Kent u ze nog... de Medemblikkers

Kent u ze nog... de Medemblikkers

Auteur
:   W. Kramer
Gemeente
:   Medemblik
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4315-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Medemblikkers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

11. Visserij III. Hier nemen we even een kijkje bij een visserman aan boord. De schipper -midden- is met z'n maats bezig aan, wat mijn zegsman noemt, het netten overhalen. De vis is er blijkbaar uit, misschien wordt de boel in de vlet geladen en zeilen ze straks de haven uit. Wie zijn deze visserlui? De jonge man links is Jan Makkes, de rechter is Reindert (of Cor?) Goed. Meestal sprak men van de Goede. Men noemde hem wel .Boko", De schipper staat in de vlet: Riekus Sluis. In het huis juist ten westen van de Chirurgijnsteeg (bijna aan het eind van de Oosterhaven) woonde de eerste jaren van deze eeuw een zekere Jan Gagel. Zijn vrouw Antje Maret hield er een kruidenierswinkeltje op na en hij deed in scheepsvictualien, Zij was algemeen bekend als "tante Ant". Nadat zij weduwe geworden was hertrauwde ze met een Wieringer schipper: de man in de vIet, Riekus SIuis. En die Jan Makkes was een van haar beide pleegzoons. Maar ook dit is weer geen foto uit die begintijd van de visserij, we zullen weI moe ten dateren rand 1920/25. Ik heb u al even verteld over die enorme ansjovisvangsten omstreeks 1900. Nou, dat werd een goudmijntje toen. Naast de beroepsvissers begonnen ook de diverse turfschippers, die begin zomer toch niet zo veel te varen hadden, aan de ansjovis-visserij. Ik herinner me onder andere de namen van Thomas Bijlsma en de oude Strijker. Maar dat was, geloof ik, geen Medemblikker.

12. Visserij IV. We hebben het er al over gehad, dat in die eerste gouden ansjovisjaren de turfschippers zich mede op de vangst wierpen. Maar zij niet alleen. Want anders hadden we nooit tot zeventig kunnen tellen. Allerlei ondernemende stadsgenoten, overigens zonder enige kennis van de visserij en zonder enige zeilervaring op de onstuimige Zuiderzee, schaften zich een schip en vistuig aan. Onder hen waren zowel kooplieden als tuinders en winkeliers. Anderen zetten een rederij op, bleven zelf wijselijk aan de wal en lie ten vo or zich vissen of begonnen een zouterij. Omdat de vakkennis ontbrak kocht men vaak elders afgedankte, doch in de roes van de goudkoorts weer haastig wat opgelapte schuiten, en ging daarmee de zee op. Onverantwoordelijk. Daar gebeurden dan ook wel ongelukken mee. Een van die grotere wrakke vaartuigen, een trage lekke zeiler, had in de volksmond de naam "de Platluis" gekregen. Maar, als de vis aan de wal kwam, dan moest ze naar de zouterij, In het begin waren er hier twee, later zeker meer. Ook voor de Medemblikker vrouwen en meisjes was er in het hoogseizoen nog wel eens een extraatje te verdienen in de viszouterij. Voor de fotograaf zijn ze allemaal even naar buiten gestapt. Een goed verzorgde kantine, zoals nu in de bedrijven, was er toen niet bij. Maar de stemming is er, zo te zien, met minder om. En nu ben ik zo gelukkig dat ik u van aIle twaalf de naam kan noemen. Daar gaan we, van links naar rechts staande: Guurtje Gorter, Brechtje Gorter, Us van Doorn naast hen, achteraan zijn moeder en verder Riek van Doorn Chrdr., Riek Manshanden, Thekla Ruiter Wdr. en Annie Berkhout. Zittend: Tr. Manshande Jdr. en Pietertje Goed, dochter van Reindert de Goede, de bekende scharenslijper, Vooraan liggend ยท't gemak past de mens- Jan Manshande, stoker op de gasfabriek. En tenslotte de man met de hand; dat was een zekere Commandeur. Hij is later, al dan niet met hond, uit Medemblik vertrokken. Wat ik nog zeggen wit, let eens op ,,het lang" van de meisjes, de klompen en de ,,kinderhoofdjes". De naam Manshanden komt hier, zowel als in het nabije Onderdijk, veel voor. Merkwaardig is het, dat bij de ene familie de naam een letter langer is dan bij de andere. De ene noemt zich namelijk Manshanden en de andere Manshande. Houdt dat nu maar uit elkaar!

13. Feest in Medemblik. En wat voor feest! Heel veel jaren later kon je de oude Medemblikkers er nog over horen vertellen. 't Was enig geweest toen! Zeldzaam! Onze foto laat er iets van zien. Kun je zelfs vandaag nog een beetje de sfeer meeproeven van toen, van 1898. U ziet het, links op de erepoort staat 1880, reehts 1898. En met reuzenletters daar tussen in "Lang Leve". En ik denk als we even aan de andere kant zouden kunnen kijken, dat we zouden lezen: .Konlngin Wilhelmina". Ja, want om haar ging het. Om ons prinsesje dat toen, 18 jaar oud, koningin werd. Vandaar dit feest! Vandaar al die vlaggen en vandaar die meisjes en jongens met oranjesjerpen om. Kroningsfeest 1898! Een oude foto om heel lang naar te kijken. Te kijken naar de gevels van de huizen links en reehts langs de Nieuwstraat. Naar de brede brug die Kaasmarkt en Nieuwstraat over het water van het Aehterom heen verbindt. Om te kijken naar de beide sierlijke straatlantaarns (oliestook) en naar de diepdonkere kruinen van de olmen. Om dan te bepeinzen wat er sedertien zoal veranderd is. Om lang te kijken vooral naar al die mensen, groot en klein, die op deze feestdag op de been zijn. Ziet u die jongen tweede van links, die sehijnt op z'n Javaans gekleed te zijn. Voor een groep in de optoeht missehien? En links vooraan ziet u warempel ook weer de sportkar.

14. Feest in Medemblik II. Maar een hele week kroningsfeest, dat gaat niet zomaar voorbij! En bovendien, niet alleen de Nieuwstraat is versierd. Wat dacht u, het Begijnhof doet 66k mee. Op deze unieke foto, die ik zelf dezer dagen voor 't eerst onder ogen kreeg, ziet u een ruiterstoet -de voorhoede van een grote optocht misschien- door 't Begijnhof aankomen, richting Nieuwstraat. Links is het Van Houweningepark -toen nog Goudsbloemgracht- en rechts, niet zichtbaar, het postkantoor. Eveneens links de toenmalige ijzerwinkel van de firma J. Fransen, met die kleine uitgebouwde uitstalkast. En rechts het nog niet gemodemiseerde modemagazijn van de firma Hermes. En wat zegt u weI van die mooie erepoort van groen met kleurige (papieren? ) roosjes en oranje wimpels hoog in de top? En van de medaillons met de gekroonde Wen het portret van onze jonge koningin? Die fiere ruiter is Krijn Schouten, de bekende boer van de Westerhaven. Hij lijkt zo weI wat op een of andere dappere boerenaanvoerder uit de boerenoorlog in Transvaal en Oranjevrijstaat uit die jaren. De andere ruiters zijn rninder goed zichtbaar, evenals de beide veldwachters die in vol ornaat, de helm op het hoofd, de stoet waardig begeleiden. Zou onze vroegere gemeenteveldwachter Van Rijn er toen ook al (bij) geweest zijn? 't Was feest in onze goeie ouwe stad!

15. Feest in Medemblik III. De foto is waarschijnlijk in 1923 genomen bij het vijfentwintigjarig jubileum van koningin Wilhelmina. Weer feest in Medemblik! Nu zijn we, u ziet het, op de Westerhaven, waar juist een grote optocht van schoolkinderen passeert. Op de stoep van het tegenwoordige muziekhuis de familie Schoen, de toenmalige bewoners. Bij de stoep vooraan de dames C. Spijker en M. Bakuwel. Het grootste meisje bij hen, zonder sjerp, is Trijntje Rol. Daarvoor met schuine sjerp Ida Klaver, naast haar Fern Kool. Daarnaast Corrie Wind met Mien de Koning en bij de boom links vooraan Rieka Bokma met Cor Bos. In de voorste rij ziet u onder anderen Geertje Groot en Dieuwke van Velzen. Schuin daarachter staat Corrie de Git. Aan de vlaggen te zien, staat er een aardige bries. De lampions tussen de bomen slingeren bedenkelijk heen en weer. 't Is te wensen dat tegen de avond de wind wat liggen gaat, want anders ziet het er voor de feestverlichting slecht uit. Z6 kun je geen Iampion Iaten branden ... Wat komen de drie kopjes in de gevel vanhet huis van Schoen mooiuit. Ze zijner nog. WeI eens op geIet?

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek