Kent u ze nog... de Medemblikkers

Kent u ze nog... de Medemblikkers

Auteur
:   W. Kramer
Gemeente
:   Medemblik
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4315-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Medemblikkers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

36. "Medemblik Vooruit". Nou, dat is me een kloek stel jonge mannen, dat zich hier onder deze titel aan ons presenteert! De meeste van de jonge Medemblikkers houden hoedje of petje op. Er zijn er maar een paar zo modern dat ze blootshoofds gaan lopen, of beter gezegd, fietsen, want "Medemblik Vooruit" is geen V.V.V. of zoiets dat het toerisme of de industrialisatie van buiten wi! bevorderen. 't Is de rijwielc1ub die deze naam draagt. En wielrijden deed toen nog lang niet iedereen. Dat was nog echt iets aparts. Vandaar deze club die af en toe eens een fietstocht organiseerde. Een zeldzame foto, vooral ook omdat er een verklarend onderschrift met datum op voorkomt: 8 juli 1906. Stond er zoiets maar op elke foto! Ze zijn hier afgestapt in Hoogkarspel bij de herberg "Het Medemblikker Tolhuis", waar ze ongetwijfeld even een opkikkertje zullen nemen. Kijk, dat heb je er nu op voor als je met de fiets gaat. U, mens van vandaag, glijdt er met uw auto langs en u hebt misschien nooit opgemerkt wat zij toen zeker gezien zullen hebben: die prachtige oude gevelsteen waarop de namen en wapens van vroegere magistraten onzer stad zijn uitgebeeld; een stukje historie in steen. 't Is een hele trap geweest hierheen. Nu ga je over een "glijbaantje" maar toen waren het meest grindwegen waar je over moest, plat gereden puin of scherpe steenslag, met in het midden dan een smal klinkerstraatje, " 't paardepadje". Maar nu ben ik benieuwd of nu nog enkelen van de achtentwintig herkent? De meeste namen kan ik u noemen. Vooraan zitten van links naar rechts: 2. Jan Vermeulen, 3. Klaas Winnubst, 4. Dorus Schouten,S. Sieverding, sigarenwinkelier uit 't Bagijnhof, 6. Willem Glim, 7. Rijnsent en 8. David Blok. De voorste rij staande: 1. Herman Bot, slager, 2. Lippe Kwaad, de kapper, 3. onbekend, 4. Jan Winnubst, 5. Willem de Vries, 6. Hendrik Vermeulen, 7. les van de Velde, de slager van de Nieuwstraat, 8. Dirk Jan Geusebroek, 9. Willem Heerdt, de steenhandelaar en 10. Jo Pels van de glashandel. Daarachter met witte pet, Piet Arends. Hij had vroeger een meubelzaak in ,,'t Arendshuis" in 't Bagijnhof. Dan 5. ,,met solhoed" Willem Fransen, metselaar, 6. Schouten, 7. Jaap Roorda, 10. Bloothoofds en Jan J. Pot, cafehouder-expediteur. En de rest?

37. Hier is dan het portret dat ik u beloofde van zomaar een aIledaagse familie uit 1898. Ja, dat is zo'n vierenzeventig jaar geleden! Als u nu even de beide meisjes vergelijkt met de zusjes De Groot op de foto van de armenschool, dan ziet u dat het dezelfde meisjes zijn en met nog precies dezelfde jurkjes aan als op de schoolfoto. Toen kon dat wel, de japonnetjes voor de kinderen werden weI een beetje op de groei gemaakt, denk ik . .Te moest in die, voor de gewone man arme, tijd lang met je zondagse kleren doen. En op z'n zondags zijn ze hier weI gekleed .. En zo hadden ook op de schoolfoto onze meisjes, evenals ongetwijfeld aIle kinderen toen, hun zondagse kleren aan. Ja, waarom zuIlen ze deze foto hebben laten maken. Ging oudste zoon Cornelis, links, misschien voorgoed "de deur uit"? Hij zal hier negentien jaar zijn. Nu, hij is de deur uitgegaan. Enkele jaren later voorgoed, naar Amerika. Ze hebben hem nooit meer teruggezien. Maar, wie zijn ze toch deze echtelieden? Misschien herinnert u zich nog schoenmaker R. de Groot, een echte Medemblikker van afkomst. In de wandeling meestal ,,klein Reindertje" genoemd vanwege zijn postuur. Hij woonde in het huisje Achterom-hoek Kruisstraat, waar hij een schoenmakerij had en een kruidenierswinkeltje in hetzelfde vertrek. Maar als onze foto gemaakt wordt, woont hij daar nog niet, al lijkt het "achter buiten" er veel op. Waarschijnlijk is dat een huisje aan het Bagijnhof. Ze hebben het dus niet breed, net als de meeste gewone burgermensen toen. Schoenmaker, nee, dat leverde maar een sober bestaan op. En wie het niet breed heeft, kan het niet breed laten hangen. Behalve vandaag dan. Nu mogen voor een dag de bloemetjes buiten, ook letterlijk. AIle potplanten zijn er bijgehaald. Moeder Dirkje Paardekoper hield erg van planten; daar ben ik van overtuigd. En zo kun je meteen zien, wat men zo in het algemeen op de vensterbank had. Op de tafel het theeblad met op het lichtje een echte nikkelen theepot met rechts een glazen kannetje met melk. Vader Reindert heeft voor deze keer zijn schoenen en sloffen laten rusten maar z'n vrouw kan er niet toe komen haar huiswerk neer te leggen. Zeg nou zelf, met zoveel "opgeschoten goed" heb je altijd wel wat te breien. 0 ja, nog even de namen van de beide andere jongens: de middelste is Johannes en nummer drie is Willem Reindert.

38. Dit is niet een groep van voorname adellijke dames of zoiets. Niet een of ander deftig cornite. Weinee - 't zijn zomaar vier heel gewone jonge vrouwen, die even een ,,modeshow" weggeven! Nou even; er zal weI heel wat aan vooraf gegaan zijn eer ze, compleet met alles wat bij de zondagse dracht van omstreeks 1900 behoorde, konden gaan poseren om "eene photographie" te laten maken. Een stukje rornantiek zo te zien, tegen een idyllische achtergrond. Zelf vind ik het zo'n Ieuk groepje dat hiervoor, dacht ik, in dit boekje ook wel een plaatsje mocht worden ingeruimd. Let u eerst eens op de zware, haast over de voeten afhangende, rokken en op het omgehangen bont (boa's zei men toen) en op de fraaie echte struisveren, die de hoog op het hoofd gedragen hoeden van twee der dames sieren, Wie het zijn? Twee van hen waren plaatsgenoten, de meest linkse en de staande dame. De eerste was Klasien Bos, een zus van de.vroeger bekende hoedemodiste uit het Bagijnhof "Chrissie Bos" (waar nu kapper Ruiter woont). De staande dame was Catharina de Groot, de oudste dochter van sohoenmaker Reindert de Groot. De beide andere dames waren "Langedijkers". Die met het boek heette Neeltje Bodegraven en de dame geheel rechts is Vrouwtje de Groot. Waarschijnlijk waren de Medemblikker meisjes "te warskip" -te logeren- bij familie in de Langedijk en zijn ze samen naar Alkmaar gegaan om hun beeltenis voor altijd op de plaat te laten vastleggen. Ons ten pro fij te ! Jammer dat u de keerzijde niet kunt zien, want dat is net een gewone briefkaart. Ret woord briefkaart staat er in zestien vreemde talen opgedrukt. Over internationaal verkeer gesproken!

39. Bruidspaar anna 1904. Jawel, ook vroeger trouwden de mensen ... Als nu twee gelieven dat doen, komt de fotograaf om er een reportage van te maken. Enkele tientallen jaren terug was men al blij met een "statie"-foto. Begin dezer eeuw behoorde ook dat tot de uitzonderingen. Hoogstens een enkeling die zo gelukkig was. Ik bezit er dan ook maar een uit die tijd en die wordt hier voor u afgedrukt. U ziet een wat deftige groep opgesteld ergens op ,het plaatsje" achter een herenhuis. Waar? WeI, ik zal het u zeggen. Aan de Nieuwstraat. 't Huis staat er nog net zo op de hoek van de .Oostersteeg. Jarenlang heeft "opzichter" Ruiter daar gewoond, maar in 1904 verbleef daar de oude Medemblikker familie Gijzelaar. U ziet geheellinks de heer des huizes, de toen bekende -hij was onder andere wethouder- Chris Gijzelaar. Naast hem mevrouw Gijzelaar-Vos. V66r hen hun jongste zoon. Geheel rechts de ouders van de bruidegom, de heer en mevrouw Horjus uit Hoorn. En het bruidspaar? Zij is Margreet, de enige dochter van de Gijzelaars en de naam van de bruidegom is Marten Melle. Hun huwelijk yond plaats begin april. Hij is de aanstaande predikant van de gereformeerde kerk te Brouwershaven. Maar zover is het nu nog niet; vandaag is het feest voor de vijfentwintig feestgenoten. Ais u er maar vierentwintig telt klopt dat, want onze fotograaf, nu in actie, zal er ook wel bij horen. Zijn vrouw staat er namelijk ook bij: de vierde dame van links is mevrouw Riezebos. En nu weet u het al, hij was de fotograaf die we in het begin van dit boekje al ontmoet hebben. De eerste en derde dame van links zijn waarschijnlijk twee zusjes Krook. Tussen hen in de weduwe Veen-Tinkelenberg. Zij zijn er waarschijnlijk om te bedienen. De vijfde dame is misschien mevrouw Scheer? Haar man had een zadelmakerij waar nu garage Bood is. De jonge mannen achteraan: 1. en 3. zijn de zoons Chris en Flip Gijzelaar en de eerste met de hoge hoed op kan de heer Pels zijn. Let u nog even op de keukendeur rechts. Onder in ziet u nog net het van een luikje voorziene "kattegat".

40. Nog eens een bruidspaar. Maar dan weI een heel apart bruidspaar en ditmaal anna 1941. Vooral de bruidegom is het aan te zien dat hij niet zo jong meer is. Trouwens de hele entourage met die bewandelstokte heren, doet vermoeden dat hier toch weI wat bijzonders aan de hand is. Ja mensen, 't is oorlog. We zijn bezet gebied. Ten behoeve van de Wehrmacht is van het theehuis in het park een speciale telefoonkabel aangelegd, langs de huizen en door het water naar het militaire kamp, dat ter hoogte van Almersdorp rondom langs om en over de dijk is aangelegd. Je kunt er de bunkers nog zien. Op zekere dag nu bleek deze kabel beschadigd te zijn. Stukgevaren door een schuit? Moedwil besliste de Ortskommandant. Toornig liet hij een lijst opmaken van tientallen burgers -nu juist niet bepaald Hitler-vrienden- en deze zouden voortaan gedurende de nachtelijke uren in groepjes van twee de parcoursen moe ten bewaken en persoonlijk aansprakelijk zijn voor vernielingen. Ze vatten het niet al te tragisch op, schaften zich een wan deIst ok aan en slenterden dus bestokt door de nachtelijke straten. Een van hen was de heer R. Rientsma, een algemeen bekend en zeer ontwikkeld stadsgenoot. Als ik ze op een briefje had, zou ik u alle namen noemen. Helaas, ik kon er slechts enkele te weten komen, zoals Aarden

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek