Kent u ze nog... de Megenaren

Kent u ze nog... de Megenaren

Auteur
:   G.H.J. Ulijn
Gemeente
:   Oss
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0504-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Megenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

16. Zagen we op de vorige bladzijden een foto van de bewaarschool uit 1928 en een foto van de openbare school uit 1908, op deze bladzijde zien we een foto van de openbare lagere school van Megen uit 1924. Deze foto is er een uit een serie die de rondreizende fotograaf op de school kwam maken want op het bord staat geschreven "Megen Hl". We zien op deze foto dat de kindermode uit die tijd nog niet is wat hij tegenwoordig is, terwijl toch iedereen in zijn "sondags dingen" naar school mocht vanwege de fotograaf. We herkennen van links naar rechts, zittend:

Piet Staassen, Jantje Vermeulen, Wim van Vlokhoven, Lambert van Tilburg, Thé Staassen, Johan van Tilburg, Antoon Vermeulen en Keesje Wiebelt (uit Den Haag). Tweede rij: Luuk Schoenmakers, Frits Witsiers, twee jongens uit Den Haag, Piet van Tongeren, Johan Schoenmakers, Thé van Tongeren, Mien v.d. Voort, Toon van Tongeren en Doortje v.d. Voort. Derde rij: Ans Schevalier, Annie van Tilburg, Jo Staassen, Nel Staassen, Jet Verbeek, Dien Verheggen, Marietje Verheggen en Nellie Verheggen. Vierde rij: "mester" Van Liebergen, juffrouw Couwenbergh, Cecilia Vermeulen, An Verbeek, Lies Verbeek, Nellie Staassen, Anna van Someren, Ciska Sleenhof, Jaantje v.d. Water, Bep van Zijl, Marietje Staassen en juffrouw Kunst. Achterste rij: Jo v.d. Water, Theo Verheggen, Marinus Schevalier, Nol Schevalier, Piet Staassen, Jan van Tongeren, Cor van Zijl en "mester" Janssen.

17. Tot nu toe hebben we het muzikale en het culturele leven alsmede het onderwijs in Megen bekeken. Op deze bladzijde zien we drie portretten van priesters die in Megen zijn geboren of hebben gewoond. Op het linker portret zien we pater Titus Brandsma die van 1892 tot 1898 in Megen vertoefde als student en in Megense kosthuizen heeft gewoond. Hij voltooide in Megen onder franciscaner leiding zijn zesjarige studie in de humaniora.

Op de middelste foto zien we broeder Everardus Witte die vooral bekendheid heeft gekregen als "het heilig bruurke van Megen ". Hij werd op 25 juli 1868 te Hoorn geboren als Jan Witte. In mei 1899 komt hij vanuit Alverna naar Megen waar hij woonde tot zijn dood op vrijdag 22 december 1950. Op deze foto zien we hem afgebeeld als kunstschilder. Schilderen was zijn grootste hobby. In het klooster zijn nog vele doeken van hem aanwezig. Op 12 mei 1954 werd het stoffelijk overschot bijgezet in de grafkapel aan het Broeder Everardusplein.

Op de rechter foto zien we een afbeelding van een van de vele Megenaren die priester zijn geworden. De hier afgebeelde is pater Van Someren die later naar de missie is gegaan. Pater Van Someren is als Petrus Comelis van Someren op 25 juni 1884 in Megen geboren. Hij was er een van een tweeling waarvan de andere helft PetroneUa Maria van Someren was. Het waren kinderen van de vleeshouwer Johannes Jakobus van Someren (geboren in 1841) en Maria van Gemert (geboren in 1855).

18. We begeven ons nu in de politiek van Megen.

Op de linker foto zien we Wilhelmus Hubertus Remmen die jarenlang burgemeester van Megen is geweest. Hij werd geboren in Vierlingbeek op 28 juli 1858 en is in Boxmeer gestorven op 28 november 1939. Zijn vrouw heette Johanna Muskens. Hij was lid van de derde orde van de H. Franciscus, oud-schoolopziener en was begiftigd met het erekruis "Pro Ecclesia et Pontifice".

In het midden zien we Willem Kipp, die verderop in dit boek nog uitgebreid beschreven wordt. Deze foto is genomen in 1928, toen hij in de provinciale staten van Noord-Brabant was gekozen. Hij was lid van 1919 tot 1939.

Op de rechter foto zien we de Megense agent van politie Couwenbergh, die op 31 maart 1871 in Wouw werd geboren en op 3 oktober 1940 in Megen is overleden.

Nu we toch op politiek terrein zijn aangeland is het interessant om de uitslag van de verkiezingen voor de tweede kamer eens te bekijken zoals die op 26 mei 1937 in Megen werd genoteerd. De stemmenverdeling was als volgt: R.K. Staatspartij 800, SDAP 5, ARP 5, CHU 1, Vrijzinnig Democratische Bond 2, SGP 1, Nationale Boeren Tuinders en Middenstandspartij 1, Katholieke Democratische Partij 3, Algemeen Belang 1, NSB 1, Actie Beuman 62 en Nationaal Herstel 1. Vrijheidsborid, Communistische Partij Holland, Revolutionair Socialistische Arbeiders Partij, CDU, Hervormde Gereformeerde Partij, Christelijk Nationale Actie en Zwart Front kregen in Megen geen stemmen.

19. In de rij Megense personen zien we er hier enkelen die, de een wat meer bekend dan de ander, een bepaalde stempel en sfeer aan Megen hebben gegeven.

"Mester" Carpay werd in zijn laatste jaren zo dik dat hij alleen het bovenste knoopje van zijn jas dicht kon maken, zoals hier op de linker foto te zien is. Wat een machtige horlogeketting draagt hij er onder. Hij werd op 5 juli 1841 als Gerardus Carpay in Hemen geboren. Hij trouwde met Antonia Johanna Kloosterman en overleed in Nijmegen op 14 juni 1907 nadat hij vijfendertig jaar hoofd van de school in Megen geweest was.

Op de middelste foto zien we het echtpaar Muskerts-Van Beek gefotografeerd rond 1880. lakobus Andreas Muskens was geboren in Megen op 1 september 1835 en was bakker van beroep. Op 29 juni 1862 trouwde hij met Magdalena (Leent je) Geertruida van Beek die een zuster van de brouwer was. Zij werd in Rotterdam geboren op 31 oktober 1828 en overleed in Megen op 8 juni 1886. Jakobus was een zoon van Gerardus Muskens, die winkelier was, en van Geertmij van Gemert.

Rechts zien we Johannes Kroonen, die van 26 december 1890 tot zijn overlijden op 6 april 1913 pastoor van Megen is geweest. Hij werd op 10 januari 1825 in Deursen geboren als zoon van Lambertus Kroonen (die landbouwer was; geboren 1786) en van Anna van den Heuvel (geboren in 1783). Voordat hij pastoor in Megen werd was hij kapelaan in Groesbeek en Millingen en pastoor in Batenburg. Voor hij stierf was hij meermalen voorzien van de H.H. Sacramenten.

20. Op deze bladzijde zien we wederom drie bekende Megenaren.

Op de twee foto's links zien we twee leden van de familie Sleenhof. Ik zal hier een stukje van de stamboom van deze familie beschrijven. Rond 1785 werd Jan Hendrik Sleenhof ergens in Nederland geboren; hij trouwde met Anna Meghel Nederkoorn. Jan was schoenmaker en aan de naam van zijn vrouw te zien trouwde hij in deze omgeving. In 1814 woont hij in Duitsland, waar in Kevelaer op 10 fe bruari 1814 de op de linker foto afgebeelde Willem Herman Sleenhof werd geboren, die ook schoenmaker was. Op 24 augustus 1837 trouwde hij in Megen met Geertruida Antonia Donkers die een dochter was van de Rotterdamse schoenmaker Hendrikus Donkers en Allegonda Martin. Truike werd op 3 april 1812 in Rotterdam geboren.

Op 9 april 1847 werd in Megen geboren Albertus Gerardus Sleenhoff (met dubbel f) die ook schoenmaker werd! We zien hem op de middelste foto afgebeeld. Op 25 april 1872 trouwde hij met Johanna Paulina Maria Peeters die op 1 februari 1851 in Maasbommel werd geboren. Zij was de dochter van timmerman Arnoldus Peeters en Maria Wolfs.

Op de rechter foto zien we Jakobus Witsiers, zoon van Petrus Witsiers (geboren in 1811) en Maria Witsiers (geboren in 1814). Ze woonden in Wijk A nr 114. Jacobus zag op 17 maart 1840 aldaar het levenslicht. Op 24 november 1866 is hij zoeaaf geworden en heeft hij aan de grote veldslag van Mentana deelgenomen. Op 26 november 1868 kreeg hij groot verlof. We zien hem hier als zoeaaf afgebeeld. Op latere leeftijd is hij naar Rotterdam vertrokken. Hij was niet de enigste zoeaaf uit Megen die voor de paus heeft gevochten. De andere waren: Gerard Brouwers, geboren te Megen op 30 oktober 1838; Gijsbertus Mulders, geboren te Megen op 3 juni 1841; Sibertus Mulders, geboren te Megen op 5 mei 1832 en Chris Verbeek, geboren te Megen op 7 de cern ber 1843.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek