Kent u ze nog... de Medemblikkers

Kent u ze nog... de Medemblikkers

Auteur
:   W. Kramer
Gemeente
:   Medemblik
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4315-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Medemblikkers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

21. De Bonifatiustoren. Nog niet zo lang geleden is het dat die oude toren na een bijzonder geslaagde grondige restauratie - die hard nodig was - uit de steigers is gekomen. Dit vroeg-vijftiende eeuwse bouwwerk heft nu, herb oren in volle luister, in nieuwe schoonheid en rijke eenvoud, haar spits hemelwaarts. Ver boven het gewoel der stad uit. 't Is intussen de tweede restauratie in deze eeuw geweest. Ook in 1925/26 heeft de toren een grote beurt gehad, Ook toen is, evenals nu, de gehele opbouw boven de spits naar beneden geweest. Van die restauratie, het was 1926, geeft onze foto een enkel detail te zien. Op een steigeromloop achteraan, ziet u de helft van een gesloopte wijzerplaat. Rechts een stuk van het verweerde muurwerk. Tot nu toe had elke wijzerplaat slechts een wijzer gehad, die de burgerij "de tijd moest geven". Vandaag zijn het er twee op elke wijzerplaat, die in goed samenspel ons tijd-wijs moeten maken. Maar om u even een indruk te geven van het formaat van zo'n wijzer, ziet u hier deze meer dan manshoge kanjer, die met de punt op de plank trot ornhoog gehouden wordt door. .. moet ik 's mans naam nog noemen? Wie kende de man niet, die altijd voor iedereen klaarstond, die in tal van verenigingen en organisaties een bestuursfunctie vervulde: de toenmalige wethouder J. Bor jr. Deze meneer Bos behoorde, wat lichaamslengte aangaat, bepaald niet tot de groten, maar er zal binnen onze veste wel niemand rondgelopen hebben die nog langer was dan deze afgedankte uurwijzer!

22. "Crescendo" presenteert zich! Daar zaten ze dan op de avond van de derde augustus des jaars 1896, in de gelagkamer van Kees Slagters cafe op de Kaasmarkt. Ze hadden er zeker allang mee rondgelopen, maar nu was het dan zover. Met z'n twaalven waren ze -twaalf flinke Medemblikker jongkerels- die van aanpakken wisten. Wat ze wilden? Nou, dat was niet mis: een muziekkorps stichten en dat lukte ook diezelfde avond nog. "Crescendo" was geboren! 'n Hele aanpak. Wat heb je zo allernaal al niet nodig. Om te beginnen een directeur. Nu, die was er in de persoon van de heer Schenkius, boekhouder op het "gesticht". De eerste jaren zou hij de dirigeerstok zwaaien. En dan de instrumenten; 't werd om te beginnen enkel fanfare en dat bleef het tot in 1905 de heer Schenkius opgevolgd werd door een jonge rnusicus, de heer G. Groen. Voortaan zou het de harmonie "Crescendo" zijn. Maar voor het zover was kwam de fotograaf! Misschien weI omdat ze trots waren op hun uniforrnpetten die ze in het voorjaar van 1903 ontvingen. Waarschijnlijk in dit jaar hebben ze hier voor de oude munt gezeten. Even heel stil kijken naar het vogeltje van de fotograaf. Maar nu de namen. Waar het een mede-oprichter betreft, is er een (x) achter de naam gezet. Van links naar rechts bovenste rij: Dorus Winnubst, Klaas Zwaan (x), Jb. Masereeuw (x) en Jac, van Leverink. Midden: Willem Gagel, Hendrik Vijn, Gerard Schaap (x), Klaas Rustenburg, Willem Brakeboer, Dirk Steeman, Nic. Geusebroek, Dirk Manshande en Jan Masereeuw. Naast de trom: Leen van Doorn, Simon Wijdenes, Ko Schaap, Simon Schaap, Piet de Leeuw (x), Rink Hofstra, Jan Strous (x) (? ), Klaas van Doorn (x), Arie Hellings (x) en geheel rechts de heer Schenkius.

23. Ik heb u al verteld dat in 1905 de heer Schenkius als dirigent van "Crescendo" opgevolgd werd door de heer Groen. Gerrit Groen, geboren in 1878, een jonge toonkunstenaar, die zich hier gevestigd had als beroepsmusicus. "Onder zijn leiding werd de vereniging meer en beter opgebouwd en stegen de prestaties geleidelijk. Met zijn intrede begon een tijdperk van grote bloei". Woorden letterlijk ontleend aan een overzicht in de "Medemblikker Courant" tijdens het zestigjarig bestaan van "Crescendo". Groen en "Crescendo" hoorden bij elkaar. Ze groeiden als het ware samen op en waren niet los van elkaar te denken en de jonge leden, die zich bij "de muziek" aansloten, kregen van hem een uiterst degelijke vooropleiding. En voorts gaf Groen les in piano, orgel en viool. Hoevelen zullen in de loop der jaren door hem, bekwaam vakdocent, zijn opgeleid? Groen werd een begrip voor alles wat met muziek van doen had. Helaas maakte de dood in 1943, na enkele dagen van heel erg ziek zijn (longontsteking) en voor 's mensen oog te vroeg, een einde aan dat leven. Groen was getrouwd met een Medemblikker meisje, een dochter van de koopman Cornelis Boekel; ze hadden drie dochters en woonden aan de Oosterhaven nummer 18. Het huis staat er nog.

24. Om nog eens weer op "Crescendo" terug te komen en met name op dat verslag in de ,,MedembJikker", daarin lees ik onder andere ook dit: .Koninginnedag 1903 bezorgde enige Crescendoleden een proces-verbaal wegens 't op de openbare weg rnuziek maken zonder vergunning". En nu ligt hier voor me een oude gehavende foto van een echt leuk ongedwongen straattoneeltje. Straatmuzikanten! Aan alles kun je wel zien dat er niet gewerkt wordt. Zondag? Een feestdag? Of zou het misschien die koninginnedag zijn? En hebt u al door waar we zijn? Langs het nog niet gedempte Achterom, waar nu garage Boekel is. Met helemaal op de achtergrond de waning van de familie Hauwert. En wie er zo lustig aan het toeteren zijn? Dat zijn van links naar rechts: Simon Schaap, Ko Schaap en een zekere Hemmen. Dat kleine jongetje met zijn witte petje, daar tussen de blazers, is Nees Veen uit de Tuinstraat. Schuin achter Hemmen staat N. (Klaas) Gieling. De man met de pijp geheel rechts is Arie Biersteker. Deze (ansicht )kaart werd op 14 oktober 1904 vanuit Medemblik verzonden aan een Medemblikker meisje, Johanna Gagel, dat toen verbJijf hield bij de heer D. Buiten te Midden-Beernster.

25. Medemblik is een stad met een rijk verenigingsleven. Er zijn verenigingen op allerhande gebied: sport- en gezelligheidsverenigingen, buurtverenigingen en verenigingen van vogelliefhebbers en ook verenigingen van godsdienstige aard. .Levensbeschouwelijk" noemt men dat nu wel. Hoeveel verenigingen er omstreeks 1900 waren, weet ik niet. WeI dat er in 1892 zo'n nieuwe vereniging op godsdienstig gebied werd opgerieht. Je zou het missehien ook wel een serni-kerkelijke vereniging kunnen noemen: de gereformeerde jongelingsvereniging "Bid en Werk". In deze vorm bestaat deze vereniging thans niet meer. Geeombineerd met de uit later tijd daterende meisjesvereniging, vergaderen ze nu in een verb and als "Christelijke Jeugdvereniging", samen met de hervormde jeugd. Maar hierbij dan een foto van onze to en nog maar kort bestaande jongelingsvereniging. De foto is gemaakt in de tuin van de toenmalige pastorie, gelegen aan de Westerhaven - hoek Torenstraat, westzijde. In het aehterhuis daarvan beyond zieh to en een vergaderlokaaI. U ziet van links naar reehts zittend aan de tafel: Klaas Spijker, Jan Hoff, Gerrit Kramer, Jaap Klaver en Pauw Makkes. Daaraehter: Reinier Veen, Willem Kramer, Wouter Bos, War Spijker en Herman Bos. De drie jongelingen reehts van de tafel zijn drie broers: Comelis, Johannes en Willem de Groot. De meneer met witte bef en geklede jas is de toenmalige predikant J. Tholen. Onze foto moet gemaakt zijn in de jaren tussen 1895 en 1899.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek