladen en naar de markt, naar Medemblik. En dat betekende soms wel een uur of langer varen! Als men geluk had, een goed zeilwindje mee, dan kon men zeilen. En zo niet, dan zat er niets anders op dan met de vaarboom de schuit voort te bomen. Zo'n vaarboom noemde men hier een kloet. En 't hele moeizame vervoer, denk er niet te licht over, heette dan ,,kIoeten". En hier ziet u ze dan liggen, bij het nieuwe marktterrein, de talloze "bouwerschuiten". Meestal van 't zelfde type, de masten gestreken. Er is haast geen stukje water meer bij. De aanvoerders zitten gemakkelijk op de kant wat uit te rusten, of stellen zich even voor de fotograaf op. De man midden vooraan he eft z'n strohoed afgenomen. Had hij het te warm ยท't zou geen wonder zijn- of is hij bang dat z'n gelaat er niet goed op zou komen? Nou ja, herkent u hem? Of iemand anders van de ansichtkaart? Ik niet! 'k Liet deze foto opnemen om u een beeld te geven van de enorme bedrijvigheid, die aanvoer, verhandelen en overladen van al die aardappelen; de ronden, de muizen, de blauwen en eigenheimers en hoe ze meer mogen heten, met zich bracht. Wat zal er in de hoofden van al die aanvoerders zijn omgegaan? Vast wel de vraag "Wat zal de markt doen vandaag? " Want daar moe ten ze het van hebben. En dan te bedenken dat dit veilingwezen, dat na 1945 enorm was uitgegroeid, sedert enkele maanden is opgeheven!

9. Visserij 1. Ook nu zou je, al dwalend langs de havenkant, nog zoiets kunnen zien. Schepen, de zeilen gehesen, loom rustend aan de kade. Luierende wandelaars op een zomerse zonnedag. Ja, zoiets. Maar niet meer werkelijk dit. Nu zijn het grotendeels de sportzeilers, de vacantiemensen (onder andere uit het Duitse Ruhrgebied), die met hun jachten in onze havens ligplaats kiezen. Hier, op deze foto, zijn het de schuiten der beroepsvissers. Op het witte zeil midden leest u ME 2. En op de meest rechtse botter heeft men een hele vracht netten (staand want) in de mast gehesen. Och, de beroepsvisserij is hier sedert de afsluiting van de .Zuiderzee langzamerhand teruggelopen en heeft thans weinig meer te betekenen. Sportvissers zie je hier weI de ganse lieve dag langs havens en kust. Er is een tijd geweest, dat hier -weet u er nog van? . enorm veel ansjovis gevangen werd. Dat begon zomaar opeens in 't jaar 1887, in de voorzomer. De hoeveelheden van deze kleine visjes, ook weI "ansjoop" geheten, die de Zuiderzee binnenkwamen, werden in enkele jaren zo groot, dat men ze in 1890 nauwelijks verwerken kon. Want de ansjoop is een visje dat voor de inmakerij -toen meestal in het zout- was bestemd om, aldus geconserveerd, later geexporteerd te worden. En de capaciteit van de twee zouterijen in Medemblik, schoot haast te kort. Volgens de annalen was in 1903 weI het hoogtepunt bereikt. We praten er straks verder over. Maar nu eerst iets over de mensen die we op deze foto uit ongeveer 1920 recht in het gezicht zien. Dat zijn van links naar rechts staande allereerst: H. Bijleveld met strohoed, een zekere Van Loijen, de man was hier commies. Verder Dorus Gieling, Jan Makkes, ene Vis, Dirk Spijker, de postbode, Gerrit Walch, die had een kuiperij aan de Nieuwstraat. Op de boot in het want staat Dirk Schaap en helemaal rechts Kees Ruigewaard.

10. Visserij II. Deze foto is, vooral wat de gezichten betreft, duidelijker. Even ter orientering, we zijn hier op de Oosterhaven met opde achtergrond links de panden van de firma Kool en Co. Men is aan 't ansjovis "doppen". De's morgens uit zee opgehaalde netten worden over een horizontaal gespannen stok getrokken, waarbij de visjes uit de mazen worden geknepen. Als de vis eruit is en de netten schoongespoeld zijn, worden ze 's middags weer in zee uitgezet. 'k Geloof dat de vangst op deze zondagmorgen -'t zal wel zondag geweest zijn, zie maar naar de kleding van de wandelaars- niet slecht is. Hebt u opgemerkt, dat het dijkje achter tegen de mum er nog is? Daardoor was er toen niet zo heel veel ruimte op de wal. Maar laten we eens zien naar al die mensen, die zo nieuwsgierig naar ons kijken. Herkent u ze? Sommigen vast wel, Er zijn van die echte bekende typen bij. Enkele namen? 'k Zal het proberen: de man links bij het anker is Reindert Goed, rechts van hem Lippe Paaij. De dikke meneer vooraan is een Lemster visserman. Vlak naast onze Lemster vriend staat Cor Makkes. Boven het dijkje herkent u Dries de Vries. Rechts van de vismand Chris van Doorn met z'n vrouw. Schuin achter hem, rechts van de boom, Jan Brouwer. De jongen met matrozenbaret even verder is Jeldert van der Veen. Daarnaast de oude Germent met Dirk Swart. Net voor de kleine Jeldert ziet u Gerrit Swart "Gertje bezem" bezig met visdoppen. Naast hem staat Leen Steketee. De man met bolhoed kan ik niet thuisbrengen. De twee heren helemaal rechts vooraan moe ten Dorus Schoen en Jaap Hellings zijn. Deze foto dateert vermoedelijk uit ongeveer 1925.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek