Kent u ze nog... de Medemblikkers

Kent u ze nog... de Medemblikkers

Auteur
:   W. Kramer
Gemeente
:   Medemblik
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4315-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Medemblikkers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

31. Van 1894 af was de heer L. de Waal hier als onderwijzer verbonden geweest aan de openbare lagere school. Als zodanig komt hij op heel veel schoolportretten voor. Maar vroeger was hij vooral bekend als de man van de sport, met name 'tan de gymnastiek, waar hij dan ook een lager onderwijs akte voor bezat. En zoals de naam van de heer Nooitgedagt verbonden was met alles wat op school te maken had met zingen, zo was de naam De Waal een begrip geworden voor allen die ook na de schooljaren de gymnastiek beoefenden. En zo ziet u hem hier dan met zo'n clubje "sportjongens" op een foto van ongeveer 1910. De voorloper van de latere grote sportvereniging "O.S.S.". Mocht u het niet weten: .Defening Staalt Spieren". De jongens die er op voorkomen zijn van links naar rechts opsde voorste rij: Piet Romijn, Eg Boekel, Ko van Schoten, Hero Idema en Gerard Swier. Daarachter:

Hendrik de Jong, Dolf Vermeulen, Nees Veen, Nico Smit, Dirk Langereis en Jo Fransen. Let eens even op de sportkostuums!

32. Hier .Defening Staalt Spieren" anna 1920. U ziet wei bij welke gelegenheid deze foto gemaakt is en waar. In het vaandel staat vermeld, klaarblijkelijk als oprichtingsdatum, mei 1912. "O.S.S." telt nu een dames- en herenafdeling. Adriaan Geusebroek, vooraan, presenteert het vaandel. De dames1eden zijn, van links naar rechts -voorzover zichtbaar- .Betje Kwaad, Trijn Geusebroek, Lies Lak, Mijnt Geusebroek, Ger Courts, Aafje Krul, Marie Geusebroek, Trien Veerman en Ma Maret. Van de heren daarachter is nog net zichtbaar tussen twee dames:

Marinus van den Berge (hij was meestal de voorwerker) en verder naar rechts: Jaap Bakker, Jaap Tol, Hendrik de long, Jo de Jong, Kees Mul en Toon Winnubst. Let u nu oak nag eens op de sportkleding in 1920. Die is vandaag tach wel heel wat anders dan toen! De dames met hun lange zwarte kousen en de heren met colbert en een hoofddeksel op dat er zijn mag! Juist achter de groep staat een praa1wagen die in de feestelijke optocht meegereden heeft. Een wagen sierlijk opgemaakt met de vruchten des lands, met daartussen enkele Medemblikker schonen. Op de lat bovenaan prijkt de zinspreuk: "Des Landrnans Vlijt is Volkswelvaart".

33. Als er een sport genoemd kan worden die vooral in ons land populair geworden is, dan is dat zeker wel voetbal. Afkomstig uit Engeland werd reeds in 1889 de "Nederlandse Voetbalbond" opgericht. De eerste voetbalvereniging in Medemblik dateert uit later tijd: 1908. am precies te zijn, ze werd opgericht op 29 maart 1908 en ontving toen de naam "V.LO.S." Misschien samengeste1d uit de woorden: "Verenigd in Onze Sport" of .Voetballen is Onze Sport". Maar dat hield niet lang stand; die naam dan, wel te verstaan. Want in september van dat jaar is het al ,,M.F .C." en dat is nog altijd de naam van onze oudste club ter plaatse, In die eerste jaren speelde men op 't land van Klaas Molenaar, ergens waar nu de Koggenwijk is. Hier een foto (de oudste) van het elf tal uit 1910. Voorzover bekend volgen hier de namen: vijfde van links is Niek Smit, 6. R. de Boer en naast hem Dirk Langereis, 9. Kl. Roemer en 10. Joh. Geusebroek, Geheel rechts de groepsleider (?) C. Veen. Uit die tijd doen nogal wat anekdotes de ronde. Als ,,M.F .C." een uitwedstrijd moest spelen, in Winkel bijvoorbee1d, dan ging men er per rijtuig heen. Ja, hoe moest je anders ... Dat zal dan wel een wagen van formaat moeten zijn geweest, voor zoveel jongkerels. Soms werd er dan ook nog een piano aan boord gehesen en een krat bier. En als het spel dan gespeeld -en gewonnen- was, dan begon op de terugreis het feest. Niek Smit zette zich achter de piano en dan ging het van hupfalderiere ... Het kostelijke bier vloeide rijkelijk om de ke1en te smeren en het ene lied na het andere schalde over onze vredige Westfriese landouwen. De arme piano had het soms zwaar te verduren, zoals er op getrommeld werd door Niek Smit. Maar als het al te erg werd, kreeg zijn instrument ook een biertje van hem, dat hij vol mededogen over de trillende snaren uitgoot ... Ja, ja, die goeie ouwe tijd toch!

34. We zijn intussen tien jaar verder. Als er nu, in 1920, nog eens weer een foto gemaakt wordt, dan heeft ,,M.F.C." een ander terrein gekregen. Dan spelen ze ergens op "De Kolk". De kolk waar eens de vele koggemolens het overtollige water uit de sloten en de vlieten in uitstootten en waaruit het stoomgemaal het dan de zee inpompte. Die kolk is sedert 1910 drooggelegd en de molens zijn verdwenen. "M.F.C." speelde er voetbal en nu is op de kolk de camping gevestigd. Er staan tientallen caravans en tenten en de kinderen spelen er hun partijtje voetbal zomaar voor plezier. En vanuit de kampwinkel kijk je naar de dijk, naar dezeIfde dijk als op onze foto van toen. De rijweg boven op die dijk was toen nog, u kunt het duidelijk zien, aan de binnenkant beveiligd door een stevige houten leuning. Na de laatste oorlogswinter 1944/45 was hier niet veel meer van over. En sedertdien doen we het zonder want zo'n kilometers lang houten paalwerk zou nogal wat kosten. Maar laten we even onze aandacht geven aan onze voetbalvrienden. Die mijnheer rechts is, u kent hem nog weI, Adriaan Geusebroek. Geheel rechts ziet u de heren Hofma en Van der Lijde. De spelers zijn, achterste rij, van links naar rechts: IJ. van Doom, onbekend, Kl. Roemer, J. Flietstra en G. Walch. Midden: H. Geusebroek, A. Burna en J. Slijderink. Vooraan: J. Winnubst, Jb. Masereeuw en Auke Flietstra. Tensiotte speciaal voor de sportmensen: dit eerste elf tal van "M.F .C." was toen kampioen 2cc . N .H.V .B. Voor kenners zullen deze enkele letters weI voldoende zijn?

35. We zijn weer zo'n jaar of tien verder als deze derde foto van "M.F .C." gemaakt wordt. Ook weer op een derde terrein, nu namelijk in het gemeentelijk sportpark, dat gelukkig ter beschikking is gekomen. En weer een nieuw elf tal, ditmaal rechts en links geflankeerd met een groep officials, of rechts de heren bestuursleden misschien? Ja, zo gaat dat, andere jaren - nieuwe spelers. Er is er geen bij van hen die we op de vorige foto in het elf tal zagen. Hier volgen dan de namen van de spe1ers in 1931. Achteraan: H. de Jong, S. Winnubst, C. Winnubst, H. Rijnsent en H. Schaap. Vooraan: N. de Boer, K. Hart, C. Berepoot, W. Zwanink, A. Burna en H. van de Wetering. De officials links zijn: L. Walch, A. Flietstra, G. Bij1sma en M. Hogendijk en rechts: J. Leernburg, Van Putten, P. Geusebroek, C. Rijnsent en A. Geusebroek.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek