Kent u ze nog... de Megenaren

Kent u ze nog... de Megenaren

Auteur
:   G.H.J. Ulijn
Gemeente
:   Oss
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0504-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Megenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

11. Aan sport is voor 1930 nooit veel gedaan in Megen. Rond 1910 richtten de studenten wel een voetbalclub op maar veel is dit niet geworden. Ze hadden hun eigen speelvelden waar ook gevolleyd werd. Ook hebben zij eigen Megense sport ontworpen: het "baren", een soort krijgertje dat in de Kapelstraat gespeeld werd. 's Winters werd er natuurlijk veel geschaatst. Rond de eeuwwisseling was er in Megen ook een fietsclub, maar daarover zullen we het bij de volgende foto hebben. In de jaren dertig werd er in Megen door dit stel jongens tegen een bal getrapt onder de naam "Vitesse". Op de foto zien we van links naar rechts op de grond zittend: Roon Sleenhof, Cor Kleiritjens en Jäs Remmen. Daarachter: Johan Biedijks, Alex Schepens en Herman van Schijndel. Staande: Toon v.d. Rijt, Piet V.d. Boogaard, Harrie van Liebergen, Wim Couwenbergh, Jan V.d. Rijt en Frits Jansen. Ze hadden hun voetbalveld in "de Kernpkes", waar nu de NoordZuidweg is. Vaak komen er bij de oud-voetballers verhalen terug van de tijd dat zij hun wedstrijden speelden en overal per fiets heen trokken om er te spelen. In de begintijd speelden ze veelal vriendschappelijk tegen Ravenstein, Herpen en Oyen. "Vitesse" schijnt in 1939 een beker te hebben veroverd want ze wonnen toen de finale van "Sparta" uit Wijchen met 1-0. Deze wedstrijd vond in Herpen plaats.

12. Op deze foto zien we een stel Megenaren dat in 1945 een partijtje voetbal speelde voor de missie van pater Nicetius. Deze wedstrijd bracht vijfhonderd gulden op. We zien op deze foto van links naar rechts staan: Karel van Rooy, Herman van Schijndel, Marinus van Someren, Wim Couwenbergh, Wim v.d. Camp, Nöl van de Berk, Thies Ouwens, Bernhard Ou wens, Gerrit van Rooy, Toon van Liebergen, Marinus van Someren en Janus Megens. Geknield herkennen we:

Bernhard Kling, Jan v.d. Camp, Johan Ouwens, Doms Ouwens en Albert Weyenberg.

Een andere ludieke vereniging was de Megense wielerclub "Karel van Brimeu" (K.V.B.) die in 1907 het volgende c1ublied had:

Brimeul Aan ons de zege! Zo klinkt de kreet van Megens heir.

In d'ijzeren vuist den strijdbren degen, in naam der trouw voor s'graven eer. " Voor God en het recht van Spanje" Dat, Karel, was Uw leus, Uw aard.

Daarom, schoonstrijdend met Oranje, zijt gij een held, de lauwren waard.

Die ge allerwegen hebt gegaard.

Brimeu aan U de hulde. Van ons Uw dankbaar nageslacht,

Uw roem, die Nederland vervulde, is Megens grootheid, Megens kracht.

U wijden wij de aceoorden van 't lied, dat met een luid hoezee

Uw naam doet galmen door Uwen oorden: Ons wiel vaart Uwen glorie mee,

Fier noemen we ons de K. V.B. Vooruit, het wiel bestegen, het stalen ros, dat vleugelen heeft, Ons pijlsnel voert langs veld en wegen en nieuw genot aan het harten geeft.

De fiets staalt onze spieren, deelt lenigheid aan het lichaam mêe.

Zij doet de longen hoogtij vieren. Daarom weerklinkt' door Megen's stêe.

Het clublied van de K. V.B.

In naam der gulden vrijheid, die ons begroet in de natuur.

In naam van vriendschap, eendracht, blijheid verbindt de sport ons in dit uur.

In 't zadel! Grijp de teugels! Het glinsterend ros wacht ons gedwee.

Gehoorzaam rennend aan de beugels, en juichend schalt ons lied: hoezee!

"Lang leev, lang leev! de"K. V.B. "l

13. Op de vorige foto zagen we een voetbalelftal dat er een lolletje van maakte, maar na de oorlog werd er in Megen ook serieus gevoetbald door "Vitesse". Lang duurde dit evenwel niet en werd Megen voetballoos. Dit duurde kort want op 7 juli 1946 werd" Ulysses" opgericht. Maar op deze foto zien we "Vitesse" zoals het vlak na de oorlog voetbalde tegen Haren. Op het Harens voetbalveld is in 1945 deze foto gemaakt. We zien vooraan van links naar rechts: Antoon Boekelder, Johan van Tilburg, Johan v.d. Berg, Antoon Kleintjeris en Piet Kriinen, Staande: Roon Sleenhof, Albert Weyenberg, Wim lansen, Piet van Deurzen, Louis van Tilburg, Peter Vriens en Arnold v.d. Berg. In Megen is in november 1944 een "interland" gespeeld tussen Engelse militairen en Megense voetballers. De inwoners van Megen konden het volgende verslag lezen in "de Sirene" van 11 november 1944:

Megen-Engeland 2-4

Megen: Zondag had alhier een internationale voetbalwedstrijd plaats tusschen een elftal, samengesteld uit verschillende spelers uit Megensche clubs en een team samengesteld uit Engelschen. Voor dezen wedstrijd bestond van de zijde van de bevolking een groote belangstelling, hetgeen een verheugend verschijnsel was, daar de entree-gelden ten bate kwamen van de oorlogsslachtoffers. Ofschoon de techniek van de Engelsehen op een aanmerkelijke hooger peil stond, dan die van de Megensche spelers, zorgde het enthousiasme van de laatsten ervoor, dat hun nederlaag niet al te groot werd. Met 4-2 overwinning voor de Engelsehen kwam het einde van dezen prettig gespeelden wedstrijd.

14. Schoolfoto's zijn er overal en altijd gemaakt en een boek over Megen zonder deze foto's is niet denkbaar. Ik denk dat er velen zullen zijn die prettige herinneringen hebben aan de schooltijd in Megen, Op de foto staan de "zuutste" kinderen van Megen die in 1928 op de kleuterschool zaten. De kleuterschool had in die tijd echter nog de betekenisvolle naam van bewaarschool. We zullen eens kijken wie we kunnen herkennen. We zien van links naar rechts, op de eerste rij:

Tonnie Staassen, Sj aak van Someren, Jo Staassen, Weyenberg, Jo v.d. Heuvel, Sjaak de Bekker, Frans van Altvorst en Johan v.d. Rijt. Middelste rij: onbekend, Lies Keyzers, Jan Voet, Guus van V1okhoven, Marietje Vermeulen, Bertha Voet, Drea Muskens, Jo Voet, Ciska de Haas, Marietje van Altvorst, Catootje Schoenmakers, juffrouw Bertha Sleenhof, Lies Weyenberg, Frans de Bekker, Anneke Witsiers, Annie van Someren, Louis van Tilburg en Thé Weyenberg. Op de achterste rij zien we: Cor Weyenberg, Driek Witsiers, Anna de Koek, Hanneke Witsiers, Mieritje v.d. Rijt, Dien Muskens, Marietje Krijnen, Thé van Tilburg, ? de Groot, Sjaak van Deurzen, Marinus Vermeulen, Piet Driessen, Hendrik Kleintjens, pastoor De Graaf en juffrouw Cis ka Sleenhof.

15. Natuurlijk had Megen ook een lagere school die stond aan de tegenwoordige Koolmarkt. Op die school, die een openbare lagere school was, is deze foto gemaakt op 24 juni 1908. Speciaal voor deze gelegenheid werd er een plattegrond op het bord getekend waarop het stratenplan is afgebeeld waarop Megen zo trots is omdat dit sinds mensenheugenis nooit veranderd is. Er werd ook aan dierkunde gedaan want de meisjes die het bord vasthouden, hebben een opgezette vogel in hun hand. En kijk eens, de Megense school was een echte globe rijk. Speciaal voor deze foto werd hij naar buiten gebracht en kreeg een speciaal plaatsje als gold het de "Europacup". Op de foto herkennen we van links naar rechts op de eerste rij, zittend: Nol v.d. Berg, Piet Anserns, Albert Kling, Frans de Graauw, Antoon van Elk, onbekend, Diena v.d. Camp, Grada v.d. Camp, v.d. Dobbelsteen, Cecilia Brouwer, Mien Brouwer en Marie Kling. Tweede rij: Johan Hermans, Catoo van Aalst, Ciska v.d. Camp, Hanneke v.d, Camp, Anna Brouwer, Anna van Buuren, Jaan Dobbelsteen, Gerard de Graauw, Sjaak de Graauw, Jan Kling, Leo v.d. Heuvel en Marinus v.d. Heuvel. Derde rij: "mester" Janssen, Albert Kling, Bernard Kling, Piet Kling, Jan Brouwer, Marinus Brouwer, Leent je de Bond, Dora v.d. Heyden, juffrouw Kunst en .anester" Titulaer. Vierde rij: Evert ? , onbekend, Gradje v.d. Camp, ? Hermans, Johan de Graauw, Marie v.d. Camp, Mien de Graauw, Hanna v.d. Berg en Drieka Dobbelsteen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek