Kent u ze nog... de Megenaren

Kent u ze nog... de Megenaren

Auteur
:   G.H.J. Ulijn
Gemeente
:   Oss
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0504-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Megenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

26. Eén groep was altijd present bij processies en dat waren de bruidjes. Wat was het een feest als je uitgekozen werd om bruidje te worden. Nachtenlang lag je wakker en als je sliep droomde je van het witte "jepunneke" dat je dan aan mocht. Als dan de grote dag was aangebroken en je je "jepunneke" aan mocht doen dan kreeg je ook nog witte sokken aan en een grote strik of "bluumkes" in je haren. Gelukkig voor de meisjes was het in Megen nogal eens een keer nodig dat er een beroep op de bruidjes werd gedaan, want de processies waren talrijk en het kwam ook dikwijls voor dat de bruidjes werden gevraagd voor een gouden huwelijksfeest of kloosterjubileum. Een dubbel feest was het als je, net als deze groep bruidjes in 1925, ook nog op de foto mocht. Op de grond zien we van links naar rechts zitten: ? van Vught, Gaasje van Tilburg, Anna van Tilburg, Marietje Verheggen en Fientje Lederus. Staande: Marietje Staassen, Leent je V.d. Berk, Greta van Liebergen, Anna van Summeren, ? van Vught, Toos van Gemert en Joke Staassen. Achter het hek herkennen we: Betsie van Leeuwen, Marietje V.d. Rijt, Nellie Verheggen, Nellie Driessen, Lies Verbeek, Diena Verheggen en Bella van Liebergen.

27. Wat bruidje zijn voor de meisjes betekende, was het misdienaar zijn bij de jongens. Wat was het een eer om uitgekozen te worden als misdienaar. Eenvoudig was het niet, want je moest eerst de Latijnse gebeden leren die je zonder haperen moest kunnen opzeggen. Het confiteor gaf meestal de grootste problemen. Verder moest je ook weten welke handelingen je moest verrichten tijdens de mis. Maar ook moest je op de hoogte zijn van de gang van zaken tijdens het lof, huwelijksmissen, overlijdensmissen, kruisweg, Maria-opdracht, pasen, kerstmis en andere hoogtijdagen. Op deze foto zien we de misdienaars met wierookvat, wijwaterkwast, wijwaterbak, schel, ampullen, kaarsen, kruisbeeld en kandelaars. De misdienaars zijn speciaal voor deze gelegenheid in toog en superplie voor de fotograaf gaan poseren. We zien van links naar rechts: Grad Keyzers, Cor Remmen, Jan van Elk, Huub Remmen, koster Kees van Tilburg, pastoor Schellekens, Wim Keyzers, Harrie Vermeulen, Piet Staassen, Leo van Gemert en Sjef van Liebergen. Gelet op de leeftijd van de misdienaars moet deze foto omstreeks 1923 zijn genomen. Gezien het aantal misdienaars dat Megen in die tijd had, moest nogal eens een beroep op hen gedaan worden zodat ze verschillende keren op het "beurtlijstje" van de pastoor stonden, maar dat vonden de Megense lieverdjes niet erg want de eer was groot genoeg om het misdienaar zijn erg fijn te vinden.

28. Jongeren uit Megen zullen zich misschien afvragen wat deze Megense vrouwen in 1904 aan het doen zijn. Welnu, zij zijn aan het "grunen". Dit is versieringen maken waarmee de straten en huizen versierd werden tijdens de vele processies die Megen rijk was. Op oude foto's kunnen we zien dat bij dergelijke processies de vlaggen overal in Megen wapperden en werden er ook alle heiligenbeelden voor het raam of buiten langs de straat gezet. Op deze foto zien we aan het "grunen" van links naar rechts: Hanneke van Orsouw, een dochter van een schipper, Fried Sleenhof, Truus Smulders (de vrouw van Willem Kleintjens), Mieke Ouwens en Nelleke van Gemert. Deze foto toont ons een uniek stukje volksleven uit Megen, dat voor de meisjes een soort feest was. Megen kon en kan nog steeds goed feestvieren. Tijdens de grote feesten ter gelegenheid van het tweehonderdvijftigjarig bestaan van klooster en gymnasium in 1895 werd er zelfs vuurwerk afgestoken dat de Megenaren konden kopen bij J. Aalbers in Megen die ook "De Stad Megen" drukte. Interessant is het te weten hoeveel dat vuurwerk bij hem kostte. We vonden dit in een advertentie uit bovengenoemde Megense krant:

Pijpen (rood en wit in een pijp) brandtijd 10 min f 1,50 P st Keerzonnen gekleurde f 1,25 witte f 1,00 pst Gouden regens nummer 2 f 0,50 pst

Chineesche Fonteinen met regens f 2,25 P st Vuurpijlen met Latten no 1 wit f 0,60 gekleurd f 0,80 pst Vierkante Molens no 1 f 0,50 pst Zonnezaadies van 3 tot 6 cent

Zwermpotten f 0,30 p st

Romeinsche Kaarsen 5 cent per stuk

Geloof maar dat het een geknal en geknetter is geweest!

29. "Op karwei" zouden we deze foto kunnen noemen, want Frans en Jac de Graauw gaan op de fiets een klus opknappen, terwijl Tinuske de Graauw in. het "deurgebont" staat. Tinuske de Graauw woonde bij Hendrik de Graauw in. Van oudsher hebben er altijd vele ambachtsmensen in Megen gewoond. In oude geboortenregisters komen we veelvuldig beroepen tegen als schoenmaker en kleermaker. Dit is wel verklaarbaar wegens de vele studenten en de vele bejaarden die in Megen kwamen wonen vanwege de rust die er heerste. Interessant is het programmaboekje dat in 1946 uitgegeven werd bij het driehonderdjarig bestaansfeest van het klooster en gymnasium en waarin het merendeel van de Megense middenstand adverteerde. We zullen eens kijken wat we daarin ontdekken: Luxe-auto-verhuur, koperslagerij en de handel in elektrische wasmachines, religieuze artikelen, benzine en olie van G.A. Staassen, gevestigd in Dr. Baptiststraat A 64. Klompen, tabak, sigaren, kousen, sokken, koloniale, kruideniers- en grutterswaren werden verkocht door B. Wilbers-van Uum, Torenstraat A 129. M.A. Loderus was hoef-, grof-, fijn- en kachelsmid die ook landbouwwerktuigen en ijzerwaren alsmede fietsen verkocht. Op A 30 woonde in Megen slager Willem Witsiers. Volgens de reclame blijft het beste adres voor kruidenierswaren, tabaksartikelen, chocolade- en suikerwerken: J .M. v.d. Hulsbeek, die woonde op A 21 en de waren gratis thuis bezorgde. In hotel Muskens zat in 1946 G.J. Brouwer en Spanjers van Vught had een bakkerij die "de Welvaart" heette. De firma R.A. Staassen, A 23, had een elektrotechnisch bureau en J.A. van Someren, Torenstraat A 132 verdiende de kost met een rund-, varkensen kalfslagerij. Ook de gebroeders Van Schijndel hadden zo'n slagerij aan de Paterstraat A 95. C.A. van Tilburg, Torenstraat 74 had een drogisterij en verkocht schoonmaakartikelen alsmede kruidenierswaren. Een vervolg van deze lijst zien we bij nummer 32.

30. Deze foto toont ons hoe bedrijvig Megen kon zijn in 1910, want dat is het jaar waarin deze foto is gemaakt. In het rechter huis woonde Hannes v.d. Hulsbeek die daar een kruidenierswinkel had. We zien hem hier op de kar. Ook de knecht Piet van Zuylen zit op de kar. Op deze kar ligt de voorraad in de vorm van zakken meel en suiker die ze aan het lossen zijn om hun "supermarkt" aan te vullen. Voor het linker huis zien we de oude Toon Staassen een praatje maken met Thé Mulders die in het kleine huisje naast Staassen woonde. Dat huisje was pas opgeknapt en was voor die opknapbeurt de naam huis eigenlijk niet waard. De vrouw met de witte muts op is Made Sleenhof en tussen hen in ontdekken we waarachtig Kup van Rossum, die knechtje bij Thé Mulders was. De vrouw met kind in het midden van de foto is Cato V.d. Hulsbeek-Coppens en links van haar herkennen we Made Reyers. Op deze foto zien we nog een stukje oud-Megen. Het is altijd zo geweest. Zo weten we dat er in 1437 in Megen ,,86 belastbare huizen stonden en 16 schamele woningen", maar hoe de buitenwereld Megen bekeek, beschrijft H.N. Ouwerling in 1919 Megen staat haast heel Brabant door bekend als stad. Nou hoor; ik zeg je, dat je over heel wat fantasie moet beschikken wanneer 't idee stad in je opkomt; als je Megen's straten doorwandelt, zie je weinig meer dan gewone huizen. Monumentaals is er in die straten niets; men heeft er geen oude kerk, geen antiek raadhuis, geen middeleeuwse gebouwen. Het meest imponeren de kloosters die een goeden indruk maken. Oud is in Megen nog een oude toren. Ik hoop dat hij als Brabantsch monument behouden blijft, trouwens hij ziet er nog hecht en sterk uit en staat niemand in den weg. Als merkwaardigheid valt met betrekking tot Megen nog te vermelden het standbeeld van een zijner heeren Charles de Brimeu.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek